BaMa uitgerekend voor u: 3+1 of 3+1+1 of 3+2 ?

01/03/2004
🖋: 

3+1/3+1+1/3+2 ? volgens Catherine Meijers

Het Bolognadecreet bepaalt alleen de minimale duur van een bachelor (3 jaar) en master (1 jaar). De opleiding zelf moet nog worden goedgekeurd door een erkenningscommissie. Die verwierp onlangs alle tweejarige wetenschappelijke masters.

 

De decanen wetenschappen laten in een persmededeling (4/2/04) weten “verbolgen te zijn.” Catherine Meyers, beleidsmedewerkster voor de wetenschappen aan de UA, verduidelijkt. Zij erkent dat Vlaanderen nu op vier jaar tijd een hoogstaande opleiding biedt – maar ten koste waarvan? De studielast is zo hoog dat de gemiddelde studieduur feitelijk 4.6 jaar is. Een extra jaar zou ook meer ruimte bieden voor interdisciplinariteit. Bovendien komen er nieuwe eisen: de bachelorgraad moet een zelfstandig diploma zijn.
De minister stelt nu 3+1+1 voor, maar die omslachtigheid begrijpt zij niet. Er moeten er dan ook twéé masterproeven worden afgelegd – vergelijk met een thesis – wat veel tijd kost. En hoe zit het met de aansluiting op het doctoraat?
Is studieduurverlenging ondemocratisch? Hoe moeten onze studenten straks dan concurreren met anderen die wel vijf jaar mochten studeren? Daar dreigt volgens de decanen pas een “bama sociaal drama”.

 

3+1/3+1+1/3+2 ? volgens UA-rector Francis Van Loon

als voorzitter van de VLIR in een opiniebijdrage in DM (10/9/03) “… in deze studiegebieden [is] een dergelijke studieomvang noodzakelijk om de internationale standaarden van masteropleidingen te realiseren. … Onze opleidingen hebben een hoog rendement … Maar de grens is wel bereikt zonder de studenten tot overdreven inspanningen te dwingen, terwijl juist de masterstandaarden bijkomende eisen stellen.”

 

3+1/3+1+1/3+2 ? volgens Vlaams minister voor onderwijs Marleen Vanderpoorten

in een opiniebijdrage in DM (5/10/02) “Ik ben ervan overtuigd dat onze huidige academische opleidingen met hun actuele opleidingsduur … een goed niveau halen. … Een toename van de studieomvang [is] niet zinvol in een tijdperk waarin we steeds meer de nadruk leggen op het levenslang leren. Bovendien speelt ook de democratisering. Studieduurverlenging maakt verderstuderen voor een mastergraad duurder.”

 

3+1/3+1+1/3+2 ? volgens Karin Verelst (Universitas!)

“Strikt genomen heeft niemand nood aan dat vijfde jaar. En als men dan toch wil uitbreiden van vier naar vijf jaar, moeten er op vlak van democratisering en toegankelijkheid harde garanties komen.”