'Much Ado About Nothing?'

Decaan Ria Janvier reageert op 'Twee stemmen over het islamcolloquium aan de UA'
28/02/2011
🖋: 
Auteur extern
Ria Janvier

Dwarsliggers zijn er nodig opdat de trein op de rails zou blijven. dwars is nodig als kritisch kloppend studentenhart annex -blad van de Universiteit Antwerpen. Dwarsverbindingen zijn misschien nog meer nodig en als dwars daar dwars tegen ingaat, dan past even een neutrale stem van een antidwarskijker in een debat dat onvruchtbaar is gestart, maar vruchtbaar is geëindigd.

Waar gaat het over?

In dwars 63 stond een opiniestuk onder de titel ‘Twee stemmen over het islamcolloquium aan de UA’. In dit opiniestuk laat student Mathias Adriaenssens zich kritisch uit over het islamcolloquium dat professor Luc Goossens organiseerde. Een korte samenvatting van waar het hier in feite om draait. Collega Goossens van het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies (IMaMS) neemt het initiatief om eind oktober 2010 een colloquium te organiseren over ‘Islam in Europa. Welke islam voor welk Europa?’. Dit congres werd opgevat als een open dialoog, waar aftasten, leren kennen, centraal stonden. Een brug slaan tussen ‘wij’ en ‘zij’, een link leggen tussen ‘westerse’ academische blikken en die uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, kortom, een academische en culturele uitwisseling van gedachten, open en bloot. Een vrij ambitieuze einddoelstelling was het ondertekenen van een open statement, een charter, door alle aanwezige actoren en strekkingen. Dit document had echter geen absolute finaliteit in zich, maar moet worden gezien als de neerslag van een momentopname. Over deze bijeenkomst is veelvuldig en ruim op voorhand gecommuniceerd: een officieel persbericht werd verstuurd naar alle Belgische perskanalen, op de IMaMS-website en op de webstek van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen stond een link naar de webpagina’s van het colloquium, binnenlandse en buitenlandse partnerinstellingen werden geïnformeerd, iedereen was welkom. Er daagde dan ook een verscheiden publiek op: talrijke wetenschappers uit binnen- en buitenland, vertegenwoordigers van verscheidene religies, politici enzovoort.

 

Kritische houding en dialoog

Toegegeven, ik was zelf niet aanwezig, dus zou me ook niet durven uitlaten over het verloop van deze studiedag. Helaas behoorde onze student ook niet tot de deelnemers. En afwezigen hebben – zoals steeds – ongelijk, en dat geldt a fortiori als je een kritische commentaar levert bij een evenement dat je niet aan den lijve hebt ondervonden. Een eerste leerpuntje lijkt me dan ook dat je als kritisch ingestelde student – en daar houden we van en zo leiden we onze studenten op – niet zomaar voor waar aanneemt wat anderen – zelfs al zijn het professionele bloggers, zoals Luc Van Braekel – vertellen of menen te moeten vertellen. Tja, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat je het aan je ‘rekker’ hebt, om het met de woorden van de hoofdredacteur in zijn editoriaal te zeggen.

De opiniërende verwijzing naar en de vergelijking met – aan en door onze universiteit – ‘verboden’ NSV!-lezingen was wat ongelukkig. Ja, de Universiteit Antwerpen heeft – net als de Universiteit Gent – in zijn bestuurscollege beslist om een welbepaalde activiteit van deze studentenvereniging niet te laten plaatsvinden. Dit moet in zijn juiste context worden geplaatst, want naar mijn bescheiden mening biedt de Universiteit Antwerpen als actief pluralistische instelling een forum voor vele standpunten en krijgen ook onze studentenverenigingen steevast voldoende ruimte om deze naar voor te brengen. Niet iedereen, inclusief professor Goossens, kende en kent die context. Zijn wederwoord verdient daarom de nodige nuancering. Ook in het voetbal speel je beter op de bal, dan op de man. Ik betreur het zeer dat het woord en wederwoord van student en professor de vorm hebben aangenomen van een polarisering, iets wat we nu net willen vermijden, want dialoog en wederzijds begrip zijn hier de codewoorden.

Vandaar hebben we gewoon een mini-debat opgezet tussen beide protagonisten. Het werd een goed, open en niet-polariserend gesprek tussen een ‘waardige’ master in de Internationale Politiek en een gedreven professor in de Sociologie. Beiderzijdse (schoonheids)fouten werden toegegeven, verontschuldigingen uitgewisseld en de verzoening was een feit, naast een betere ‘verstand-houding’ in de zuiverste betekenis van het woord. En sterker nog, in de toekomst plant het IMaMS nieuwe activiteiten, en voor een volgend debat over islam en liberalisme zal worden samengewerkt met Mathias Adriaenssens en het LVSV. U hoort er nog van.

 

Tot slot

Om toch nog even terug te komen op het editoriaal van Yannick Dekeukelaere in hetzelfde nummer van dwars: “De kans dat uit één van beide kampen nu nieuwe reacties op de gepubliceerde opinies volgen is groot. Voor de rest van deze jaargang zullen dus ook in dwars verbale oorlogjes worden uitgevochten waar niemand op zit te wachten. Alvast onze excuses”. Wel, alvast mijn welgemeende verontschuldigingen als u niet op deze bijdrage zat te wachten, maar zowel Matthias Adriaenssens als Luc Goossens hebben me nu eenmaal om een afsluitende repliek gevraagd. Alle betrokken partijen beschouwen de discussie als gesloten, en kunnen zich terugvinden in de woorden van de hoofdredacteur: “En laten we het er vanaf nu niet langer over hebben.”

 

 

Ria Janvier

Decaan Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen

Universiteit Antwerpen