Kort

Over onderwijs
17/10/2009
🖋: 

Antwerpse doctoraatsstudent krijgt kankerbeurs

De Antwerpse doctoraatsstudent An Wouters (27) heeft voor haar onderzoek een beurs van 50.000 euro gekregen van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Ze behaalde haar diploma Biomedische Wetenschappen aan de UA en onderzoekt al vier jaar de wisselwerking tussen chemo- en radiotherapie. “In het laboratorium onderzoeken we de reactie van kankercellen op radio- of chemotherapie. Op basis van onze bevindingen stellen we behandelingsschema's op voor patiënten”, vertelt An. “De beurs is een geweldig initiatief. Daardoor kan ik dit onderzoek een jaar langer voortzetten. Broodnodig, want kanker is nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken.”

 

De islam in

Sinds dit jaar kan je aan de UA de postacademische opleiding ‘Verdieping in de islamitische godsdienst’ volgen. De opleiding vloeit voort uit een samenwerking tussen het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) en de Moslimexecutieve. “Omdat wij merkten dat daar nood aan is”, vertelt Joris Wauters van het CeMIS. “Het spreekt voor zich dat de meeste van de 100 leerkrachten die hiervoor in aanmerking komen van allochtone afkomst zijn. Inhoudelijk staan de meeste studiepunten op een diepere benadering van de godsdienst, door middel van filosofie, kunst en wetenschap. Daarnaast benadert de opleiding ook het aspect diversiteit en de plaats van de islam in de Westerse samenleving. Tot slot komt ook vakdidactiek aan bod. Leerkrachten moeten weten hoe ze de nieuwe kennis moeten overdragen. Voor het goede begrip, dit is allerminst een opleiding tot imam.”

 

In Leuven komt het toilet uit de grond

De Leuvense politie heeft de nieuwe campagne ‘Feesten met respect’ gelanceerd, om overlast als vuilniszakkenvoetbal, wildplassen, nachtlawaai en het drinken van alcohol op de openbare weg terug te dringen. De overlastcampagne is een gezamenlijk initiatief van de politie, de studentenkoepel LOKO, de universiteit, de hogescholen en het stadsbestuur. Om studenten eraan te herinneren rekening te houden met anderen, worden tijdens de campagne heel wat flyers en affiches verspreid. Via een spandoek en waarschuwingsborden in de fakbars wordt dat nog eens benadrukt. Om het fenomeen van het wildplassen terug te dringen, heeft de stad een bijkomende investering gedaan in de Tiensestraat. De studenten kunnen er gebruik maken van een verzinkbaar toilet. Elke avond om 22 uur komt het uit de grond te voorschijn, om 's morgens om 7 uur opnieuw te verdwijnen. Cool, maar toch nog geen kathedraal.

 

UZA bestaat drie decennia

De 2.600 personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) vierden vorige maand het dertigjarige bestaan met een groot feest. Op 26 september 1979 vond de plechtige opening van het UZA plaats - toen nog Academisch Ziekenhuis Antwerpen. Toen waren er slechts 60 bedden, tegen 1982 al 456 en vandaag zijn het er 573. Er worden elk jaar zo'n 25.000 patiënten gehospitaliseerd en ongeveer 525.000 mensen ambulant verzorgd. De ligduur van de gehospitaliseerde patiënten daalde van gemiddeld 10 tot 6 dagen, ondanks de zware medische problemen die er in het UZA worden behandeld.

 

‘Wildkakkers’ in Gent

De gebouwen en auditoria van de faculteit Geneeskunde in het UZ worden geplaagd door een bizarre golf van vandalisme. In de toiletten worden gebruikte tampons tegen de muren gegooid, in de auditoria zijn er plassen urine teruggevonden en er worden ook uitwerpselen gesmeerd aan de muren van de auditoria en zelfs van de liften. Voorlopig zijn de ‘wildkakkers’, zoals ze onder de studenten worden genoemd, nog altijd niet opgespoord. “Makkelijk zal dat ook niet zijn”, vermoedt Dries Opsomer van de Vlaamse Geneeskundige Kring. “Er zijn 5.000 studenten, van zeven verschillende studierichtingen, die les krijgen op de UZ-campus. Zelf geloof ik alvast niet dat het een student Geneeskunde is. Dan zouden we er al lang op een of andere manier iets over hebben gehoord, en dat is niet het geval.”