Uit de collega's

27/11/2004

Te Leuven werden de Amerikaanse presidentsverkiezingen op een vrij nauwgezette manier gevolgd, namelijk met een heuse “election night" in Amerikaanse stijl. In een overvolle Alma 2 werd de moeder aller verkiezingen ingeleid met een debat. VS-kenner prof. dr. Kerremans, Marc Eyskens, Rik Torfs en de woordvoerder van de Amerikaanse ambassade kruisten de degens.

Alhoewel, de degens kruisen is veel gezegd. Dit debatpanel is uiteraard unaniem pro-Kerry en volgens Veto was de meerderheid van het publiek dat ook (uitslag van de sms-stemming 83 procent voor Kerry vs. 17 procent voor Bush). Een beetje een tendentieuze uitslag zo bleek. Naarmate de avond vorderde, werd deze eensgezindheid gesmoord door andere, vrij ongunstig uitvallende cijfers. Reële pogingen om zich in te leven in de noden van het Amerikaanse volk en hún bewuste keuze waren blijkbaar overbodig. Enkel professor Kerremans wees er tijdens het debat al op dat “Amerikanen erg behoudsgezind zijn” en een radicale ommekeer onder Kerry dus vrij onwaarschijnlijk zou zijn geweest. Misschien is dat wel het onthouden waard voor de volgende “election night”.