“Wat is het leven zonder oorbeeld en poëzie?

wij voeren de lier
01/05/2003

“Verdord”, wist de Vlaamse dichter Albrecht Rodenbach in lang vervlogen tijden en ik zou zelfs, me bewust in het cyberspacetijdvak bevindende, durven opperen dat de wonderknape destijds geen ongelijk had. Dichtkunst bekoort, begeestert, ontroert, is van alle tijden. Beste lezer/lezeres, mocht u vergeten zijn wat poëzie werkelijk is en deigt u zodoende in een passieloze duisternis dreigt te verdwalen, geen nood. Ook vandaag worden er nog wonderknapen gevonden die bereid zijn in deze duisternis hun dichterlijk licht te laten schijnen. Meer zelfs, ze bevinden zich ook in de dichte populatie onzer universitaire campussen.

Carl de Strycker (eerste lic Germaanse) is één van hen. Onlangs stelde hij te Antwerpen zijn nieuwe dichtbundel “Bladstad” voor. De dichter neemt de lezer in deze verzorgde bundel mee op een wandeling doorheen een stad, die weliswaar enkel op papier schijnt te bestaan en waar gevoelens, geborgenheid en een al dan niet met erotiserende saus overgoten liefde primeren op het alledaagse, het materiële dat een grootstad kenschetst. De bladstad wordt doorkruist in 35 korte, ritmische gedichten. Het thema dat in deze bundel het meest terugkeert is zonder twijfel “de liefde”. U zult dit waarschijnlijk een vrij banaal onderwerp vinden, het is zonder meer verbazingwekkend hoe de dichter er keer op keer in slaagt dit universeel menselijke gevoel in assonanties en alliteraties te gieten.

 

De romantische zielen onder U wezen gewaarschuwd. Deze gedichtenbundel zou U wel eens van pas kunnen komen wanneer U Uw eerstvolgende date een poëticaal cachet wenst te geven. We kregen van de auteur reeds de toestemming om e ter illustratie van zijn bijdrage aan deze eeuwenoude kunst enkele poëmen van zijn hand te publiceren. Geniet U even mee:

 

je spreekt je woorden
in de wind en zint op
mijn kaak de oerzin
van het bestaan: dat
je houdt van mij
maar je woorden zijn
gelikt en gelogen
je wraak is zout
en het blad waartegen
je sprak mijn huid dat
vergankelijk behang
krimpt in rimpels
en ik ben bang dat ik dan
oud door jou jong
zal moeten sterven

 

De hele bundel is volledig verkrijgbaar. Mits een kleine pecuniaire tegemoetkoming ten bedrage van 8 euro kan U ook een exemplaar van de bundel bekomen. Haast U dus naar de dichtstbijzijnde boekhandel, anders bent U de
sigaar. Voor wie dit laatste het geval zou zijn, nog een tabaksgedicht:

 

Je hebt me door elkaar geschud
Je hebt me ingerold
Je hebt me aangestoken

 

Tussen twee bleke vingers hield je
Me stevig vast liet me niet meer
Los had je me nodig

 

Op je tong aan je lippen in je mond
Maar alles wat je van me in je
Nam kwam er snel weer uit en

 

Zo langzaam in en uit tot je
Me op had en er genoeg van
Dan liet je me vallen

 

En trapte

 

 

Carl de Strycker: “Bladstad”, 2003,  Uitgevrij DiVers Amsterdam, 50 p. ISBN 90 7663 323 1, prijs 9,95 euro.