Afrika, bonanza of eeuwige belofte?

27/09/2014
🖋: 

“The darkest thing about Africa has always been our ignorance of it”, wist George Kimble al in 1912. Laten we daar verandering in brengen. Afrika wordt, niet altijd ten onrechte, gezien als het zwakke broertje van de wereld dat uitgebuit wordt; één grote verzameling van gefaalde naties waarvoor het woord miserie uitgevonden leek. Als we echter naar de economische voorspellingen kijken, ziet de toekomst er rooskleuriger uit voor het Zwarte Continent en zullen we dit beeld bijgevolg snel moeten bijstellen.

bevolkingsexplosie

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties vindt in Afrika de komende eeuw een van de meest dramatische demografische veranderingen in de geschiedenis plaats. Dit is een van de schokken die econoom Geert Noels beschrijft in zijn boek Econoshock. Tegen 2100 zouden er maar liefst 4,2 miljard mensen het ‘zwarte continent’ bewandelen tegenover 1,1 miljard nu. Hiermee zullen Afrikanen tegen de volgende eeuw ruim 40 proent van de wereldbevolking uitmaken. De groei zal zich het sterkst doen voelen in Oost- en West-Afrika, waar de gemiddelde vruchtbaarheidsgraad 4,7 bedraagt. Nigeria, het land met de meeste inwoners, zal van 180 miljoen nu tot 910 miljoen stijgen. Alleen al in dit opzicht zal de toekomst van de mensheid Afrikaanser kleuren.

 

groei, groei, groei

Economische groei bestaat uit twee pijlers. De eerste is bevolkingsgroei, de logische gedachte volgend dat veel mensen meer output creëren dan weinig mensen. De tweede is technologische vooruitgang; hierdoor worden mensen productiever en stijgt dus de output per persoon. Laat de eerste nu de motor zijn van de exceptionele groeicijfers. Het tempo waarmee Afrika groeit doet menig geïndustrialiseerd land groen aanlopen van jaloezie. In 2013 bedroeg de groei van Sub-Saharisch Afrika maar liefst 4,7 procent en voorspelt met dit jaar een groei van ruim 5 procent. De Verenigde Staten kwamen ter vergelijking nauwelijks aan 1,9 procent en de Europese Unie hield net een recessie af en strandde op een schamele 0,1 procent. Het ziet ernaar uit dat de groei van het BBP ook sneller zal stijgen dan de bevolking, waardoor het inkomen per persoon groeit en de mensen dus rijker worden. De stijgende koopkracht van de Afrikaanse middenklasse ontgaat een groeiend aantal bedrijven niet. Giganten uit de consumptiegoederenindustrie als Nestlé, Procter & Gamble en Unilever breiden hun activiteiten er allen uit.

 

sponsor China

Infrastructuur is voor een ontwikkelingsland een van de belangrijkste investeringsposten. Hier zet Afrika dan ook zwaar op in. Niet zelden worden deze investeringen gefinancierd met Chinees kapitaal. Zo zal ‘s werelds grootste havenexploitant, het Chinese CMHI, later dit jaar beginnen aan de bouw van een megalomane containerterminal in Tanzania die een prijskaartje draagt van ruim 7 miljard euro. Met een capaciteit van 20 miljoen containers zal deze de grootste in de regio worden. Onze Antwerpse haven heeft ter vergelijking een capaciteit van 15 miljoen containers en is daarmee de derde grootste containerhaven van de Europese Unie, die de grootste handelsmacht ter wereld is. Naast kapitaal stromen er ook heel wat Chinese immigranten de ‘bakermat der mensheid’ binnen. Velen spreken over een miljoen Chinezen in Afrika maar dit kan een onderschatting zijn. Armoede, honger en etnisch geweld blijven de grote problemen van Afrika. De verschroeiende groei brengt echter ook nieuwe problemen met zich mee, zoals ontbossing en vervuiling. De oplossing van dit alles begint bij een sterke overheid. Om het met de woorden van Barack Obama te zeggen: “Africa doesn’t need strong men, it needs strong institutions.

 

 

Capitant is de studentenvereniging die studenten inleidt tot en begeleidt naar de financiёle markten door beursnieuws en informeert over financiёle en economische onderwerpen.