kaai KU Leuven

doorbraken

30/05/2022

Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden, zo ook voor Stad Antwerpen. In januari al klonken naar oude gewoonte de nieuwe plannen voor de Scheldekaaien die stelselmatig worden opgewaardeerd. 2022 doet de stellingen simpelweg opschuiven. De plannen zijn beloftevol en recentelijk kwam ook naar boven waar het project haar financiering aan ontleende. Externe interesse bleef immers niet uit; het goede voornemen van KU Leuven ook voor 2022? Nog meer uitbreiden natuurlijk. “De Schelde is nu eenmaal deel van de Leuvense geschiedenis”, klinkt het. 

KU Leuven kampt met een imagoprobleem, ondanks haar jaarlijks hogere score in zowat alle rankings. Dat weet iedereen, behalve KU Leuven zelf. Haar pr-dienst was dan ook verbaasd toen ons gesprek als dusdanig startte: “Imagoprobleem? Wij gaan gewoon op hetzelfde elan verder. Ik ben zo vrij geweest om ook onze vicerector imperialisme mee uit te nodigen. Expansionisme was altijd al een pijler in ons beleid en dat willen we met deze nieuwe positie en plannen ook bestendigen naar de toekomst toe. Wij bouwen mee aan de toekomst, weet je wel.” 

Pr-praatjes daargelaten, KU Leuven treedt al jaren de provinciegrenzen met de voeten. Campus hier, campus daar. Het doet wat denken aan de vijftig jaar koude oorlog van de vorige eeuw, alleen dan met één megalomane paljas aan het roer, die hier op een treinrit vandaan in een ivoren torentje woont.  
Wat er ook van zij, de pas uitgelekte plannen van de Brabantse universiteit deden nieuwe discussies oplaaien over haar beleid en imago. Het is te zeggen, die discussies werden overal gehouden behalve in de hoofdstad van Vlaams-Brabant. Maar wat zijn die plannen eigenlijk? De Leuvense vicerector imperialisme licht toe: “Sommigen noemen dit grensoverschrijdend gedrag en ik vind dat een mooie woordkeuze. De KU Leuven is eigenlijk in hoofdzaak twee dingen: erg modern en grensoverschrijdend. Wij stoppen niet waar men verwacht dat we stoppen. Wij gaan elke grens over en we zijn daar trots op.” 

… Maar wat zijn de plannen nu eigenlijk? “Wel, de Antwerpse haven breidt elk jaar uit en elk jaar wordt een ander deel van de kaaien verfraaid. Dat is ook een grens die we willen overschrijden eigenlijk. De KU Leuven heeft zo’n kaai gekocht. En je mag er prat op gaan dat we er een campus met maritieme wetenschappen en logistiek en van die dingen gaan onderbrengen. Zo’n lekker hoog gebouw, hoger dan de kathedraal als ’t even kan.” Of het in 2022 bij één kaai blijft, daar bestaat nog wat onduidelijkheid over. “We willen eigenlijk ineens zoveel mogelijk grenzen overschrijden, maar er is ook zoiets als een budget, hé. Op termijn willen we eigenlijk de hele haven van Antwerpen kopen. En vandaar exporteren we KU Leuven de wijde wereld in. In 1968 riep men ‘Leuven Vlaams’. Nu roepen wij ‘Vlaanderen Leuvens!’, maar zoals Vlaanderen tegenwoordig zo graag Leuvens wil zijn, zo zal dat binnenkort voor de hele wereld gelden. Dat spreekt voor zich.” 

De pr-dienst herneemt: “Onze prognoses tonen dat de cartografie ten gevolge van ons grensverleggend gedrag zal herleven. Aangezien Borsbeek binnenkort ook Antwerpen is, bekijken we ook de mogelijkheden om daar een campus op te richten. Dat is een kwestie van consequent zijn, hé. De nabijheid van de luchthaven creëert alleszins exportmogelijkheden. En Conner Rousseau zal er ongetwijfeld blij mee zijn. Helemaal België is het daar in Borsbeek ook niet meer, hé. ” Het KVHV was alleszins laaiend enthousiast en wil graag katholieke zendingen koppelen aan de Leuvense missie.