Matthias Van Laer

Adjunct-hoofdredacteur

Eindredactieverantwoordelijke

Redacteur

Notulist


november 2019: Redacteur en Eindredacteur

februari 2020 tot juli 2020: Redactiesecretaris

juli 2020: Adjunct-hoofdredacteur; Eindredactieverantwoordelijke en Secretaris