UAntwerpen voert een grootschalige reddingsoperatie uit in Antwerpen. “De toestand is veel te gevaarlijk voor KU Leuven-studenten in Antwerpen. We wilden niet machteloos blijven toekijken”, aldus rector Herman Van Goethem.  

Eindelijk is het zover. Het Antwerpse studentenleven heeft een eigen clubcodex en liederenboek. De verschijning van de nieuwe codex voltooit een plan dat al jaren met enige wisselvalligheid in het Antwerpse studentenleven de ronde doet. De Antwerpse Codex wil een alternatief zijn op de Leuvense ‘groene’ codex die tot voor corona de standaard was op Antwerpse cantussen. Alle universiteitsclubs en vele anderen zullen de overstap maken. Tijd om te ontdekken wat anders is aan deze interpretatie van de studentenbijbel.

De pastor en het bier, er is geen duo dat meer onafscheidelijk is. Als pastorale superheld schrijft Gert Van Langendonck ons met zijn geestelijk vernuft op weg naar de beste smaken in het bierlandschap. Prosit!

De pastor en het bier, er is geen duo dat meer onafscheidelijk is. Als pastorale superheld schrijft Gert Van Langendonck ons met zijn geestelijk vernuft op weg naar de beste smaken in het bierlandschap. Prosit! 

Een nieuw academiejaar: nieuwe wetten, nieuwe regels. Maar wat verandert er zoal? Wij hebben alle nieuwigheden gebundeld in een handig overzicht. Ach, laat zitten, je hoeft ons niet te bedanken. 

Je zal het maar voorhebben: het ligt op het puntje van je tong en toch kan je er niet opkomen. Dat ene woord ontglipt je keer op keer. Ook dit jaar schiet dwars alle schlemielen in zulke navrante situaties onverdroten te hulp. Maandelijks laten we ons licht schijnen op een woord waar de meest vreemde betekenis, de meest rocamboleske herkomst of de grappigste verhalen achter schuilgaan. Deze editie ontmaskeren we de pilaarbijters. 

In het interview met Karl van den Broeck gaat het over de invloed van adverteerders op de media. Ik heb het geluk adverteerders te hebben die mij vertrouwen. Niettemin is het van groot belang dat mijn eerste opinieventer goed gelezen wordt zodat mijn adverteerders hun vertrouwen welbesteed vinden. Enkele kleine ingrepen moeten volstaan. U, als lezer, ondervindt bijna geen ongemakken. 

Opinieventer is de naam. Aangenaam. De rest van het academiejaar zal ik u vergenoegen met allerhande opinies over allerhande thematieken. Laat ik mezelf introduceren door op nimmer ingezonden veelgestelde vragen accuraat te antwoorden. 

door Stan Schepers

Kunstenaar of topsporter, bejaarde of ondernemer, geen enkele soort ontspringt de dans. Je wordt op een dag wakker met de intense drang om je aan Universiteit Antwerpen in te schrijven. Het gevolg: zo veel vreemde vogels dat het uitzonderlijk wordt om normaal te zijn. Elke maand zetten wij een bijzondere student in de kijker.