Uit de Collega’s

01/04/2004
🖋: 
Auteur extern
tov

Onder de kop “Wie is de sigaar?” bracht veto deze maand een uniek interview met enkele Cubaanse journalisten die hun boek over persvrijheid in Cuba kwamen voorstellen. Zij pogen daarmee alle vooroordelen over hun land weg te werken. Toen vorig jaar in maart de VS Irak binnenvielen werden er in Castro’s aards paradijs 70 journalisten opgepakt op verdenking van spionage. Door de tegenstanders van deze paranoïde dictatuur werd dit als een zoveelste schending van de vrije meningsuiting beschouwd, door de voorstanders als een zoveelste samenzwering tegen de gebenedijde leider. De geïnterviewde journalisten beweren dat de gearresteerden door het regime van Bush werden gesponsord. Het betrof m.a.w. dus een geval van collaboratie. En ja, zelfs de parallel met de collaboratie in België tijdens WOII wordt getrokken. Die vergelijking loopt misschien wel wat mank, want de geïnterviewden merken op dat “er in Cuba wel degelijk een oppositie bestaat en dat is Fidel Castro” (sic).

 

Voor de geïnteresseerden en alle Actief Linkse Snullen die überhaupt kunnen lezen: surf naar www.veto.be (nr. 20 jaargang 30).