kort. Over onderwijs

25/11/2007
🖋: 

Geboren worden in oktober, november of december verhoogt kans op leerachterstand.

Bieke De Fraine en Jan Van Damme, twee onderzoekers van de KUL, stelden vast dat leerlingen die geboren werden tijdens de laatste drie maanden van het jaar vaker één of meerdere jaren achterstand hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten die eerder dat jaar geboren werden. De onderzoekers analyseerden de schoolloopbaan van zo’n 6.000 leerlingen in het secundair onderwijs. Daaruit bleek dat leerlingen die geboren werden in het laatste kwartaal van het jaar de vertraging die opgelopen werd tijdens de basisschool verder meedragen in het secundair onderwijs. De achterstand op hun andere leeftijdgenoten wordt evenwel niet groter. Ze blijven met andere woorden in het secundair onderwijs niet vaker zitten.

 

België beste land voor wetenschappelijk onderzoek

Uit een internetenquête van het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift The Scientist blijkt dat België beschouwd wordt als het beste land om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Proffen (al dan niet op emeritaat) en lectoren uit Canada, de Verenigde Staten en West-Europa gaven op basis van 39 verschillende criteria hun mening over de degelijkheid van de onderzoekscentra die zij kenden. Ons land kwam als eerste uit de bus, met achter zich de Verenigde Staten en Canada. De bevraagde wetenschappers zijn echter wel voornamelijk actief in de biomedische wetenschappen, biotechnologie en medische biologie. Het is de eerste keer dat ons land de eer heeft om bovenaan de lijst van ‘Best Countries for Academic Research’ te staan.

 

België knuffelt. Les Belges s’embrassent

Zo'n vierhonderd Vlaamse en Waalse studenten hebben elkaar op 21 november geknuffeld voor het behoud van de solidariteit tussen beide gemeenschappen in ons land. De studenten vielen elkaar in de armen en trakteerden elkaar een pint op het Ladeuzeplein in Leuven. De actie ging uit van enkele KUL-studenten en had de steun van de studententenraad AGL van UCL en verschillende Leuvense faculteitskringen.

 

Vlaamse student niet ondernemend

Slechts één op de vijftig Vlaamse studenten heeft een eigen bedrijf. Internationaal gezien blijven we daarmee ver onder het gemiddelde van 3,2 procent. Hogescholen stimuleren hun studenten wel vaker om te ondernemen dan universiteiten. Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) denkt dat veel studenten geen tijd hebben voor een eigen bedrijf: "In Nederland startten meer studenten een bedrijf, maar bij ons hebben we geen studenten die jaren doen over hun studies." Bovendien bestaat er geen pasklare oplossing: "Als je ondernemen wilt stimuleren, is er geen confectieoplossing die je zowel voor hogescholen als universiteiten kan toepassen."

 

Ecocampus: student moet milieubewust gemaakt worden

Om de milieuproblematiek dichter bij de student te brengen, lanceert de Vlaamse Overheid het project Ecocampus. Met het oog op een ‘propere’ toekomst, wil de overheid studenten milieubewuster maken. Ecocampus mag echter geen belerend project over de hoofden heen worden: studenten en docenten moeten zoveel mogelijk zelf betrokken worden door middel van praktische activiteiten, zoals acties rond zuinig papierverbruik, en door de milieuproblematiek te integreren in de curricula. Ecocampus is nog niet officieel van start gegaan, al lopen er momenteel op verschillende universiteiten en hogescholen proefprojecten.