crowdfunding

het marktsegment
14/11/2013
🖋: 

Startende ondernemers met onvoldoende kapitaal zijn schering en inslag. Waar moeten ze geld zoeken en wat zijn de voorwaarden? Een van de opkomende financieringsmogelijkheden, crowdfunding, wordt hier voor jullie uitgelegd. Iedere maand gaan we met Capitant, de studentenvereniging die studenten inleidt tot en begeleidt naar de financiële markten, economische en financiële onderwerpen aan bod laten komen. Ook dit jaar gidst 'Het Marktsegment’ je door het beursnieuws heen, zonder vast te lopen op de moeilijke en ingewikkelde concepten. Wij leggen ze hier uit in mensentaal.

In de vorige editie van dwars hebben we het onder andere gehad over Basel III dat na de kredietcrisis van 2007 in het leven werd geroepen om voorgaande of komende potentiële liquiditeitsproblemen van financiële instellingen te verhelpen en voorkomen. Waar een onderneming nood aan heeft zijn liquide middelen, onmiddellijk beschikbaar kapitaal of een deel van de vlottende activa. Zeker een startende onderneming. Maar hoe kom je aan voldoende liquide middelen? Iedereen zal er mogelijk wel eens van wakker liggen in de toekomst. Hier volgt misschien wel dé oplossing. In de Verenigde Staten is het alvast de nieuwe financieringsbron bij uitstek.

 

Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren. Het verloopt zonder financiële tussenpersoon, wat wil zeggen dat het voor direct contact zorgt tussen ondernemer en investeerder. Investeringen in nieuwe projecten zijn niet risicoloos, maar deze innovaties zijn echter wel broodnodig om onze economie verder te laten groeien. Iedereen krijgt de kans om in het desbetreffende project te investeren. Het gaat hier om particulieren – the crowd – die een klein bedrag aanbieden in plaats van enkele grootinvesteerders die een groot bedrag neerleggen. Zoals eerder vermeld, hebben startende ondernemers voldoende kapitaal nodig om hun projecten te financieren. Voor deze financiering dienen ondernemers zich te beroepen op een financiële instelling. Ze doen een kredietaanvraag en verkrijgen startkapitaal voor hun project. Helaas is dit tegenwoordig niet meer zo eenvoudig. Na de kredietcrisis zijn de liquiditeitseisen voor banken aangescherpt in het Basel III-akkoord. Het probleem bij startende ondernemers is dat ze meestal geen onderpand hebben dat als zekerheid kan dienen bij de bank, met als gevolg dat ze minder gemakkelijk een lening kunnen verkrijgen. De reeds vernoemde liquiditeitseisen voor de banken (cfr. Basel III) zullen de groei van crowdfunding dus enkel maar verstevigen.

 

In verscheidene landen krijgt crowdfunding verschillende invullingen.

 

Is dit echt interessant voor beide partijen? Voor de ondernemer biedt het alleszins opportuniteiten. Niet alleen moet men geen bankfinanciering meer aangaan, maar daarbovenop is men ook onafhankelijk van grote investeerders. Het is een pluspunt dat er een directe reactie is op het nieuwe project. De mensen die zich in het project interesseren zijn echter particulieren, en het zijn juist deze mensen die het doelpubliek vertegenwoordigen. Op deze manier weet de investeerder meteen of zijn project in de smaak valt.

 

alternatief voor beleggen?

Gezien de relatie tussen de rente en inflatie, haal je tegenwoordig weinig voordeel uit sparen (lees dwars 82). Een van de andere opties is beleggen, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Er is te veel ruimte voor risico en Jan met de pet weet niet genoeg over beursgenoteerde bedrijven. Men weet amper wat hun activiteiten en doelstellingen zijn. Laat staan dat men weet of de prijs van het aandeel gerechtvaardigd is en wat de koers zal zijn. Bij crowdfunding wordt er op voorhand duidelijk gecommuniceerd met het grote publiek. Via internet en sociale media bereikt men de meeste investeerders. Natuurlijk gaat het meestal om starters, waardoor er nog steeds sprake is van risico. Dit risico kan op verschillende manieren vergoed worden. Ten eerste kan men beloond worden in natura, indien men geen oren heeft naar een renderende investering. Ten tweede kan er een belofte zijn tot terugbetaling plus een overeengekomen interest. De laatste optie houdt in dat er een mogelijkheid is om te investeren zonder terugbetaling, in ruil voor een winstdeling.

 

crowdfunding in de praktijk

Het eerste algemene crowdfunding-platform My First Company is ontstaan in 2012. Het biedt online een waaier aan projecten aan waarin je kan investeren. Natuurlijk moet je aan een bepaald minimumbedrag komen om te kunnen investeren, maar dit kan zelfs al voor 50 euro. Nederlandse voorbeelden zijn Crofun of My Micro Invest. Deze laatste heeft onlangs nog het nieuws gehaald met een van hun voorgestelde investeringen, namelijk NewsMonkey. Als je een kijkje neemt op hun site kan je de details van vele verschillende projecten terugvinden zoals de financieringsdoelstelling, het aantal resterende dagen, het aangeboden belangenpercentage, het minimale investeringsbedrag, enzovoort.

 

verschillen

In verscheidene landen krijgt crowdfunding verschillende invullingen. In de Verenigde Staten zijn de meeste crowdfunding-platformen bedoeld om creatieve of filantropische doeleinden een kans te bieden. In Europa is het eerder gericht op startende ondernemers met een innovatief idee die geen of weinig startkapitaal hebben. Niet alleen is het doel verschillend, maar ook de wijze van investering. In de Verenigde Staten bestaat crowdfunding bijna alleen uit donaties en sponsoring, waardoor het bijna ondenkbaar is om winst te maken op een investering. Heb je het gevoel dat de financiële markten nog steeds geheimen voor je hebben? Lees dan zeker de komende edities van ‘Het Marktsegement’ in dwars en neem ook zeker een kijkje op onze website www.capitant.be.