Gert Van Langendonck

Artikels van Gert Van Langendonck:

Columnist


Gert Van Langendonck is pastoraal medewerker aan UAntwerpen. In zijn biercolumn schrijft hij met zijn geestelijk vernuft dwars op weg naar de goede smaak.