“Het probleem is dat ze geen papieren hebben”

Regio Leuven
02/05/2009
🖋: 
Auteur extern
Els Dehaen

Momenteel loopt in Leuven de campagne voor de rectorsverkiezingen op volle toeren. Afgelopen dinsdag gingen de vier rectorskandidaten voor de tweede keer met elkaar in de clinch. Ditmaal werden er heel wat meer accenten gelegd en werden boude uitspraken niet geschuwd.

Het debat – een gezamenlijk initiatief van de Leuvense studentenkrant Veto en de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie, ofte LOKO – werd gemodereerd door Marc Van de Looverbosch, journalist van de VRT nieuwsdienst. Hij spaarde de kandidaat-rectoren niet en legde genadeloos hun mogelijke nadelen bloot. Zo werd Bernard Himpens verweten een schertskandidaat te zijn die als enig doel heeft stemmen af te snoepen van Mark Waer, ook van de faculteit Geneeskunde. Himpens pareerde door te zeggen dat een derde van de stemgerechtigden uit die faculteit komt en dat twee kandidaten uit dezelfde faculteit bijgevolg niet abnormaal is. Hij haalde nog aan dat dit bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, ook het geval was.

 

Leuven studentenstad

Aangezien het debat voor en door studenten werd georganiseerd, kwamen er heel wat problemen in verband met het studentenleven aan bod. Vaak gehoorde klachten zijn het kotentekort en de kostprijs van het studeren en het studentenleven. Voor Stefaan Poedts illustreert het huisvestingsprobleem wat er mank loopt in de huidige ploeg: men had kunnen voorzien dat er met de invoering van de tweejarige master bij Wetenschappen een dergelijk probleem zou opduiken, maar er werd niet voldoende op geanticipeerd.

 

Mark Waer, vicerector van de groep Biomedische Wetenschappen in het huidige College van Bestuur, riep op om de zaak niet te dramatiseren. Hij gaf toe dat er werk aan de winkel is, maar noemde het haalbaar. Voor de meesten blijft het betaalbaar, zei hij nog. Ook voor Koen Geens is huisvesting een prioriteit. Daarnaast stelde hij een concrete maatregel voor om de studiekost te verminderen: per studiepunt mag er maar 10 euro naar studiemateriaal gaan. Jaarlijks komt dit nog steeds neer op 600 euro voor wie een modeltraject van 60 studiepunten opneemt, maar voor veel richtingen zou dat reeds een hele verbetering zijn.

 

Associatie

In een videoboodschap vroeg Alain Verschoren, rector van de Universiteit Antwerpen, hoe de kandidaten hun rol in de Associatie zien en of zij hierin sturend willen optreden. Poedts benadrukte dat de universiteit een leidinggevende rol moet spelen, maar ging er verder niet op in. Himpens weidde uit over de controverse tussen huidig rector Marc Vervenne en Alain Verschoren in verband met de Lessius Hogeschool. Die Antwerpse hogeschool behoort immers tot de Leuvense Associatie, wat Verschoren vorig jaar de uitspraak ontlokte dat Leuven zijn achtertuin inpikt.

 

Opvallend is dat het associatieverhaal aanleiding gaf tot het meest uitgesproken meningsverschil tussen Waer en Geens. Waer wil in de Associatie een duidelijk verschil zien tussen de universitaire opleidingen en de geacademiseerde hogeschoolopleidingen. Hij pleitte ook tegen het opnemen van deze hogeschoolopleidingen binnen de K.U.Leuven zelf, wat de studentenpopulatie van de K.U.Leuven met 30 procent zou doen toenemen. Dit zal volgens Waer voor niet te onderschatten logistieke en financiële problemen zorgen. Liever ziet hij de band tussen de geacademiseerde hogescholen en de universiteit als een partnership.

 

Geens deelde de visie van Waer duidelijk niet en pleitte voor een inkanteling van de geacademiseerde hogescholen in de K.U. Leuven. Hij ziet geen graten in de integratie van de faculteit Industriële Wetenschappen (nu een hogeschoolopleiding) in de universitaire groep Wetenschap & Techniek.

 

Naast studentenbeleid en de Associatie passeerden ook diversiteit en onderwijs de revue. Tijdens de afsluitende vragenronde stelde een moedige sans-papiers de vraag hoe de universiteit moet omgaan met de vluchtelingenproblematiek. De reacties waren behoorlijk gelijkluidend, al ging Stefaan Poedts wat verder dan de rest door te stellen dat de universiteit niet zozeer moet zorgen voor onderdak, maar vooral voor papieren.

 

Alles bij elkaar zorgde het debat voor een interessante avond. Koen Geens wist zich beter te verweren dan bij het eerste debat en ging dan ook aan de haal met de publieksprijs voor debating. Bij het ter perse gaan blijft het echter nog gissen wie op dinsdag 5 mei de overwinning heeft weggekaapt. Veto houdt u op de hoogte.