Wist je dat een vrije markt niet bestaat? Dat goed economisch beleid niet door goede economen gemaakt hoeft te worden? dwars wist dat niet, maar had het geluk de auteur, die hardnekkige mythes doorbreekt in zijn boek 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism te ontmoeten onder het genot van vis en witloof, gedurende zijn UCSIA-leerstoel aan Universiteit Antwerpen in december.

 

De Zuid-Koreaanse Cambridge professor Ha-Joon Chang is een van de meest succesvolle kritische economen. Hij maakt zich hard om economische passiviteit tegen te gaan en daarmee hopelijk de wereld te veranderen. Hij was in Antwerpen voor een masterclass en een publieke lezing. Voor hij de trein naar Brussel nam, gaf hij ons wat stof tot nadenken.

Wist je dat een vrije markt niet bestaat? Dat goed economisch beleid niet door goede economen gemaakt hoeft te worden? dwars wist dat niet, maar had het geluk de auteur, die hardnekkige mythes doorbreekt in zijn boek 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism te ontmoeten onder het genot van vis en witloof, gedurende zijn UCSIA-leerstoel aan Universiteit Antwerpen in december.

 

De Zuid-Koreaanse Cambridge professor Ha-Joon Chang is een van de meest succesvolle kritische economen. Hij maakt zich hard om economische passiviteit tegen te gaan en daarmee hopelijk de wereld te veranderen. Hij was in Antwerpen voor een masterclass en een publieke lezing. Voor hij de trein naar Brussel nam, gaf hij ons wat stof tot nadenken.

Did you know there is no such thing as a free market? That good economic policy does not require good economists? dwars did not, but we were lucky enough to meet the author of the myth-busting book 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism over fish and chicory, during his visit to the University of Antwerp for a UCSIA-teaching chair in December. The South-Korean Cambridge professor Ha-Joon Chang is going out of his way to challenge economic passiveness and to, you know, change the world, he is one of the most successful and critical economists at that. He was in Antwerp for a masterclass and a public lecture and before he took the train to Brussels, he was able to delight us with some food for thought.

De Wereldgezondheidsorganisatie wil tegen 2015 de mazelen voorgoed geëlimineerd hebben. Niel Hens en Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) dragen hun steentje bij om een mazelenepidemie in België te voorkomen. Met behulp van de Vlaamse supercomputer combineerden ze gegevens over serologie en vaccins met sociale contactpatronen. Twintigers komen als zwakste schakel uit de bus.

door Bart Braem

Elk jaar doen rond deze periode de wildste geruchten de ronde over examens en dan vooral over de professoren die ze afnemen. dwars ging op zoek naar de leukste, gekste en vooral grofste verhalen uit onze verschillende faculteiten. Voor we erin vliegen een belangrijke tip voor studenten op de Stadscampus: in de grote aula in de kelder van de Rodestraat komt van de trappen stuiken op je examen echt niet goed over.

Op 18 mei is het zover. De stemgerechtigde student mag dan oordelen en veroordelen over het lot van de Vlaamse politieke partijen. In de aanloop naar de verkiezingen proberen de partijen dan ook zoveel mogelijk in de gunst van de kiezer te komen. Maar wie verdient nu echt uw stem? Wie heeft er nu echt iets betekend? dwars maakt voor u de balans van vier jaar paars-groen, en geeft militante studenten een laatste kans om u van hun grote gelijk te overtuigen.

Op 13 februari werd in de Kamer de nieuwe en tevens vrij omstreden drugswet goedgekeurd. Het laatste woord over dit geval is nog lang niet gezegd. Dat dit nieuwbakken wetkundig gewrocht geen greintje luciditeit in zich draagt, was te merken aan de golven kritiek die de opstellers ervan te verduren kregen. We polsten weerom de militante medewerkers van dit blad om dit al dan niet gevaarlijke akkefietje van paars-groen beargumenteerd te wikken en te wegen. Drugs is immers een thema dat vooral jongeren en dus ook ons studenten sterk aanbelangt.

De federale verkiezingen in juni volgend jaar zullen anders verlopen dan men totnogtoe gewoon was. Dit hebben we te danken aan de nieuwe kieswet die eind september met veel moeite door het parlement werd gesleurd. De nieuwe kieswet, die vier wezenlijke innovaties inhoudt, heeft volgens de huidige regering als inzet de burger dichter bij de politiek te brengen. Het zou echter wel eens om een sluwe politieke truc kunnen gaan waarmee paars-groen een tweede termijn probeert veilig te stellen. De wet heeft zo zijn voor -en tegenstanders. Zij komen in dwars uitgebreid aan het woord.