Toen ik uit mijn bed rolde, realiseerde ik me dat ik nog een editoriaal moest schrijven. Ik geef het toe: ik was het vergeten en het was intussen enkele uren voor de deadline. Als ik terugkijk op mijn week, is dingen vergeten eigenlijk wel een rode draad in het verhaal. In een luttele tijdsspanne van vijf dagen vergeet ik doorgaans enorm veel. Deze week alleen al vergat ik wel drie keer mijn sleutels op kot, waarbij ik ze zelfs een keer bij aankomst terugvond op de deur. Ik vergat twee keer een afspraak met vrienden. Ik vergat een deadline voor school en ik vergat minstens één keer schone sokken aan te doen. Een hele boterham dus.

Aviel Verbruggen was, tot hij in 2016 op emeritaat ging, gewoon hoogleraar milieu-economie aan UAntwerpen. Van 1998 tot en met 2014 was hij lid van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). In tussentijd was hij twee jaar kabinetschef bij toenmalig Vlaams minister voor Leefmilieu Vera Dua. Dit najaar brengt hij het boek Energie- en klimaatbeleid ontluisterd uit. Verbruggen is met andere woorden de geknipte persoon om het te hebben over heel wat hedendaagse uitdagingen. Spoiler: het licht blijft deze winter branden. 

Elk zichzelf respecterend toetsenbord heeft bovenaan een rij van twaalf functieknoppen die geen zinnig mens ooit gebruikt, tenzij er iets grondig mis is met de computer of het eerder indrukken van alle andere toetsen niet het gewenste resultaat opleverde. Er bestaat evenwel een belangrijke uitzondering op deze regel. F5, de zesde van links van deze wat gemarginaliseerde knoppen, staat bij gamers bekend als de zogenaamde Quicksave, wat zoveel betekent als het opslaan van vooruitgang in een computerspel. Met een kleine - bijna automatische - beweging van de vinger teleporteert de gamer het opgebouwde risico van niet definitief verworven tijd en moeite naar een veilige isolatiecel met gewatteerde muren en zachte liftmuziek van waaruit elke avontuur in de spelwereld opnieuw kan worden aangevat.

Vorig jaar berichtte dwars dat ExxonMobil onderzoek financiert aan UAntwerpen. Niet de enige fossiele speler, blijkt na een vraag van dwars aan UAntwerpen die ons transparantie verschafte in de lopende onderzoeken en samenwerkingen.  

Cursor, het studentenblad van TU Eindhoven, publiceert voor onbepaalde duur geen stukken meer. Aanleiding is het uit zijn functie ontheffen van de hoofdredacteur. Daaraan gingen negatieve adviezen en druk om gevoelige artikelen niet te publiceren vooraf, met als recentste voorbeeld een stuk over potentiële belangenverstrengeling van de nieuwe rector. De naam van deze rector: Silvia Lenaerts, tot eind vorig academiejaar vicerector Valorisatie & Ontwikkeling aan UAntwerpen. De gewraakte kritiek gaat over kwesties ten tijde van haar vicerectorschap aan onze universiteit. 

Als er één woord is waarmee niemand me ooit zou beschrijven, moet het wel ‘impulsief’ zijn. Mijn hoofd is een oneindige wirwar van voor- en tegenargumenten, overwegingen en doemscenario’s. Toch kocht ik deze zomer op een regenachtige dag in Zeeland een hoedje dat al betaald was nog voor ik het had gepast. Het was een geel vissershoedje met een eenvoudige zwarte smiley.

Waar zijn de leden van De Studentenraad zoal mee bezig? Het roze logo verschijnt te pas en te onpas in de mailbox, maar wat doen ze naast mailen? Achter welke nieuwe initiatieven aan de universiteit schuilt stiekem De Studentenraad, op welke manieren beïnvloeden ze het dagelijks leven van de student? Om daarachter te komen neust dwars in de projecten van De Studentenraad. In deze editie heb ik het met Stacey Osei, Coördinator Samenleving en Ethiek, over grensoverschrijdend gedrag. 

Of je het nu wil of niet, als student aan UAntwerpen zal je vroeg of laat een sanitaire stop moeten inlassen. Helaas laten verschillende openbare toiletten aan onze universiteit te wensen over. Aangezien een dwarslezer alleen genoegen neemt met het beste van het beste, trok onze redacteur met een volle blaas en een kritische pen naar enkele kleinste kamertjes en keerde terug met een relaas over sanitaire hoogte- en (vooral) dieptepunten. 

Dit academiejaar vinden in het tweede semester de rectorverkiezingen plaats. Maar wat houden de rectorverkiezingen in? De belangrijkste vragen op een rijtje: