VVS verdappert

Nieuw elan voor Vlaamse studentenvertegenwoordiging
21/03/2009
🖋: 

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft een nieuwe Raad van Bestuur verkozen. Meteen werd het ontslag van de oude Raad van Bestuur aanvaard. Gehoopt wordt dat de Vlaamse studentenvertegenwoordiging eindelijk een fatsoenlijke doorstart kan maken na maanden van interne strubbelingen.

VVS is de koepel van de Vlaamse studentenraden. De organisatie hoort de stem van de Vlaamse student te laten horen in beleidsdossiers die het hoger onderwijs aanbelangen. De Raad van Bestuur, waarvan de leden verkozen zijn, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Algemene Vergadering, die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende studentenraden, verzorgt de werking van de organisatie en neemt gezamenlijke standpunten in. Vijf professionele stafmedewerkers moeten helpen die ingenomen standpunten te realiseren.

 

Aftakelen

Eind december besloot het merendeel van de Leuvense studentenraden, verenigd in StAL, uit VVS te stappen. De belangrijkste breekpunten waren een gebrekkige achterbanwerking, een aftakelende representativiteit en te veel macht voor de stafmedewerkers tegenover de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ook de politiek linkse koers van VVS stond StAL niet aan. Geconfronteerd met deze kritiek zag de Raad van Bestuur van VVS zich genoodzaakt op te stappen. “We hadden niet het gevoel het vertrouwen van de Algemene Vergadering te genieten”, klonk het. Niet iedereen vond dat collectieve ontslag een goed idee. Zo liet de KHKempen weten dat een motie van wantrouwen of een gedeeltelijk ontslag van de Raad van Bestuur volstond. “Al reeds van bij het begin stelden wij ons vragen over de wens tot het voltallige ontslag van de Raad van Bestuur. Voor ons is dit een voorgekauwde vraag, vertrekkende vanuit enkele leidende studentenraden of -vertegenwoordigers die reeds jaren overduidelijk tegen VVS zijn”, schrijft KHK in een open brief, hiermee de Gentse (GSR) en Leuvense (LOKO) universitaire studentenraden in het vizier nemend.

 

Machtsspelletjes

Het opstappen van StAL en het daaropvolgende ontslag van de Raad van Bestuur illustreerden dat VVS niet meer naar behoren functioneerde. De studentenraden besloten dan ook door middel van rondetafelgesprekken de organisatie te hervormen. De gesprekken begonnen in januari en lopen nog steeds door. Een tiental vertegenwoordigers van de belangrijkste studentenraden zit regelmatig samen rond de tafel. Er wordt dan gepraat over bijvoorbeeld de hervorming van het personeelsbeleid. KHKempen vindt een dergelijk rondetafelsysteem weinig optimaal. “De belangen die in de rondetafel worden behartigd, zijn meer ingegeven door verscheidene machtsspelletjes waarbij studentenraden die VVS eerder al dan niet hebben verlaten opnieuw proberen de macht in handen te krijgen.” De KHKempen verwijt LOKO en GSR te veel een eigen koers te varen. “Wij hebben sterk het gevoel dat er met afwijkende meningen geen rekening gehouden wordt.” De KHKempen schrijft: “De aanwezigheid van slechts een beperkt aantal deelnemers in de onderhandelingen wijst in de richting van een ongeoorloofde poging om een nieuw VVS op te richten, zonder invloed van anderen. Wij kunnen dan alleen maar veronderstellen dat dit alles ter behartiging van de belangen van slechts een deel van de studenten (of studentenraden) was.”

 

Bestuursadvies

Door het collectieve ontslag van de Raad van Bestuur moest de Vlaamse studentenvertegenwoordiging op zoek naar nieuwe bestuurders. De rondetafel gaf vóór de feitelijke verkiezing al advies over de samenstelling van die nieuwe Raad van Bestuur. Het was aan de Algemene Vergadering om te beslissen of het advies van de rondetafel gevolgd zou worden. Het Leuvense studentenblad VETO tekent volgende getuigenis van een insider op over de totstandkoming van het advies: “Het was belangrijk dat het nieuwe bestuur gedragen werd door alle studentenraden, die overigens zelf met namen mochten afkomen. Er is geschermd met veto's tegen bepaalde personen en de discussies waren bij wijlen heftig en in blok. We hebben gezocht naar een consensus. Iedereen kon zich vinden in deze Raad van Bestuur.” Zes kandidaturen kwamen aan bod op de Algemene Vergadering. Initieel stelden ook de afscheidnemende voorzitter Gertie De Fraeye en bestuurslid Walid Moustamandi zich kandidaat. Zij werden echter buitenspel gezet door rondetafel. De Algemene Vergadering koos uiteindelijk voor de vijf kandidaten die de rondetafel had vooruitgeschoven. Kandidaat nummer zes, Frederik Lowie, moest zonder noemenswaardige steun de aftocht blazen. Ex-LOKO-voorzitter Klaas Keirse mag zich opmaken voor een ambt als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn toenmalige LOKO-ondervoorzitter Bert Vandenkendelaere volgt hem. Thijs Verbeurgt (UGent) maakt zijn debuut als bestuurslid van VVS. Twee oudgedienden uit de ontslagnemende Raad van Bestuur keren terug in de nieuwe Raad van Bestuur: de nieuwe ondervoorzitter Jonas Vincken en Julie De Fraeye, respectievelijk van de UA en de UGent. Beiden werden met unanimiteit van stemmen verkozen.

 

De Antwerpse invalshoek

Jeroen Vansina, voorzitter van ASRA (Associatie Studentenraad Antwerpen), is gematigd tevreden met de nieuwe Raad van Bestuur. “Het is een goede tijdelijke oplossing. Deze Raad van Bestuur blijft toch maar tot in juni aan.” Een van de grote bekommernissen van Vansina was de ondervertegenwoordiging van hogescholen. De huidige Raad van Bestuur is niet meteen het schoolvoorbeeld van het tegendeel. Vansina: “Hou er rekening mee dat Julie De Fraeye nog aan de Plantijn Hogeschool gestudeerd heeft. Zij is vertrouwd met de positie van de hogescholen.” Vansina heeft ook bedenkingen bij de volledig mannelijke Raad van Bestuur die de rondetafel in eerste instantie adviseerde. “Met de komst van Julie is er natuurlijk een vrouwelijke toets aan gegeven. Gelukkig maar.” Opvallend is dat op de Algemene Vergadering de Antwerpse studentenraden danig ondervertegenwoordigd waren. Alleen de Karel De Grotehogeschool tekende present. Van de Universiteit Antwerpen geen spoor. Volgens Vansina is daar een heel eenvoudige verklaring voor: “Met ASRA hadden we op de dag van de verkiezing al een andere activiteit gepland. Er kwam een externe spreker. Dat konden we moeilijk afzeggen. Het was wat ongelukkig gepland, dat wel.” Een reactie van Jonas Vincken, lid van de Raad van Bestuur: "De UA-vertegenwoordiger, Bart Braem, doet al lange tijd goed werk, maar tot voor kort leek het alsof de Antwerpse studentenraad VVS niet zo nauw opvolgde. De laatste tijd lijkt daar verandering in te komen en ik hoop van harte dat die tendens zich doorzet. Er worden erg belangrijke dingen beslist op Vlaams niveau en het zou jammer zijn als de UA-studenten daar niet genoeg op kunnen wegen." Het kersverse bestuur laat zich niet tegenhouden door de minimale Antwerpse aanwezigheid. Voorzitter Klaas Keirse laat na zijn verkiezing het volgende optekenen: “Eind april komen alle onderwijsministers uit de Bolognaruimte samen in Leuven en kort daarna zijn het Vlaamse en Europese verkiezingen. Het zijn dus erg belangrijke tijden voor studenten en we moeten nu meer dan ooit met één stem spreken. Daar ligt de lat voor deze ploeg.” De Vlaamse studentenvertegenwoordiging houdt in ieder geval de adem in.