De pastor en het bier, er is geen duo dat meer onafscheidelijk is. Als pastorale superheld schrijft Gert Van Langendonck ons met zijn geestelijk vernuft op weg naar de beste smaken in het bierlandschap. Prosit! 

door Benjamin Heirbaut

Kunstenaar of topsporter, bejaarde of ondernemer, geen enkele soort ontspringt de dans. Je wordt op een dag wakker met de intense drang om je aan Universiteit Antwerpen in te schrijven. Het gevolg: zo veel vreemde vogels dat het uitzonderlijk wordt om normaal te zijn. Elke maand zetten wij een bijzondere student in de kijker. 

Feminisme is niet uit het publieke debat weg te slaan. Ook onder studenten zijn er vaak fervente voor- en tegenstanders: niet iedereen is ‘mee’ met het brede feministische veld. Auteur, dwarser en studente Geschiedenis Sophie Van Reeth richtte daarom Lilith Collectief op. De nieuwe studentenvereniging wil met onder meer lezingen, films en een boekenclub de veelzijdigheid van het feminisme op de kaart zetten en een plek bieden waar feministen én critici van allerlei slag op een veilige manier van elkaar kunnen leren.  

UAntwerpen koopt een nieuw kunstwerk aan, We Are The Roadcrew. Op zich een actie van dertien in een dozijn, mocht het niet zo zijn dat het schilderij gemartelde studenten afbeeldt. Sterker nog, het toont een specifieke slag studenten: leden van conservatieve en (extreem-)rechtse studentenverenigingen. Het werk is deel van een reeks die eerder in opspraak kwam toen KVHV Leuven een klacht indiende tegen kunstenaar Dennis Tyfus wegens het aanzetten tot haat en geweld. Wat waren de redeneringen achter de aankoop en was er meer in het spel dan kunstzinnigheid? 

door Yoshi Roex

Eind januari publiceerden rector Herman Van Goethem en vicerector Silvia Lenaerts in De Standaard een opiniestuk waarin ze hun vrees uitten dat het Oosterweelproject dreigt vast te lopen. Het interview met Lenaerts waarin we haar om uitleg vroegen bij haar lidmaatschap in de raad van bestuur van Lantis las je al op onze site. In het opiniestuk in De Standaard namen ze burgeractivisten op de korrel. Daarnaast merkten ze op dat PFOS een hefboom is om Oosterweel lam te leggen. Is die vrees terecht? Ik sprak met mobiliteitsexpert Dirk Lauwers die verbonden is aan UAntwerpen en die zich ook inzette voor de Antwerpse burgerbewegingen rond mobiliteit.  

UAntwerpen gaat alle studenten retroactief testen op corona. De resultaten van de studenten die aan een of meerdere examens hebben deelgenomen terwijl ze corona hadden, worden geschrapt. Dat laat UAntwerpen in een persbericht weten. 

Traditioneel spenderen studenten de lesvrije week met skiën, feesten en piekeren over cijfers. Vakevaluaties invullen of koppig negeren is eerder bijzaak. Maar als het van UAntwerpen afhangt komt daar verandering in: de vakevaluaties zijn zo belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verplicht worden. Ilse Verachtert, diensthoofd van kwaliteitszorg onderwijs en innovatie, licht toe hoe, wat en waarom.