De UA zendt haar cultuurmissionaris

Linda Schools wil u bekeren
18/10/2008

Een vrouw met een hart voor studenten en een passie voor cultuur. Linda Schools waagde zich deze zomer aan een nieuwe functie bij de UA en voelde zich meteen op haar plaats. Als cultuurfunctionaris opent zij de deur voor studenten naar allerlei kunstzinnige activiteiten en vult zo met plezier het gat in uw cultuur. dwars ging polsen naar haar ambitieuze toekomstplannen op de Cultuurdienst.

“Ik beschouw mijn taak in de eerste plaats als een ondersteunende functie”, zegt Linda Schools. Ze wil de culturele participatie onder de studenten zoveel mogelijk vergroten, bijvoorbeeld door te voorzien in een goedkoop tarief voor artistieke activiteiten en de Antwerpse culturele agenda op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. Dit alles gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de studenten zelf. Hebben zij een leuk idee voor een cultuurgerelateerde activiteit, dan kunnen zij dit naar voren brengen en wordt er op hoger niveau bemiddeld over de praktische en financiële mogelijkheden.

 

"Vaak is cultuur onder de studenten enkel toegankelijk voor clubleden, maar daar wil ik verandering in brengen. Antwerpen moet niet alleen een metropool zijn, maar ook een echte studentenstad. De cultuurcheques zijn zeker een stap in de goede richting, maar er zijn meer projecten nodig om cultuur stevig te verankeren in de drukke agenda van de Antwerpse student.”

 

Proeven hoe cultuur smaakt

Linda Schools maakt deel uit van de recentelijk opgestarte Cultuurdienst, die op zijn beurt tot het Departement Studentgerichte Diensten behoort. Het voornaamste opzet van de Cultuurdienst is bijdragen tot een hoogwaardige cultuurbeleving door de studenten, via promotie en een efficiënte communicatie met culturele instanties. Nieuwe initiatieven zijn onontbeerlijk om deze doelstelling te realiseren en zijn dan ook prioriteit nummer één op de uitgebreide to do-list van Linda Schools.

 

Eén van die projecten-in-de-maak is het CookBook, een kookboek met eenvoudige maar erg smakelijke recepten uit landen die grenzen aan de wereldzeeën. Het project is een roep naar meer verdraagzaamheid; het vestigt de aandacht op culturele diversiteit en hoe die een verrijking vormt voor onze Westerse samenleving. Deze lekkernijenbundel wordt op 13 november om 16 uur voorgesteld en gratis uitgedeeld aan studenten en personeel in de aula Rector Dhanis op de Stadscampus. Maar laat dit nog maar het begin zijn van de grootse toekomstplannen van de cultuurfunctionaris. “Ik ben momenteel volop bezig met de praktische uitwerking van een aantal bijzondere ideeën. Zo hoop ik een indrukwekkend toneelspektakel naar hier te halen en worden de plannen om het Glazen Huis van Studio Brussel volgend jaar in Antwerpen te stationeren steeds concreter. We wachten nog op enkele goedkeuringen van hogerhand, maar onze cultuurgezinde rector is in ieder geval al bereid om een paar dagen zonder al te veel eten en drinken in het Huis te vertoeven!”

 

Operatie ‘Red het spaarvarken’

Engagement is Linda Schools in ieder geval niet vreemd. Tussen het brainstormen en bemiddelen door, gooit ze zich ook volledig in de strijd tegen dure evenemententickets. Het ziet er naar uit dat een gapend gat in de portemonnee niet langer het souvenir zal zijn van een avondje Night of the Proms of van andere concerten; prijzen gaan hier namelijk drastisch dalen. Ook theaterfanaten zullen aan hun trekken komen, want het Toneelhuis biedt studenten gratis try-outs aan en de onderhandelingen met andere prestigieuze cultuurhuizen zoals de Vlaamse Opera zijn volop bezig.

 

Cultuurbarbaren, bekeer u!

Wanneer we Linda Schools vragen naar haar persoonlijke band met cultuur, somt ze een indrukwekkende lijst van werkervaringen in de artistieke branche op, van een job bij VRT tot de organisatie van het Festival van Vlaanderen, de Cultuurmarkt en Dorp op Stap. En haar favoriete cultuuruitstap? “Dat is gegarandeerd een klassiek concert”, glimlacht de cultuurfunctionaris. “Muziek scoort trouwens nog steeds het hoogst wat betreft populariteit onder de studenten, hoewel we stilaan merken dat ook theater en opera geliefde kunsten zijn.”

 

De komende maanden zal deze gedreven dame zich voornamelijk cultuurmissionaris wanen, want zonder propaganda geen publiek. “Vooral op de buitencampussen heb ik nog heel wat werk voor de boeg, daar is cultuur meer een ver-van-mijn-bed-show dan op de Stadscampus. Maar via ons aanlokkelijk aanbod en strategisch geplaatste flyerdisplays zal daar snel verandering in komen.” Cultuurbarbaren zullen voortaan dus een uitgestorven ras zijn aan onze universiteit, dankzij een stevige portie kunsten en talent, op een zilveren schoteltje gepresenteerd door de Cultuurdienst. Alstublieft!