Een Master in de burgerwacht

UA pakt uit met veiligheidswetenschappen
17/09/2012
🖋: 

Dit academisch schooljaar neemt Universiteit Antwerpen een risico en pakt uit met een gloednieuwe, spannende en in Vlaanderen unieke masteropleiding. De masteropleiding in de Veiligheidswetenschappen – dat leest u goed – werd op initiatief van ’Verbonden in Veiligheid’ bedacht als antwoord op de steeds prominenter wordende vraag naar vernieuwende opleidingen in het hoger onderwijs, die specifiek rond het thema veiligheid handelen. Verbonden in Veiligheid zelf bestaat uit een aantal Belgische en Nederlandse partners uit zowel de publieke als de private sector die zich sinds geruime tijd over de huidige problematiek buigen bogen. Aan de hand van talloze enquêtes, polls en interviews werd zo vastgelegd in welke mate dergelijke opleidingen nodig geacht worden door de overheid en publieke en private instanties en hoe die er dan uit zouden moeten zien. Het resultaat van deze overwegingen krijgen een hoop nieuwe studenten vanaf september 2012 voorgeschoteld.

Specifiek betreft het een schakelprogramma en een tweejarige masteropleiding. Deze is bijzonder veelzijdig en werd opgesteld in samenspraak met maar liefst zes van de zeven faculteiten van de universiteit: Rechten, Toegepaste Economische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen. De opleiding is zodoende ‘grensoverschrijdend’, ‘interdisciplinair’ en ‘interfacultair’. Ze pakt problemen allerhande aan met net zulke gedachten in het achterhoofd: “criminelen en gifwolken stoppen immers ook niet aan de grens”, staat er op de website te lezen. In onze steeds veranderende maatschappij die overstelpt wordt door technologische snufjes en waarin in iedereen een potentiele virtuele crimineel schuilt lijkt de opleiding inderdaad voor de poes.

 

Sociale vaardigheden

Het doel van de opleiding bestaat erin wetenschappers in de veiligheid voort te brengen die met hun wetenschappelijke, probleemoplossende kennis van alle facetten die met veiligheid te maken hebben belangrijke functies in bedrijven kunnen invullen. Ja, binnenkort worden er zo jobs gecreëerd én ingevuld. Zijn die jobs wel zinvol, vraagt de sceptische lezer zich ongetwijfeld af. Katrien Van Geystelen, administratief medewerker aan de faculteit Rechten, laat er geen twijfel over bestaan en spreekt over het groeiende maatschappelijke belang van veiligheid. “Je kan de kranten niet openslaan of er staan minstens twee artikels in die naar veiligheid verwijzen. Ook politieke partijen stellen veiligheid prioritair in hun verkiezingsprogramma’s,” zo luidt het. Er zijn nog voordelen: ook meer academisch onderlegde geïnteresseerden krijgen spek voor hun bek. De opleiding biedt naast mogelijkheden in het bedrijfsleven tevens een toekomst in wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Veiligheidswetenschappen. Zo kan je gedurende 4 jaar onderzoek voeren. Over veiligheid, dus. Nu enkel maar hopen dat de paranoia niet toeslaat.

 

Als je je afvraagt of je wel in aanmerking komt voor deze opleiding, dan kan je wel eens geluk hebben. Gezien haar multidisciplinaire aard staat ze namelijk open voor alle studenten met academische en professionele bachelors van de bovengenoemde faculteiten. Toelatingsvoorwaarden bestaan er verder in dat je bepaalde communicatieve en sociale vaardigheden hebt. Al blijkt dit niet enkel een vereiste maar ook een resultaat van de opleiding te zijn. Je wil je vijanden te vriend houden, nietwaar? Voor zij die nog niet aan de masteropleidingen toe zijn maar zich wel al op bachelorniveau willen engageren, bestaat er ook sinds dit jaar de driejarige bacheloropleiding Integrale Veiligheid aan de Plantijn Hogeschool die op initiatief van datzelfde Verbonden in Veiligheid werd geconcipieerd.

 

Diverse instromers

Concreet wordt je in het eerste semester ondergedompeld in de algemene beginselen van de veiligheidstheorie. Je wordt bekendgemaakt met technologie en risicobeheersing, juridische en economische naast sociologische en psychologische aspecten van veiligheid en ten laatste wordt ervoor gezorgd dat je enige notie hebt van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. In het tweede semester wordt dieper ingegaan op prangende probleemstellingen inzake milieu, ecologie, sociale veiligheid en burgerschap, enzovoort, enzovoort. “De colleges vinden plaats in aan de stadscampus en de lessen vinden plaats overdag én ’s avonds zodat zowel dag- als werkstudenten de opleiding voltijds kunnen volgen,” laat Katrien Van Geystelen me weten. Het tweede jaar focust zich op een stage en de masterproef. De professoren, voegt ze er nog aan toe, werden speciaal nieuw aangeworven voor deze opleiding en komen uit verschillende sectoren. Zo is er een econoom, een psycholoog, een criminoloog en arbeidsgeneesheer van dienst. “Het wordt voor de docenten een hele uitdaging met deze diverse ‘instromers’!” Met wapens, peperspray of zelfverdedigingstactieken leer je in deze opleiding blijkbaar niet omgaan.

 

Er wordt verwacht dat er dit academiejaar zo’n tiental studenten aan het schakelprogramma en de masteropleiding zullen beginnen. Als we het van dergelijke aantallen moeten hebben, dan zal een ouderwetse burgerwacht het gevoel van veiligheid, vermoedt dwars, meer bevorderen.

 

Voor meer informatie kan je de informatiebrochure downloaden via de UA-site. Bezoek ook absoluut de website van Verbonden in Veiligheid en de Plantijn bacheloropleiding Integrale Veiligheid, voor nog meer nieuws. Ten laatste bestaat er nog een facebookpagina: wees de eerste persoon om de facebookpagina te liken!