Stabiliteit

het Marktsegment
27/10/2011
🖋: 
Auteur extern
Lucas Stoops en Jonah Lemaire

Je kan geen krant openslaan of het ene bericht over de aandelenkoersen is al onheilspellender dan het andere. Investeerders reageren op regeringstoespraken of kredietbeoordelaars verlagen schijnbaar zonder aanleiding de kredietwaardigheid. Hoor je het dan ook in Keulen donderen als men het heeft over flash crashes of schuldpapier? Iedere maand zal CapitAnt, de studentenvereniging die studenten wil inleiden tot en begeleiden naar de financiële markten, de werking van de beurs verduidelijken door het volgen van onze eigenste, compleet arbitrair samengestelde aandelenportefeuille.

Iedere dag haalt de Europese schuldencrisis de media weer. De financiële markten trekken de betalingscapaciteit van de Europese overheden in twijfel. Men verwacht vooral dat Griekenland niet in staat zal zijn om zijn schulden af te lossen. Maar ook Ierland, Portugal, Spanje en Italië liggen in het vizier van de markten. Er wordt steeds meer rendement geëist van staatsobligaties op tien jaar, dit vertaalt zich de laatste maanden in de forse stijging van de renten op die obligaties. De reden hiervoor is dat de markt vindt dat het risico om geld uit te lenen aan een overheid is gestegen. Zo vragen beleggers een rente van 24 procent per jaar om geld uit te lenen aan Griekenland voor 10 jaar. Dit is natuurlijk buitenissig hoog. Zeker als je kijkt naar de rente van een tienjarige obligatie van Duitsland: hier vragen beleggers maar 2 procent.

 

De markten maken zich vooral zorgen over de daadkracht van Europese politici. Zij slagen er maar niet in om een gezamenlijk antwoord te vinden op de schuldencrisis. Keer op keer zijn de maatregelen die worden genomen niet genoeg om het vertrouwen in de financiële markten te herstellen. Vorige maand werd ook bekend dat Dexia in bijzonder moeilijke papieren zit. De Belgische staat koopt Dexia Bank België en staat zo garant voor het geld van alle spaarders.

 

De dwars-portefeuille deze maand: Agfa-Gevaert en Umicore

Een vluchtige blik werpen op de portefeuille in zijn geheel is zeker op zijn plaats om het rendement ervan in het juiste daglicht te zien. Immers, het potentiële rendement hangt natuurlijk sterk samen met de volatiliteit van ieder aandeel. Bij een volatiel aandeel zullen de koersschommelingen ervan des te heviger zijn, zowel naar boven als naar onder toe. Op zijn beurt beïnvloedt dit het potentiële rendement, aangezien een sterke volatiliteit nogal snel heel positieve returns of juist heel negatieve returns met zich meebrengt. Om het vakjargon erbij te halen, kenmerkt de ‘bèta-waarde’ de volatiliteit. Hoe groter de bèta, hoe groter het risico. Cyclische aandelen (bèta > 1) zijn vaak zeer volatiel, aangezien deze met de conjunctuur mee bewegen. Defensievere aandelen (bèta < 1) worden eerder gekenmerkt door hun relatieve stabiliteit en zullen niet zo sterk stijgen of dalen ten opzichte van een cyclisch aandeel. Gebaseerd op data uit The Financial Times heeft de dwars-portefeuille gemiddeld 1,52 als bèta-waarde, wat het hogere risicoprofiel benadrukt. Benieuwd hoe deze kenmerken zich zullen vertalen in de return van de portefeuille.

 

Agfa-Gevaert (bèta = 1,62) heeft al langer te lijden onder de wereldwijde omschakeling van fotopapier naar digitale fotografie. CEO Christian Reinaudo weet Agfa voorlopig uit de rode cijfers te houden. Het tweede kwartaal werd immers nipt afgesloten met een nettowinst van 4 miljoen euro, of net 1 eurocent per aandeel. Sinds 1 januari 2011 heeft het aandeel reeds 40 procent van zijn waarde verloren. Een van de grootste zorgen is de zilverprijs. Aangezien de filmindustrie behoefte heeft aan zilver als een primaire grondstof, bestaat er een grote correlatie tussen de verkoopmarges in deze branche en de zilverprijs. Het afgelopen jaar is de zilverprijs zowat verdubbeld; terwijl elke dollar die de zilverprijs duurder wordt, Agfa zo’n 12 miljoen euro kost. Grafisch is deze correlatie ook op te merken*. Onlangs nam Agfa Healthcare het Braziliaanse WDP, een specialist in IT voor gezondheidszorg, over. Een vooruitkijkende groep die haar continuïteit wenst te verzekeren door initiatieven in de groeimarkten. Doorheen het jaar koopt de CEO vaak zelf aandelen in, wat zijn vertrouwen in de prestaties van de groep bevestigt.

 

Umicore (bèta = 1,27) is een materiaaltechnologiegroep op wereldschaal. Zijn activiteiten zijn geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en Recycling. Umicore zet ook in op duurzaamheid, een thema dat hot is door de steeds stijgende grondstoffenprijzen. Umicore kwam zeer sterk uit de crisis en kon bijzonder goede jaarresultaten voorleggen. Het dividend werd nogmaals verhoogd en de prognose voor de toekomst ziet er bijzonder rooskleurig uit. Umicore heeft een bijzonder sterk management dat elke opportuniteit aangrijpt om zaken te doen. Recentelijk heeft Umicore bijzonder veel eigen aandelen ingekocht. Dit omdat het management van oordeel is dat de beurskoers van het aandeel veel te laag noteert. Dit is een krachtig signaal naar de markten toe. Umicore lijkt, naar eigen zeggen, niets te ondervinden van de Europese schuldencrisis.