De UA licht het examenreglement toe

01/05/2002
🖋: 
Auteur extern
JA

Wanneer het weer beter wordt, is het voor elke student duidelijk: de examens komen eraan. In dit verband spreekt de rector-voorzitter ons door de mond van Cis Van den Bogaert toe: er is een toelichting bij het examenreglement opgesteld, waar je je rechten en plichten mooi uitgeschreven ziet.

 

We citeren bijvoorbeeld uit artikel 18:

 

"Studenten die niet slagen in de eerste zittijd kunnen alle examencijfers van 10 of meer overdragen naar de tweede zittijd. Zij kunnen die overdracht weigeren, bijvoorbeeld met de bedoeling hun 10’n en 11’n op te trekken naar 12’n of meer om zo overdrachten naar een volgend academiejaar te realiseren (artikel 19)."