Uit de collega's

07/03/2005

Als het regent in Leuven, miezert het in Gent. Momenteel is men in de Arteveldestede ook al volop in de weer met de organisatie van de rectorverkiezingen. Die beloven minder spannend te worden dan in Leuven, aangezien er maar één echte kanshebber onder de Gentse kandidaat-rectoren is. Om toch een sfeer te creëren die iets of wat op verkiezingskoorts moet lijken, opperde Schamper onlangs een vrij bizar voorstel. Focussend op de plat commerciële reclamecampagne van de KULeuven, schijnbaar de “grootste concurrent” van de UGent, pleitte een dienstdoend schamperaar voor het lanceren van een “tegenoffensief”. “Kunnen we allemaal lekker affiches van de KUL gaan overplakken of reclamefolders publiekelijk verbranden.” Want zeg nu zelf, verdient deze campagne van de “KUL” soms beter ? Volgens Schamper moet men wel een “randdebiel” zijn als men zich door een “catchy slogan” van de “KUL” laat leiden. Zijn de eigenste Gentse rector en pr-dienst dan in de volstrekte randdebiliteit verzonken wanneer zij “de campagne met argusogen volgen” ? Hopelijk houdt de opvolging zich met serieuzere zaken bezig.