Rector in de rats

Hoe de K.U. Leuven Vervenne dumpte
14/02/2009
🖋: 

Eind december besliste de Inrichtende Overheid van de K.U. Leuven het mandaat van rector Marc Vervenne niet te verlengen. Zowat de hele universitaire gemeenschap bekritiseerde de beslissing. Die was immers weinig democratisch. Ondertussen is de K.U. Leuven op zoek naar een nieuwe rector.

In Leuven wordt een rector aangesteld voor vier jaar. Daarna volgt er een evaluatie. Het mandaat van de rector kan dan eventueel met vier jaar verlengd worden. Voor Vervenne is dat niet het geval. Ken Lambeets, hoofdredacteur van het Leuvense studentenblad Veto, legt uit waarom.

 

“De evaluatie van de rector is gebeurd door een commissie van drie leden, bijgestaan door het consultancybedrijf McKinsey. Ze hebben een tachtigtal mensen bevraagd. Op basis van de antwoorden stelde de commissie een evaluatierapport op. Dat werd voorgelegd aan de Bijzondere Universitaire Raad. Die adviseerde het mandaat van Vervenne niet te verlengen. De Inrichtende Overheid was het daar mee eens.”

 

Lambeets heeft heel wat kritiek op die procedure. “De universitaire gemeenschap heeft Vervenne gekozen als rector. Een kleine minderheid beslist nu dat hij maar beter zijn biezen kan pakken. Behoorlijk ondemocratisch lijkt me.”

 

Het evaluatierapport van de commissie wordt angstvallig geheim gehouden. “We weten dus eigenlijk niet waarom Vervennes mandaat niet verlengd wordt”, aldus Lambeets. Hij heeft wel een vermoeden. “In Veto hebben we ook een doorlichting gemaakt van Vervenne. Daaruit bleek dat het hem aan essentiële leiderschapskwaliteiten ontbreekt. Hij zou bijvoorbeeld zijn mond niet opendoen in externe vergaderingen.”

 

Veto wordt wel eens verweten te negatief over Vervenne te berichten. In die mate zelfs dat het blad invloed zou hebben gehad op zijn evaluatie. Lambeets ontkent: “We hebben ons de vraag gesteld of we zijn proces niet meegemaakt hebben. We zijn ervan overtuigd dat dat niet het geval was.”

 

“Er klonken inderdaad vaak negatieve stemmen in Veto. Mensen die het goed met hem meenden, trokken hun mond niet open. Er werden zelfs geen lezersbrief geschreven om hem te verdedigen. Dat gaf misschien een wat eenzijdig beeld.”

 

Vervenne mag binnenkort zijn rectorstoga afgeven. Lambeets schetst hoe het dan verder moet: “Er wordt nu een nieuwe rectorverkiezing georganiseerd. Daar bestaat echter ook de nodige controverse over. Het voorstel lag op tafel om de kandidaat-rectoren te screenen door een verkiezingscommissie. Weinig democratisch, wederom. Gelukkig heeft de Academische Raad beslist dat een vastgesteld aantal handtekeningen volstaat voor een kandidaatstelling.”

 

Kandidaten om rector te worden zijn er voldoende, volgens Lambeets. Hij overloopt ze even: “Bart De Moor, de voormalige kabinetschef van Yves Leterme, is kandidaat. Vroeger was hij wat te jong, nu niet meer. Alain Verbeke van de faculteit Rechten en Geert Bouckaert, Sociale Wetenschappen, wagen misschien ook wel een poging.”

 

De afgelopen weken zorgde de 24-jarige student Geschiedenis Geert Janssen voor de nodige ophef. Hij wou zich ook kandidaat stellen voor de positie van rector. Volgens Lambeets komt daar echter niets van in huis. “Dat is een uit de hand gelopen Facebook-grap, meer niet.”