Studenten(onder)vertegenwoordiging

Studentikoze mandaten aan Universiteit Antwerpen
20/03/2013
🖋: 

Wanneer u dit leest heeft u net de kans gehad om te gaan stemmen op de kandidaat-praesidia van uw studentenclubs, het meest in het oog springende onderdeel van studentenbestuur aan de universiteit. Ze zijn luid, promoten hun activiteiten via posters en flyers en geven knalfuiven. Of u weigert absoluut deel te nemen aan de studentikoze cultuur, en hebt een duidelijke grimas geworpen naar de vrijwilligers die vroegen of u zou gaan stemmen. Laat dwars u vertellen: op woensdag 16 mei zijn er nog eens verkiezingen, deze keer voor de studentenvertegenwoordigers van Universiteit Antwerpen.

Universiteit Antwerpen telt ongeveer 150 mandaten voor studentenvertegenwoordigers. Die mandaten liggen verspreid over de verschillende faculteiten, departementen en centrale diensten. Als student kan je verkozen worden tot de Raad van Bestuur, het Bestuurscollege, Onderwijscommisies, Faculteitsraden, en ga zo maar door. Elke raad behelst onnoemelijk interessante bevoegdheden, rechten en plichten. Er kunnen meerdere mandaten opgenomen worden per student, en dat is maar goed ook, want niet alle studenten blijken even happig om zo’n mandaat op te nemen.

 

Plaatsvervangers

In het academiejaar 2011-2012 werden bijvoorbeeld bij de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 17 van de 27 te verdelen postjes niet opgevuld. Bij 5 van de postjes die wel opgevuld werden, gebeurde dat door slechts 2 kandidaten. Toegegeven, 8 van de lege mandaten zijn bedoeld voor plaatsvervangers, maar het blijft vreemd, want het is niet dat de ervaring die een studentenvertegenwoordiger opdoet ver verwijderd ligt van het vakgebied van PSW-ers. Andere faculteiten deden het minstens even slecht of slechter. Bij Letteren en Wijsbegeerte werden 11 mandaten van de 32 ingevuld door 8 studenten. Maar de absolute koploper is de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. Daar werden van de 45 voor het grijpen liggende postjes er slechts 6 ingevuld. Doen het dan weer wel goed: Rechten en Geneeskunde, en… dat is het.

 

Wat opvalt is dat de posten op hoger bestuursniveau (denk Raad van Bestuur en Bestuurscollege) wel altijd gemakkelijk ingevuld worden. Iets wat Orry van de Wauwer, studentenvertegenwoordiger in diezelfde Raad van Bestuur, ook had opgemerkt: “Dat is verschrikkelijk jammer, want het kan zeer interessant zijn om in zo’n raad te zetelen. Het is mogelijk om meerdere mandaten te combineren om op die manier heel snel een dossier te beheersen.” “Het gaat dit jaar in ieder geval beter dan de vorige jaren. Ik heb het gevoel dat het merendeel van de posten wel ingevuld geraakt. Wanneer een mandaat niet wordt ingevuld, kan er ook altijd een student van de desbetreffende faculteit worden aangewezen.” Dat gebeurt dan zonder stemming, net zoals wanneer er slechts één kandidaat is.

 

Verantwoordelijkheid

Dat er in die weinig uitzonderlijke gevallen niet gestemd hoeft te worden, mag geen probleem zijn. Wat wel jammer is, is dat er op verkiezingsdag zeer weinig studenten komen opdagen. Bij de vorige verkiezingen, in mei 2012, waren dat voor Geschiedenis bijvoorbeeld slechts 62 studenten, bij de faculteit Wetenschappen 97. Van de Wauwer: “Die cijfers moeten toch relatief bekeken worden. We hanteren meestal de norm van 10 procent, maar dat wil dan zeggen dat je 1.500 stemmers moet bereiken voor centrale organen, en dat komt er meestal niet van. Ikzelf ga altijd speechen voor aula’s, waarbij ik ook een verantwoordelijke van het desbetreffende departement meeneem, om hem of haar voor te stellen. Het moet wel van twee kanten komen. Stuvers moeten zichtbaar zijn, en zich zo bekend mogelijk maken, maar individuele studenten moeten hun verantwoordelijkheden opnemen. Er zouden absoluut meer stemmers moeten zijn, maar het is een algemeen probleem. Wanneer we die cijfers bespreken in de Raad van Bestuur blijkt dat elke universiteit met hetzelfde probleem kampt, en dat we het ook beter doen dan bijvoorbeeld de hogescholen van Antwerpen. Het valt dus allemaal wel mee.” Maar de cijfers blijven te betreuren.

 

Over die hogescholen gesproken, laat ons niet vergeten dat er ettelijke faculteiten verheven worden van professioneel naar academisch niveau. Hun studentenvertegenwoordiging moet dan ook aangepast worden aan die van de Universiteit. Verantwoordelijke studentenvertegenwoordiger Hans Maes: “Wat opvalt is dat de studentenvertegenwoordigingscultuur aan hogescholen veel kleiner is, en dat studenten er minder warm lopen voor stuvers. Maar we zetten deze zomer reeds een campagne op die stuvercultuur moet promoten, en we hopen tegen volgend jaar de geïntegreerde opleidingen op het niveau van de Universiteit te krijgen.”

 

De verkiezingen vallen dit jaar van woensdag 15 mei tot en met vrijdag 17 mei. Het is mogelijk om je kandidaat te stellen van maandag 29 april tot zondag 6 mei. Campagne voeren mag vanaf 29 april tot 14 mei, en elke kandidaat heeft het recht om een motivatietekst te publiceren in de Unifac-Post of UA-Snelkrant. Doen! Want zoals Rector Verschoren het zei: “Iemand die achteraf een professionele aanbeveling wil van mij, krijgt die meteen mee.”