Een Cat Lady is volgens de schier bodemloze zinkput van kennis die het internet heet, een oudere witte vrouw die vereenzaamd tussen haar katten woont. Het is een stereotiep beeld dat gebruikt wordt als scheldwoord, maar even vaak geadopteerd als eretitel. Dat laatste is ondermeer het geval bij de bekende zangeres Taylor Swift, die wellenswaar verlatingsfantasieën voor pubers zingt, maar met ocharme drie katten (Voor de volledigheid: Meredith Grey, Olivia Benson en Benjamin Button) duidelijk nog niet het finale stadium van haar zelfverklaarde obsessie heeft bereikt.

Een jaar geleden lanceerde QueerTrans@UA een open brief waarin de onzichtbaarheid en discriminatie van trans- en queerpersonen werd aangekaart. Naar aanleiding hiervan schreef Maïte de Haan, een van de initiatiefnemers van de open brief, een opinie op onze website. Kunnen we één jaar later van vooruitgang spreken?

Je zal het maar voorhebben: het ligt op het puntje van je tong en toch kan je er niet opkomen. Dat ene woord ontglipt je keer op keer. Ook dit jaar schiet dwars alle schlemielen in zulke navrante situaties onverdroten te hulp. Maandelijks laten we ons licht schijnen op een woord waar de meest vreemde betekenis, de meest rocamboleske herkomst of de grappigste verhalen achter schuilgaan. Deze editie maken we het goed met ‘kits’.

To hate or not to hate? Niemand vroeg het, maar het antwoord is meestal ja. Het is niet omdat ik maandelijks dit hekelschrift neerpen dat ik daarom ook een hater ben. In wezen ben ik de meest optimistische persoon binnen de redactie - alleen zet ik die versie van mezelf even aan de kant wanneer het nodig is. Het is namelijk beter om je frustraties te uiten dan om ze op te kroppen. Deze keer vertel ik je over mijn ervaring met geld uitgeven aan saus.

Elke editie laat dwars Coach Conny in de problemen, bekommernissen en diepste zielenroerselen van studenten duiken. Heb je zelf een onoplosbaar vraagstuk? Stuur je vragen en verzoeken naar contact@dwars.be en wie weet lost Coach Conny ze wel op in een volgende dwarseditie.

In aanloop van de rectorverkiezingen schrijft onze redacteur enkele brieven aan de toekomstige rector waarin hij zich zo vrij voelt om aanbevelingen en suggesties te doen. Aanbeveling twee: open de deuren, open de ramen.

In april schreef dwars dat oliegigant ExxonMobil onderzoek aan UAntwerpen financiert. Na een vraag van dwars heeft UAntwerpen nu een overzicht gegeven van alle samenwerkingen met de fossiele industrie. Zo vinden we in dat overzicht naast ExxonMobil ook bedrijven als Umicore en BASF. Op 26 oktober hebben we dat overzicht integraal gepubliceerd op onze site. Maar waarom schrijven we hier juist over?

Als de muren van de universiteitsgebouwen konden spreken, zou het de moeite lonen om je oor er te luister te leggen. Bij gebrek aan zulke muren is het aan dwars om zelf het verhaal uit de doeken te doen. Want vergis je niet: al is UAntwerpen als prille twintiger de benjamin onder de Belgische universiteiten, de gebouwen van onze universiteit kennen een rijke historische waarde. Deze editie zakken we af naar de Paardenmarktsite.

Aviel Verbruggen was, tot hij in 2016 op emeritaat ging, gewoon hoogleraar milieu-economie aan UAntwerpen. Van 1998 tot en met 2014 was hij lid van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). In tussentijd was hij twee jaar kabinetschef bij toenmalig Vlaams minister voor Leefmilieu Vera Dua. Dit najaar brengt hij het boek Energie- en klimaatbeleid ontluisterd uit. Verbruggen is met andere woorden de geknipte persoon om het te hebben over heel wat hedendaagse uitdagingen. Spoiler: het licht blijft deze winter branden. 

Cursor, het studentenblad van TU Eindhoven, publiceert voor onbepaalde duur geen stukken meer. Aanleiding is het uit zijn functie ontheffen van de hoofdredacteur. Daaraan gingen negatieve adviezen en druk om gevoelige artikelen niet te publiceren vooraf, met als recentste voorbeeld een stuk over potentiële belangenverstrengeling van de nieuwe rector. De naam van deze rector: Silvia Lenaerts, tot eind vorig academiejaar vicerector Valorisatie & Ontwikkeling aan UAntwerpen. De gewraakte kritiek gaat over kwesties ten tijde van haar vicerectorschap aan onze universiteit.