engagement zonder inhoud is een holle doos!

reactie op 'het statuut is de oplossing niet' door Anaïs Walraven

13/03/2017
🖋: 
Auteur extern

Anaïs Walraven (voorzitster Studentenraad)


Ik ga er geen doekjes om winden beste Laura. Jouw opiniestuk heeft kwaad bloed gezet bij heel wat studentenvertegenwoordigers aan Universiteit Antwerpen. Onze Studentenraad maakt immers allesbehalve misbruik van haar statuten zoals de gebruikte cartoon weer gaf.

Dat het geen gemakkelijk karwei is om de balans tussen studentenvertegenwoordiging en studeren soms tot een goed einde te brengen kan ik beamen. Ik ben immers verscheidene jaren actief geweest als studentenvertegenwoordiger op nagenoeg elk niveau: van de onderwijscommissie van mijn opleiding tot de Raad van Bestuur van onze universiteit en zelfs internationaal als lid van het Aurora Network. Ondertussen ben ik eveneens bezig aan mijn tweede jaar als voorzitter van onze Studentenraad. Dat dit niet altijd een makkelijk parcours is geweest, staat buiten kijf, maar daar stopt onze eensgezindheid.

 

Je spreekt immers verontwaardigd over het “opleggen van restricties van hogerhand” omtrent verplichte aanwezigheden van studentenvertegenwoordigers. Dit lijkt voor jou een nieuw gegeven te zijn. Deze regel – die zegt dat studentenvertegenwoordigers minstens 60% aanwezig moeten zijn – staat echter al meerdere jaren in onze werkingsregels. Dit zijn regels die je bij elke kandidaatstelling onder de neus geschoven hebt gekregen en waar je iedere keer mee diende in te stemmen vooraleer je jezelf online kandidaat kon stellen als studentenvertegenwoordiger. Het is inderdaad een feit dat deze pas sinds dit academiejaar effectief zal toegepast worden, maar toch vinden we het vreemd dat je hier zo heftig op reageert. Onze medestudenten verwachten immers dat we altijd aanwezig zijn tijdens de vergaderingen, waarvoor we verkozen zijn, om enerzijds hun belangen te verdedigen en om anderzijds samen met het universiteitspersoneel op zoek te gaan naar oplossingen en verbeteringen. Effectief aanwezig zijn tijdens de vergaderingen waarvoor je verkozen bent, is dus wel degelijk essentieel.

 

Dat een studentenvertegenwoordiger niet altijd in de mogelijkheid verkeert om iedere vergadering bij te wonen is begrijpelijk. Zeker tijdens examenperiodes kunnen we niet verwachten dat alle studentenvertegenwoordigers tijd kunnen vrijmaken. Ook met ziekte of afwezigheid vanwege overmacht wordt rekening gehouden. Tijdens onze Algemene Vergadering van februari hebben we bovendien wederom een eerlijk en open gesprek gehad met de studentencoach van onze universiteit, waarbij we de grieven en verzuchtingen van onze studentenvertegenwoordigers nogmaals op tafel legden. Zijn wij 100% tevreden over hoe onze studentenvertegenwoordigers zich kunnen plaatsen binnen het academisch landschap? Natuurlijk niet. Ook wij zouden graag zien dat studentgerelateerde beslissingen niet langer plaatsvinden tijdens examenperiodes en ook wij zouden graag hebben dat alle professoren studentenvertegenwoordigers toestaan om verplichte lessen te missen vanwege de vereiste vergaderingen. Dit is nog niet overal zo en net daarom is het noodzakelijk dat de verkozen studentenvertegenwoordigers luidkeels de stem van de studenten blijven vertegenwoordigen tijdens zulke vergaderingen. Een vergadering waar ook jij voor was uitgenodigd, maar je koos ervoor om niet aanwezig te zijn. Je had dus wel degelijk de kans kunnen aangrijpen om samen met ons na te denken over de oorzaken die studentenvertegenwoordiging moeilijk maken aan onze universiteit en om samen met ons en het universiteitspersoneel hier oplossingen voor te bedenken.

 

Studentenvertegenwoordigers die hun 60% verplichte aanwezigheid niet behalen, worden trouwens niet zomaar de deur uitgezet. Ons dagelijks bestuur informeert bij hen immers wat de mogelijke redenen zijn voor de lage aanwezigheidsgraad. Ook in jouw geval hebben we dit gedaan. Want daar draait het in dit geval toch om? Niet jouw zorgen om de studentenvertegenwoordigers van morgen, maar wel jouw persoonlijke zorgen. Want jij krijgt mogelijks jouw studentenvertegenwoordigerscertificaat niet op het einde van dit academiejaar wegens een onthutsend lage aanwezigheidsgraad. We begrijpen dat het in de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD) niet evident is om een practicum te missen of enkele stage-uren te verplaatsen naar een andere dag en dat het daarom soms moeilijk is om naar een vergadering te komen. Dit zijn echter niet de enige factoren, die we in overweging nemen.

 

Zoals je zelf aanhaalde, zijn ook de uren die je spendeert aan studentenvertegenwoordiging voor en na vergaderingen heel belangrijk. Zo benadelen wij absoluut geen studentenvertegenwoordigers die misschien niet vaak aanwezig konden zijn, maar wél de tijd namen om opmerkingen en/of ideeën door te geven bij onze verslagen en agenda’s of studentenvertegenwoordigers die aan ons dagelijks bestuur vroegen om bepaalde materie nogmaals met hen in persoon onder de loep te nemen. Ook dit spreekt volgens ons immers van engagement, van inzet ondanks de soms moeilijke omstandigheden en vooral van bereidheid tot samenwerking. Deze studentenvertegenwoordigers zullen dus zeker niet afgestraft worden.

 

Jij en jouw plaatsvervanger zijn echter op geen enkele Onderwijsraad aanwezig geweest en we hebben slechts één van jullie eenmalig mogen verwelkomen op een vergadering van onze Studentenraad. Daarnaast hebben jullie nooit inhoudelijke opmerkingen of ideeën aan de Studentenraad doorgespeeld. Is het dan verwonderlijk dat we ons vragen stellen bij jullie engagement? Je verwijt ons dat we jouw situatie niet begrijpen, dat we jou vergelijken met studentenvertegenwoordigers van andere faculteiten en dat onze redenering daarom fout zit, maar we hebben wel degelijk studentenvertegenwoordigers uit FBD in onze Studentenraad die wél aanwezig zijn op onze vergaderingen. Bovendien plannen we onze vergaderingen altijd in vanaf 18u30, vinden deze de ene maand plaats op de Stadscampus en de andere maand op de Buitencampus én voorzien we telkens een broodjesbuffet. Later aansluiten bij deze maandelijkse vergaderingen is ook absoluut geen probleem. Het feit dat je niet opdaagt, ligt volgens ons dan ook eerder aan jouw prioriteiten dan aan onze werking.

 

Engagement vereist immers ook inzet en dat heb je simpelweg niet getoond. Als je het idee hebt dat je studentenvertegenwoordiging en jouw studies niet kan combineren, moet je zelf de beslissing durven nemen om de fakkel door te geven aan andere studenten. Niet in eigen borst durven kijken, maar wel de vinger wijzen naar ‘de boosdoener van hogerhand’ is echter niet goed te praten. Onze werking telt immers meer dan 150 verkozen studentenvertegenwoordigers en ik kan je verzekeren dat slecht een petieterige fractie van deze studenten niet de vereiste 60% behaalt. Het feit dat jij een opiniestuk schreef waarin je onze meer dan 20.000 medestudenten wijsmaakt dat het doodnormaal is dat studentenvertegenwoordigers nog niet de helft van hun vergaderingen bijwonen, is dan ook een klap in het gezicht van onze studentenvertegenwoordigers. Dit schetst een fout beeld van onze werking en is absoluut geen weergave van de feiten.