Met de flauwe memes die de foute perceptie rond alcoholgebruik bij studenten moeten bijsturen en de vijfde editie van Tournée Minérale die momenteel loopt, is er heel wat aandacht voor het aantal blikjes Cara en glazen wijn dat we nuttigen. Toch is er een generatie die daarbij vaak buiten beeld blijft: de 65-plussers. Niet onbelangrijk, want klinisch psychologe Yannic van Gils stelde vast dat één senior op vier gezondheidsrisico loopt door hun alcoholverbruik.

Films worden quasi altijd gemaakt met de beste intenties. Toch zijn die soms niet voldoende om tot een behoorlijk resultaat te leiden. Men denkt dan spontaan aan The Room van Tommy Wiseau, maar voor het doel van dit artikel worden hier enkele minder bekende, hilarisch slechte films in de schijnwerper gezet.

De pastor en het bier, er is geen duo dat meer onafscheidelijk is. Als pastorale superheld schrijft Gert Van Langendonck ons met zijn geestelijk vernuft op weg naar de beste smaken in het bierlandschap. Prosit!

De vakevaluaties zijn essentieel voor de verbetering, de concretisering, de democratisering en de nominalisering van het onderwijs, aldus UAntwerpen. Dat verklaart waarom de mening van elke student, hoe verbitterd en zelfgenoegzaam ook, ertoe doet en waarom die mening invloed heeft op het carrièrepad van de docent.

Zes jaar geleden maakte ik een psychose mee. Een ervaring die me leerde dat er toen, maar ook de dag van vandaag, een taboe rond het onderwerp heerst. Mensen lijken vaak niet te weten wat een psychose inhoudt, waardoor een tekort aan kennis en bijgevolg ook een tekort aan begrip ontstaat. In dit artikel ga ik aan de slag om een stuk van dat tekort te verhelpen. Ik geef jullie een kijkje in mijn hoofd, waarbij ik door het delen van mijn persoonlijke ervaringen meer inzicht in de ervaring en het herstelproces kan geven. Ik wordt daarin bijgestaan door psychose-expert Stijn Vanheule, hoogleraar Klinische Psycholgie en Psychoanalyse verbonden aan UGent.

Je zal het maar voorhebben: het ligt op het puntje van je tong en toch kan je er niet opkomen. Dat ene woord ontglipt je keer op keer. Ook dit jaar schiet dwars alle schlemielen in zulke navrante situaties onverdroten te hulp. Maandelijks laten we ons licht schijnen op een woord waar de meest vreemde betekenis, de meest rocamboleske herkomst of de grappigste verhalen achter schuilgaan. Deze editie verzuchten we jeremiëren.

Elke maand gaat dwars op zoek naar een nieuwe kotgevel waarachter zich vele geheimen verborgen houden. Deze keer zijn we op bezoek bij Aïsa (22). Zij neemt ons mee in het kot waar ze al heel haar studententijd graag vertoeft.

Universiteit Antwerpen plaatste dit academiejaar mindfulnesten in haar bibliotheken om haar studenten rust te bieden, een beslissing die op de Confessionspagina geridiculiseerd werd. Geluidsdichte cabines en studenten? Die worden nooit gebruikt voor mindfulness. Toch komt de beslissing van onze universiteit niet uit het niets. Waar elke student een eigen verhaal heeft, komen zaken als prestatiedruk, tijdsgebrek en nood aan hulp steeds terug. Ik sprak met studenten aan UAntwerpen: hoe is het met je? Hoe zit het met jouw stress en studiedruk? Welke rol speelt het studentenleven?