sharing is caring

Het Marktsegment
12/05/2014
šŸ–‹: 

Iedereen gebruikt vandaag de dag het internet zonder er nog bij stil te staan hoe innovatief het is en wat het kan betekenen voor de maatschappij. Het heeft veel zaken enorm veranderd en we zien vandaag opnieuw een dergelijke verandering optreden in de internetwereld.

We spreken hier over sharing economy. In deze nieuwe economie gaan consumenten zelf hun overbodige persoonlijke bezittingen of ruimten ter beschikking stellen op het internet om zo wat bij te verdienen. Spullen die voorheen niet gebruikt werden, ruimtes die leegstonden, enzovoorts worden nu geshared met de rest van de wereld via sociale netwerken en het internet.

 

Kijk bijvoorbeeld naar een boormachine. Onderzoek heeft uitgewezen dat een boormachine slechts 12 minuten gebruikt wordt gedurende de periode dat hij in het bezit is van een gezin.

 

Interessanter zou het dus zijn om via een online platform aan een boormachine te geraken op het moment dat je deze nodig hebt, zonder er daadwerkelijk eigenaar van te worden. Dit is het principe van een sharing economy. Door het delen van goederen en diensten wordt er een economie gecreƫerd waarin op een duurzame manier wordt omgegaan. Dit zorgt ervoor dat de enorme afvalberg die nu ontstaat, op gestage wijze zou kunnen verdwijnen.

 

Deze nieuwe vorm van economie wordt voorlopig vooral in de VS toegepast. Hier zien we steeds meer bedrijven ontstaan die zich baseren op het sharing systeem. Zo bijvoorbeeld Airbnb (house rental) en Zipcar (car sharing).

 

gevaar voor traditionele economie?

Het wordt meteen duidelijk dat de sharing economy de traditionele economie kan ondermijnen. Logischerwijze is protest vanuit de bedrijfswereld dan niet onvermijdelijk. Een voorbeeld hiervan is het recente protest rond de vervoersapplicatie, Uber.
Uber is een Amerikaans platform waarop je jezelf kan aanmelden om beroep te doen op andere particulieren die hun diensten als taxichauffeur aanbieden. Zij doen dit als bijverdienste en vragen dus veel lagere tarieven dan taxichauffeurs in loondienst. Hierdoor is er reeds vanuit verschillende landen protest gekomen op Uber. Ook de Brusselse taxidiensten staan hier huiverachtig tegenover. Voorstanders pleiten voor de bevordering van de vrije markt en innovatie, terwijl tegenstanders beweren dat dit oneerlijke concurrentie is die de taximarkt verstoort.

 

nabije toekomst?

Mogelijke gevaren in de toekomst zijn dat de mensen steeds minder in loonverband zullen gaan werken, omdat ze voldoende verdienen door hun goederen en diensten ter beschikking te stellen. Dit heeft een gevolg voor het huidige belastingsysteem en de betalingen voor de sociale zekerheid.
In de formele economie weten we wat we kopen en weten we dat de diensten waar we gebruik van maken, ons door professionals worden aangeboden. Bij de huidige vorm van sharing economy is dit niet het geval. Om de veiligheid van deze economie te garanderen moet er een goede wetgeving gemaakt worden om zowel de kopers als de verkopers te beschermen tegen fraude. Zo zullen de taxichauffeurs van Uber een attest moeten halen dat hen kwalificeert als zijnde professionele chauffeurs.

 

Verder kan deze nieuwe vorm van economie ook een gevaar vormen voor startende ondernemingen. Zij zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe golf van innovatie om concurrentieel te blijven.

 

Concluderend kunnen we stellen dat de consumptiemaatschappij van vandaag zich stilaan moet aanpassen aan de onvermijdelijke opkomst van de collaboratieve maatschappij.