Kort. Over onderwijs

Uit de pers geplukt
24/09/2007
🖋: 

Nieuw record eerstejaarsstudenten hoger onderwijs

Op de UHasselt na maken alle Vlaamse universiteiten gewag van een sterke stijging van het aantal studenten dat een hogere studie aanvangt. Bij het ter perse gaan stond onze universiteit bovenaan het lijstje met een stijging van 15,2% tegenover vorig jaar. Ook de UGent (+7,3%), de VUB (+6%) en de KU Leuven (+3,65%) mogen niet klagen. Volgens Fabienne Destryker (Dienst Communicatie UA) blijft de reden voor deze toename voorlopig een raadsel. Wel kan ze melden dat zeker het aantal ingeschreven meisjes groeit. Ook zouden er enerzijds steeds meer leerlingen voor het aso kiezen en anderzijds zouden meer tso-leerlingen de stap zetten naar een academische opleiding.

 

Vlaamse Vereniging van Studenten buist minister Vandenbroucke

Afgelopen zomer presenteerde de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een slecht rapport aan Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Zijn hoger onderwijsbeleid van de voorbije drie jaar liet volgens de VVS op verschillende vlakken te wensen over. De studenten struikelden onder meer over Vandenbrouckes nieuwe studiefinanciering met een verhoging van het studiegeld, zijn plannen voor een ranking van instellingen van het hoger onderwijs en zijn gebrekkige samenwerking met de studentenvereniging. Flink gebuisd dus, maar de VVS blijft ervan overtuigd dat de minister enorm veel potentieel heeft en lauwert hem om zijn werkijver, stiptheid en visie.

 

Verengelsing aan Nederlandse universiteiten, Vlaanderen houdt vast aan Nederlands

Uit een rapport in opdracht van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) blijkt dat Nederlandse universiteiten steeds meer lessen in het Engels aanbieden. In Vlaanderen blijft die verengelsing voorlopig uit. Volgens Lieven Baele, Vlaams docent aan de universiteit van Tilburg, is het Engels als doceertaal een troef: buitenlandse experten kunnen worden aangetrokken en een universiteit krijgt een sterkere concurrentiële positie. Het CVN waarschuwt echter voor een mogelijke verschraling van het Nederlands als de Vlaamse universiteiten in de toekomst in de voetsporen van hun noorderburen zouden treden.

 

Bidiplomering tussen de gemeenschappen

Steeds vaker bieden universiteiten en hogescholen aan hun studenten de kans om een tweetalig diploma te halen door samen te werken met een onderwijsinstelling van bezuiden de taalgrens. Al sinds 2005 konden ingenieurs in spe van de VUB en de ULB voor deze optie kiezen. Masterstudenten Handelsingenieur van de KU Leuven kunnen vanaf dit academiejaar een dubbel diploma halen door in het tweede masterjaar in Louvain-La-Neuve (UCL) te studeren. De masterproef wordt dan begeleid door professoren van beide universiteiten. De KU Brussel op haar beurt gaat voor een andere aanpak. Zij bieden aan alle nieuwe studenten Rechten de Bacheloropleiding 'recht-droit' aan. De Vlaamse studenten volgen dan een derde van hun vakkenpakket aan de Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL).

 

Verviervoudiging inschrijvingsgeld lerarenopleidingen

Sinds dit academiejaar telt de lerarenopleiding van universiteiten en hogescholen zestig in plaats van dertig studiepunten. Deze opwaardering brengt ook een verhoging van het inschrijvingsgeld met zich mee: van 134 naar 505 euro. De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft een verzoek ingediend bij het Grondwettelijk Hof om deze beslissing nietig te verklaren. Volgens hen werkt de verviervoudiging van het inschrijvingsgeld drempelverhogend en strookt het niet met de democratisering van het hoger onderwijs. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke vindt het echter logisch dat de lerarenopleiding geïntegreerd wordt in het normale stelsel van studiegelden.