Troonsafstand Napoleon te Leuven

Leuven kiest weldra nieuwe rector
06/03/2005

Aan de KULeuven trekken studenten, professoren en ander personeel op 10 mei 2005 naar de stembus om een nieuwe rector aan te duiden. Vijf professoren hebben zich kandidaat gesteld en vanaf 1 april mogen zij met hun campagne beginnen. Op 1 augustus geeft uittredend rector Oosterlinck de fakkel aan zijn opvolger door.

Onenigheid

Dit zijn ongeveer de belangrijkste modaliteiten van de hernieuwde procedure voor de Leuvense rectorverkiezingen. Het nieuwe concept stuitte op heel wat protest binnen de overkoepelende studentenvereniging LOKO, voornamelijk omwille van de lengte van de ambtstermijn. Eerst werd gedacht aan één termijn van 8 jaar met een tussentijdse evaluatie na maximum 4 jaar. Vele Leuvense studenten, voor wie de huidige rector als “Napoleon” bekendstaat, zagen dat voorstel niet zitten. Een 8-jarige termijn neigt meer naar een keizer-rector-statuut en dat valt nauwelijks te verzoenen met een gezonde opvatting van academische democratie. Uiteindelijk kwam een “nieuw” voorstel uit de bus. De gekozen rector zal 4 jaar aanblijven en vervolgens na een positieve evaluatie aangesteld worden voor nog eens 4 jaar. Ook dit voorstel kon maar op weinig bijval van LOKO rekenen.

 

Associatie Leuven

Het probleem dat zich na de Leuvense rectorverkiezingen kan stellen is de samenwerking tussen rector en associatievoorzitter. Deze twee functies werden vanaf de totstandkoming van de Leuvense Associatie door Oosterlinck zelf waargenomen. De man wist 60% van de leden van de universitaire raad van bestuur in de raden van bestuur van de 12 geassocieerde hogescholen aan te stellen. Oosterlinck, die in de toekomst associatievoozitter zal blijven, heeft beloofd de nieuwe Leuvense rector niet teveel te storen bij zijn dagtaak. Het is dan ook de vraag hoe universiteit en associatie en vooral de machtsstructuren tussen beiden zullen samenwerken, nadat de Leuvense Napoleon een stap opzij heeft gezet. Deze laatste is immers niet zinnens zijn pionnen aanstonds van het academische schaakbord te nemen.

 

De kandidaten

Van de vijf kandidaten stond de bijbelwetenschapper Marc Vervenne de laatste jaren als vice-rector het dichtst bij Oosterlinck. Daarom wordt hij ook wel eens “de kandidaat van Oosterlinck” genoemd. Volgens Veto zou Vervenne toch een verschillende aanpak voorstaan, gericht op minder management en meer universitas. Ook de bekende kerkjurist Rik Torfs zou in die richting willen gaan. De ingenieur Bart de Moor heeft dan weer de meeste bestuurservaring als oprichter van 3 spinoff-bedrijven van de KULeuven en ook de meeste partijpolitieke ruggensteun. De geneeskundefaculteit zal dit keer niet enkel over 30% van de stemmen beschikken, maar waarschijnlijk ook uit één mond spreken. Hun kandidaat is de longarts Marc Decramer. Hij is de ingrepen van Oosterlinck in het UZ Gasthuisberg nog niet vergeten. Ook specialist medisch recht Herman Nys kwam enkele malen in botsing met de uittredende rector en hoopt op extra stemmen uit de geneeskundefaculteit. Stof genoeg dus voor een spannende verkiezingsstrijd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.