Opstarten die handel!

Studentondernemers over hun eigen bedrijf
26/04/2011

Heb je een goed idee? Aarzel dan niet om het uit te voeren. Studenten Mitchell Cap, Randall van Duytekom en Matthias Mallentjer realiseerden zo hun eigen onderneming. Hoe begin je een bedrijf? Valt het te combineren met studeren? dwars vraagt de drie heren het hemd van het lijf en concludeert: OPSTARTEN DIE HANDEL! Voor een baas werken kan immers altijd nog.

Mitchell Cap (24)
Studie: master Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Onderneming: Limnee bvba

 

Randall van Duytekom (23)
Studie: master Cultuurmanagement
Onderneming: De Proefkonijnen vzw

 

Mathias Mallentjer (23)
Studie: master Management en beleid van de zorgsector
Onderneming: Production Office bvba

 

Heren, jullie runnen alle drie een eigen bedrijf. Wat voor bedrijf? En hoe zijn jullie op het idee gekomen om te ondernemen?

Mitchell Cap Ik heb altijd al de drang gevoeld om tijdens mijn studie praktische ervaring op te doen. In het kader van een project aan de VUB werd ik benaderd door een kennis om een businessidee uit te werken tot een volwaardig businessplan. Na de positieve feedback die we ontvingen bij de evaluatie hebben we dan beslist om wat nu Limnee is in de markt te plaatsen. Op dit moment bestaat het team uit vier personen, die allen mede-eigenaar zijn. Limnee is een webapplicatie voor via-via rekrutering op sociale netwerken.

Randall van Duytekom Ondernemen heeft altijd al in mij gezeten, ik heb van thuis uit meegekregen dat je zelf initiatief moet nemen als je iets wil bereiken. De eerste onderneming die ik oprichtte, was voetbalclub FC Panda, die overigens nog steeds bestaat. Met theater ben ik begonnen toen ik elf was. Ik merkte algauw dat mijn ideeën gewaardeerd werden en begon eigen toneelstukken te organiseren. Toen dat professionele vormen aannam, heb ik besloten om De Proefkonijnen officieel als vzw te registeren.

Mathias Mallentjer Ik ben iemand die kansen ziet en uitwerkt. Van de twintig plannen die ik heb, belanden er soms negentien in de ijskast, maar dat maakt me niet uit. Ik heb allerlei dingen geregeld aan de Universiteit Antwerpen, zo heb ik bij Unifac gezeten en cultuurweek Calamartes georganiseerd. Mijn eerste eigen campagne was PODO 2000, een informatiecampagne voor voetverzorgers die als zelfstandige aan de slag willen. Ik heb daar onder meer een magazine voor gemaakt en een speciaal event rond georganiseerd. Dat heeft me in contact gebracht met de juiste mensen, en eens dat je de juiste mensen hebt gevonden – en de juiste mensen jou – is de trein vertrokken.

 

Ondernemen én studeren

Jullie hebben het er maar druk mee! Blijft er nog wel tijd over om te studeren?

Cap Ik heb nog een thesis te schrijven, maar die gaat gelukkig over mijn activiteiten bij Limnee. Ik kan de webapplicatie als casus gebruiken en sla daarmee twee vliegen in één klap.

van Duytekom Ik ben Cultuurmanagement gaan studeren om mijn theaterproductiehuis te professionaliseren. Ik heb veel gehad aan de colleges over BTW, dat is iets waar ik zelf niets over wist. En van de cursus Marketing- en communicatiemanagement leerde ik dat je je bewust moet zijn van de middelen die je in handen hebt. Zo heb ik veel publiciteit weten te genereren door het theaterdebuut van Clara Cleymans uit te spelen.

Mallentjer Momenteel volg ik bewust maar een paar vakken per jaar en studeren doe ik eigenlijk alleen tijdens de blok. Daarbuiten onderneem ik zeven dagen per week, van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Maar als alles volgens plan verloopt, studeer ik in januari definitief af.

 

Het oprichten van een eigen bedrijf is helaas niet gratis. Hoe financieren jullie de ondernemingen?

Cap We hebben zelf geïnvesteerd. Er wordt wel gezegd dat je bij Family, Fools and Friends terecht moet voor kapitaal, en dat heb ik ook gedaan: mijn ouders staan mij er deels in bij. Je hoeft niet veel geld te hebben om te ondernemen. Zo is Limnee volledig webbased: we hebben geen voorraden, weinig afschrijvingen. Mensen die zeggen dat het te duur is om te ondernemen hebben ongelijk.

van Duytekom Ik heb het geluk veel mensen te kennen. Iemand die posters voor een nieuwe voorstelling maakt, iemand die decorstukken kan vervoeren in zijn camionette, iemand die mij helpt met boekhouden. Ze doen dat allemaal vrijwillig. Acteurs en technici betaal ik wel uit, al verdienen ze bij mij minder dan elders. Evengoed zijn mijn kosten hoger dan mijn opbrengsten. Dat verlies betaal ik uit eigen zak, ik zie het als een investering. In 2012 speelt De Proefkonijnen in verschillende cultuurcentra en met de uitkoopsom die de centra betalen, verwacht ik mijn investering te recupereren.

Mallentjer Voor een bvba moet je verplicht startkapitaal inbrengen. Het bijeensprokkelen daarvan is part of the job. Een boekhouder kan je hierin het juiste advies geven. Verder heb ik het geluk dat ik vooral diensten lever, waardoor ik weinig investeringen heb moeten doen. Ook werken veel jongeren slechts tegen kostenvergoeding voor me, omdat ze net als ik in de projecten geloven. Daarnaast selecteer ik jobstudenten die op projectbasis voor me werken. De loonadministratie wordt door Randstad gedaan, want je kunt nou eenmaal niet alles zelf doen.

 

Jullie zijn jammer genoeg niet de enigen met een webapplicatie of (theater)productiehuis. Hoe onderscheiden jullie je van concurrenten?

Cap Limnee stelt bedrijven in staat om op een andere manier te rekruteren. Bedrijven die minder goed gekend zijn hebben vaak moeite om de juiste profielen te verzamelen. Met Limnee hoeven bedrijven niet te wachten tot een kandidaat op een vacature reageert, wij draaien de zaak om. Bedrijven maken een vacature op Limnee aan en sturen die via sociale netwerken als Twitter en LinkedIn door aan hun medewerkers. Medewerkers kunnen de vacature vervolgens, voorzien van een persoonlijk bericht, doorsturen aan mensen uit hun netwerk. Die mensen krijgen in plaats van een vacature met alleen generieke competentie inside information van iemand uit het bedrijf. Mochten ze zelf niet in de vacature geïnteresseerd zijn, maar wel potentieel geïnteresseerde kandidaten in hun netwerk hebben, dan kunnen ze de vacature doorsturen in ruil voor een beloning.

van Duytekom De concurrentie is moordend. De meeste groepen zijn al langer bezig, een stuk groter en beschikken over meer budget. Ik onderscheid mij door toegankelijk theater te maken en me te concentreren op het schrijven van goede nieuwe teksten die voor iedereen herkenbaar zijn.

Mallentjer De manier waarop ik reclamecampagnes organiseer, is atypisch genoeg om geen last te hebben van concurrentie. Als ondernemer moet je er gewoon voor zorgen dat er vraag is naar jouw dienst. Naar aanleiding van PODO 2000 ben ik gevraagd om ‘Tournée Medicale’ te organiseren, een campagne die zich richt op studenten gezondheidszorg die hun eigen praktijk willen beginnen. Ik heb daar een uniek kennisplatform voor opgericht dat bestaat uit een magazine, een website, een Facebookpagina, een campustour en Afstudeerevent.

 

De kracht van de juiste contacten

Een onderneming moet uiteraard ook geld in het laatje brengen. Hoe komen jullie in contact met (potentiële) opdrachtgevers/bezoekers/partners?

Cap Ik was verantwoordelijk voor de PR bij IMBIT, de studentenvereniging van Handelsingenieur in de beleidsinformatica die gericht is op business. Zo ben ik in contact gekomen met een aantal bedrijven. Wat ons ook goede contacten heeft opgeleverd, is een artikel over Limnee in Data News, een ICT-vakblad dat ons bovendien nomineerde voor Belgian Startup of the Year.

van Duytekom Ik flyer bij andere voorstellingen. Daarbij spreek ik mensen altijd persoonlijk aan met een zin als “mevrouw, dit is zeker iets voor u, want u houdt van cultuur” of “dit is een flyer van een stuk dat ik zelf heb geschreven”. Met succes, want in een enquête die ik heb gehouden, vulden sommige mensen in dat ze op de voorstelling waren afgekomen omdat ze een flyer hadden gekregen van de auteur.

Mallentjer Aanvankelijk moet je toch wel chance hebben, je moet op de juiste momenten de juiste personen ontmoeten. Maar wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen, gaat de rest vanzelf. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt binnen een project. Want zoals ze in Frankrijk al eens zeggen: “Wie zaken doet met eikels trekt enkel eikels aan.

 

Hoe groter, hoe mooier, hoe beter. Wat willen jullie de komende tijd bereiken?

Cap Morgen hebben we een testrun bij een van de grotere rekruteringsbedrijven in België. We gaan de webapplicatie voorstellen, zij geven feedback en dan hopen we Limnee over twee of drie weken te lanceren.

van Duytekom “Wat ik wil, is dat mensen over mijn toneelstukken zeggen: Is dat van Randall van Duytekom? Dan komen we zeker kijken!”

Mallentjer “Campagnes mogen nog breder, liefst internationaal. Ik zou ook nog wel eens aan wedstrijden willen meedoen. Maar vooral wil ik me blijven omringen met creatievelingen en mijn partners trouw blijven. Ik heb er vier jaar hard aan gewerkt om hun vertrouwen te winnen en dat is me heel veel waard.”

 

www.limnee.com

www.deproefkonijnen.be

www.productionoffice.be

 

Drie belangrijke voordelen van studeren en ondernemen:

  1. Je bent en blijft eigen baas.
  2. Je hoeft (meestal) nog geen zorg te dragen voor een huis, kinderen en/of huisdieren.
  3. Je hebt tussen de colleges door alle tijd om zakelijke afspraken na te komen.

 

Drie tips voor (toekomstige) studentondernemers:

  1. Image is everything. Geloof in de kracht van je onderneming en breng dat over.
  2. Zoek een goede boekhouder. En een goede jurist.
  3. Blijf op café gaan! Je weet nooit wie je tegenkomt.