Iedereen journalist?

Hoe ook jij het nieuws kan halen
21/11/2008
🖋: 

Zijn bloggers journalisten, of hooguit mee met hun tijd? Sinds enkele jaren is het fenomeen burgerjournalistiek aan een nieuwe opmars bezig. Vooral de participatieve journalistiek, die hiervan een uiting is, is populairder dan ooit met initiatieven als Digg.com, StampMedia en cafebabel.com. De moderne mens heeft over alles zijn zegje, maar wat is de kwaliteit hiervan? “Burgerjournalistiek is de mening van boerenpummels,” dixit een redactielid van dwars, kennelijk vergetend dat ook dit studentenblad eigenlijk tot die categorie behoort. Tijd om in eigen en andermans ‘burgerlijke’ boezem te kijken, dus. Professor Jos Huypens, oud-redacteur van de Gazet van Antwerpen, keek mee.

“Met de opkomst van de moderne technologie is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om te publiceren”, aldus professor Huypens. “Je kan je dan ook afvragen of de huidige opleving van de burgerjournalistiek niet méér is dan een opflakkering. Mogelijk gaat het om een duurzame evolutie.”

 

Iedereen die met de computer kan werken, kan participeren. Maar kan je burgerjournalisten eigenlijk wel beschouwen als echte journalisten? Zijn bloggers, bijvoorbeeld, journalisten?

Huypens Journalistiek wordt vaak beschouwd als een vorm van ‘zich uiten voor anderen’. In dat geval is bloggen inderdaad journalistiek. Iemand die daarentegen een dagboek schrijft voor zichzelf kan je geen journalist noemen. De notie publiciteit in de betekenis van openbaarheid moet aanwezig zijn.

 

Als de blog van de burgerjournalist evenzeer journalistiek is als het werk van de beroepsjournalist, hebben zij dan ook gelijke rechten?

Huypens Wettelijk gezien is er geen enkel verschil. Zelfs de wet op het bronnengeheim geldt voor iedereen die zich met journalistiek bezighoudt. Professionele journalisten zijn onderworpen aan een bepaalde deontologie. Ik denk dat burgerjournalisten minder plichten hebben dan gewone journalisten. Dat dit potentieel problematisch is, spreekt voor zich. De burgerjournalist is uiteraard ook gebonden aan de wetten tot bescherming van de privacy en het recht van antwoord.

 

De selecte club van burgerjournalisten

Welk soort mensen waant zich het liefst burgerjournalist?

Huypens Daar hebben we eigenlijk nog geen studies over. Ik vermoed vooral jonge mensen en mensen met een bepaald maatschappelijk engagement en intellect. Bepaalde mensen menen dat ze belangrijke dingen te zeggen hebben en dat er over bepaalde zaken moet gepraat worden.

 

cafebabel.com // een Europees burgermagazine

cafebabel.com, opgericht in 2001 door twee Erasmusstudenten, is het eerste Europese actualiteitsmedium. Door vanuit een Europees perspectief politiek, cultureel en sociaal nieuws te brengen hopen de oprichters een soort Europese publieke opinie te doen opleven. cafebabel.com biedt daarom een platform aan de zogenaamde ‘euro-generatie’, waar het tegelijkertijd een stem voor wilt zijn. De community speelt hierbij een zeer belangrijke rol, door zowel berichten te schrijven als deze te vertalen in zeven verschillende talen. Een team van professionele journalisten redigeert daarna alle artikels.

 

De term ‘burgerjournalistiek’ geeft nochtans de indruk dat heel de bevolking aan het woord is, terwijl slechts een deel zijn mening verkondigt.

Huypens Het is een soort journalistiek voor een bepaalde elite. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat niet alle groepen in dezelfde mate gebruik maken van digitale media en dus niet dezelfde participatiemogelijkheden hebben. Het klopt dat er een risico bestaat dat een kleine groep zich als expert of vertegenwoordiger van alle burgers manifesteert waardoor een kleine kern zo een debat gaat domineren. Wat ook gebeurt is dat mensen dit soort journalistiek gaan gebruiken voor hun persoonlijke dada's. Er is op dit ogenblik wereldwijd een trend waarbij bepaalde groepen in de samenleving media gaan gebruiken als wapen. Deze vorm van participatieve journalistiek is media-activisme, waarbij individuen of groepen media mobiliseren voor hun eigen belangen.

 

Het winstbejag van de mainstream media

Het wordt de mainstream media wel eens verweten dat ze in een lastige positie verkeren om echt onafhankelijk te berichten. Ze zijn immers ondergebracht in grote commerciële mediabedrijven. Is de burgerjournalistiek hier het gepaste antwoord op?

Huypens Als je op wereldvlak kijkt, denk ik dat het gevaar voor excessen bij de mainstream media ongetwijfeld bestaat. Bij ons loopt het echter nog niet zo'n vaart. We hebben natuurlijk machtige mediabedrijven, maar we kennen voorlopig geen uitgever die zijn mediapark inzet voor zijn eigen politieke belangen. Commercieel machtige mediabedrijven zijn langs de andere kant ook een garantie voor onafhankelijkheid. De kans dat een commercieel sterk mediabedrijf onderuit gaat omdat het één adverteerder tegen de haren strijkt is immers veel kleiner.

 

Maar misschien zorgt de burgerjournalistiek wel voor een inhoudelijk tegengewicht? De mainstream media zijn, in hun koortsachtige drang naar meer lezers, de propagandisten van het eenheidsdenken. Ze berichten immers alleen over wat de grootste groep lezers wil lezen. Mee eens?

Huypens Twintig jaar geleden zou ik je gelijk hebben moeten geven. Vandaag stel je echter vast dat het marketingdenken meer is doorgedrongen in de media. Het Laatste Nieuws bedient niet hetzelfde publiek als de Standaard. Media zoeken nu naar een eigen segment in de samenleving en bekijken hoe ze dat het beste kunnen bedienen. Meer nog: de consumenten van mainstream media hebben ook een aantal garanties. Ze kunnen er van uitgaan dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen feiten en commentaar en dat feiten gedubbelcheckt worden. Bij de participatieve journalistiek is deze garantie er niet: feiten en commentaar lopen vaak door elkaar. Op zich is daar niets mis mee, maar je moet je er als gebruiker wel heel goed van bewust zijn.

 

digg.com // nieuws volgens de collectieve intelligentie

Digg is een soort nieuwswebsite waarop iedereen links naar websites, blogs, video’s, foto’s en podcasts kan delen met anderen. De artikels met het meeste aantal stemmen – oftewel Diggs – verschijnen op de homepage. Het collectief bepaalt dus wat op de voorpagina komt. Volgens de collectieve-intelligentietheorie van Surowiecky zou dit de beste krant opleveren.

 

De utopist kraait te vroeg

Volgens mediasocioloog Nico Carpentier (VUB) verstevigen burgermedia het democratische weefsel: de burgermedia berichten over zaken die de gewone media over het hoofd zien en doorbreken hun monopolie. Dat klinkt mooi. Is burgerjournalistiek de redding van onze democratie?

Huypens Burgerjournalistiek is een goed initiatief, maar staat nog te zeer in zijn kinderschoenen om al echt een tegengewicht te bieden. Als deze media professioneler worden, denk ik dat het inderdaad de democratie ten goede zou komen.

 

Moet deze vorm van journalistiek dan aangemoedigd worden?

Huypens Er mag zeker meer aandacht gaan naar burgermedia, al moeten er hiervoor geen subsidies worden voorzien, omdat op die manier heel kunstmatige dingen gecreëerd zullen worden.

 

Digg.com, een nieuwswebsite waarbij de stem van de lezers bepaalt wat op de homepage verschijnt, is ook een vorm van burgerjournalistiek. Volgens de regels van de collectieve intelligentie zou dit de beste krant moeten opleveren. Bent u een believer?

Huypens Het hangt ervan af wat je als kwaliteit beschouwt. Volgens de ISO-normen (internationaal erkende normen voor het opzetten van kwaliteitssystemen, nvdr.) is een product kwalitatief hoogstaand wanneer dat product maximaal is afgestemd op de gebruiker. Dan zou bij ons Het Laatste Nieuws de meest kwalitatieve krant zijn. Het systeem achter Digg.com volgt dezelfde redenering. Ik denk dat kwaliteit op verschillende niveaus moet bekeken worden: het aantal gepubliceerde rechtzettingen, het aantal veroordelingen door de raad van journalistiek, het aantal aangenomen journalisten, de opleiding van de journalisten …

 

De mainstream media hoeven voorlopig dus nog niet voor hun einde te vrezen.

Huypens Beide vormen kunnen naast elkaar bestaan: het is ‘en-en’, niet ‘of-of’. Er zal steeds nood blijven aan klassieke media omdat mensen willen dat een professioneel iemand voor hen het nieuws selecteert, duidt en rangschikt. Ik denk trouwens dat de traditionele media uiteindelijk de burgermedia zullen opslokken. Je ziet nu al dat sommige media digitale platformen creëren waar mensen nieuws kunnen melden of foto’s en filmpjes kunnen uploaden.

 

StampMedia // een jongerenpersagentschap

StampMedia is het eerste jongerenpersagentschap in Vlaanderen en biedt foto’s, tekst, video en audio die zelf door de jongeren worden gemaakt. Dezelfde onderwerpen als in de klassieke media worden behandeld, maar door jongeren zelf aan het woord te laten probeert StampMedia de berichtgeving over jongeren te corrigeren. Michaël Vanderleyden is sinds het begin van dit jaar fotograaf voor StampMedia. “In het begin van dit jaar werd er een oproep gedaan en werden er workshops georganiseerd. Daar ben ik dan naartoe gegaan. Momenteel trek ik vooral foto’s voor verschillende artikels. Daarnaast monteer ik ook af en toe wat videomateriaal.”

Wat hem aansprak is dat hij zich niet verplicht hoeft te voelen om nieuws te maken. “Je werkt op je eigen tempo en via de workshops en masterclasses kan je veel bijleren. Als je artikel, foto of video dan nog eens gepubliceerd wordt is het helemaal leuk. Het is natuurlijk ook tof dat we de jongeren zelf een stem kunnen geven.”

“Via Stampmedia krijg je ook de kans om heel wat leuke dingen te doen”, zegt Vanderleyden. “Een persconferentie volgen in de panoramazaal boven in de Boerentoren of op het dak staan van het toekomstige MAS (Museum aan de Stroom). Backstage kunnen gaan op sommige zomerfestivals is natuurlijk ook heel fijn.”