Spectrum stelt voor

21/09/2007
🖋: 

Sinds kort kent onze universiteit een nieuwe koepelvereniging: bij Spectrum kunnen alle politiek, maatschappelijk en filosofisch geëngageerde studentenverenigingen terecht. dwars biedt hen graag de gelegenheid zichzelf voor te stellen.

SPECTRUM

Eind 2006 nam de pluralistische studentenvereniging Liebran het initiatief om alle politieke en maatschappelijke studentenorganisaties dichter bij elkaar te brengen via de oprichting van een Politiek Filosofisch Convent, een koepelorganisatie analoog aan die van de Universiteit Gent, die haar werking daar al jarenlang heeft bewezen.
Doel van deze koepelorganisatie (die later omgedoopt zou worden tot 'Spectrum') was om meer faciliteiten van de UA af te dwingen en door de Universiteit erkend te worden, net zoals een soortgelijk systeem al lang bestond voor reguliere studentenclubs. In februari 2007 nodigde Liebran alle voorzitters van een achttal studentenorganisaties uit om over dit voorstel te discussiëren. Daarvoor stuurde Liebran eerst een delegatie naar de UGent, om na te gaan hoe het PFC daar concreet in zijn werk ging.
Nadat de verschillende studentenorganisaties (ALS, COMAC, GRAS, AnimoStuant, CDS, LVSV, KVHV, NSV en Liebran) zich achter dit voorstel schaarden, werd besloten om tot actie over te gaan. Talloze professoren werden verzocht om dit waardevolle initiatief te steunen. Hun namen werden allemaal zorgvuldig bijgehouden en gepubliceerd in de laatste dwars van vorig jaar. In juni werd dan met een kleine delegatie van Spectrum, bestaande uit AnimoStuant, LVSV en Liebran, een afspraak gemaakt met de rector. Deze reageerde eerder terughoudend en zijn antwoord voldeed geenszins aan onze verwachtingen. Spectrum bleef echter niet bij de pakken zitten en verspreidde een persmededeling die de missie van de UA als zijnde een 'open, democratische en pluralistische universiteit' ernstig in vraag stelde. Deze mededeling werd in diverse dagbladen gepubliceerd. Tot zover hebben de lezers van dwars de stand van zaken betreffende Spectrum nog kunnen opvolgen. Wat is er in tussentijd nog allemaal gebeurd? In juli zijn Liebran, LVSV en AnimoStuant samen naar Bruno Deloght, het departementshoofd Studentgerichte Diensten, gegaan, waar ook VUAS (de overkoepelende studentenclub waarin Unifac en ASK Stuwer vertegenwoordigd zijn) bij was. VUAS wenste dat Spectrum onder hen zou vallen, maar de Spectrumdelegatie was het daar niet mee eens. Studentikoze organisaties dienen immers een totaal ander doel dan politieke en maatschappelijke studentenorganisaties. Na een zeer lange discussie is men uiteindelijk tot een akkoord gekomen waarbij VUAS elk academiejaar de eerste vergadering van Spectrum samenroept en binnen Spectrumvergaderingen een adviserende stem krijgt. Op die manier wordt de collegialiteit van beide koepels versterkt, maar blijft hun onafhankelijkheid behouden.
Ondertussen heeft Spectrum ook een plaats gekregen op de UA-website, is ze erkend en wordt er door de voorzitter onderhandeld over meer faciliteiten voor de ledenorganisaties (zoals plakpalen, vergaderlokalen enzovoort). Spectrum organiseert op maandag 15 oktober ook een studentenmarktje met alle leden en een week later volgt een debat met alle voorzitters van de organisaties. Het ziet er dus alleszins naar uit dat we op de UA een zeer geëngageerd en pluralistisch jaar tegemoet gaan!

 

Lode De Waele, interimvoorzitter Spectrum

 

ALS

ALS (Actief Linkse Studenten) voert consequent strijd tegen elke vorm van sociale afbraak in het hoger onderwijs, tegen privatiseringen en besparingen en voor een democratisch, kwalitatief en kosteloos hoger onderwijs. We zijn verder bekend omwille van de jaarlijkse anti-NSV-betoging waarin we steeds het voortouw en onze verantwoordelijkheid opnemen om van onze studentensteden fascistenvrije steden te maken. We zullen ons dit jaar ook met milieuproblematiek bezighouden: we zullen meetings rond dit thema organiseren en mobiliseren naar de nationale milieubetoging begin december. We staan ook voor een democratisch socialistische maatschappij. Ben je een bewuste student die mee de strijd wil aangaan tegen sociale afbraak, kapitalistische uitbuiting, fascisme … aarzel dan niet om contact op te nemen met ALS!
www.actieflinks.be
actieflinks@gmail.com

 

animostuant

animostuant is de kring van socialistische en sociaal-democratische studenten aan de Antwerpse universiteit en hogescholen. Wij organiseren pittige acties, gezellige praatavonden, vinnige debatten en daarnaast ook studentikoze activiteiten (hou zeker de comeback van de Rode Cantus in het oog). animostuant maakt deel uit van animoantwerpen en animonationaal, de Antwerpse en Vlaamse onafhankelijke koepels van socialistische jongeren en studenten, en participeert in Spectrum, het politiek en filosofisch konvent van de Universiteit Antwerpen. Je bent jong en links? Vraag gratis je lidmaatschap van animo aan via www.animo-antwerpen.be of www.animoweb.be

 

CDS

Politiek gaat over het vormgeven van de maatschappij. Hierover kritisch nadenken vormt een kerntaak van een politiek-ideologische studentenvereniging. Wij, de christendemocratische studenten (CDS), doen dit vanuit een personalistische visie, waarin de mens centraal staat. We zoeken constructieve oplossingen voor op ons afkomende problemen, reflecteren over inhoudelijke stellingen en organiseren activiteiten die het maatschappelijke debat aanwakkeren. Dit gebeurt met een oprecht respect voor de medemens, om zo het onderling samenleven te versterken. Zie jij het zitten hieraan mee te werken en een actief (of passief) onderdeel van CDS te zijn? Zak dan zeker eens af naar een van onze komende activiteiten of bezoek onze vernieuwde website (www.cdsnet.be/antwerpen) voor meer informatie. We kijken alvast met veel enthousiasme uit naar je komst!

 

Comac

Eerst en vooral wil ik iedere student zowel professioneel als sociaal een succesvol jaar toewensen. Een jaar waar je veel te doen zal hebben: feestjes, canti, lessen,… Student zijn is echter meer dan dat, je bent ook lid van de maatschappij. Een maatschappij waar solidariteit en verdraagzaamheid steeds meer baan moeten ruimen voor individualisme en racisme. Vind je deze tendens zorgwekkend? Wil je deze trend veranderen? Maak je dan voor slechts 5 euro lid van Comac, een linkse studentenbeweging. Op het programma staan dit jaar onder andere tweewekelijks een geëngageerde film (bijv. Fahrenheit 911), allerhande debatten, de befaamde Sangria-avond (9 oktober), feestjes… Wil je lid worden, de nieuwsbrief ontvangen of gewoon een vraag stellen, stuur een mail naar het adres comac_antwerpen@chengetheworld.org. Surf ook eens naar www.chengetheworld.org voor onze kalender.

 

GRAS

Studenten die kiezen voor een meer rechtvaardige, een meer ecologische wereld zijn niet langer dakloos: GRAS is voor hen dé oplossing. Waar staat GRAS voor? Een ongezouten progressieve mening. Een verhaal van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Een alternatief voor het politieke centrumdenken en het neoliberaal economisch model. Solidariteit en duurzame ontwikkeling moeten immers meer zijn dan holle slogans. Thema’s als klimaat, armoede, sociale zekerheid en democratie staan hoog op onze agenda. Wat mag je verwachten? Films, debatten en kleine panelgesprekken. Via laagdrempelige activiteiten wil GRAS groene thema’s op de studentenagenda zetten. Meer inhoud en debat, ook dat is onze missie. Actief worden bij GRAS kan erg eenvoudig. Mail even naar kristof.calvo@gmail.com. Je kan ook vragen om lid te worden van onze mailinglist zodat je steeds wordt uitgenodigd voor onze activiteiten.

 

KVHV

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond is een conservatieve en separatistische studentenvereniging die het nuttige aan het aangename koppelt. Onder het nuttige verstaan wij de onvoorwaardelijke inzet voor onze idealen. Zo staan wij voor een onafhankelijk Vlaanderen los van België en verzetten wij ons tegen het hedendaags al te verregaand individualisme. Binnen dit kader is er plaats voor verschillende overtuigingen en gezindten, die aan bod komen in ons tijdschrift Tegenstroom en tijdens onze lezingen en debatten. Daarnaast maken we ook een belangrijk deel van onze tijd vrij voor andere aspecten van het ‘student-zijn’, zoals het houden van traditionele cantussen en zangavonden. Hierin staan studentikoze stijl en kameraadschap steeds centraal. In combinatie met onze culturele activiteiten biedt het KVHV een unieke aanvulling op je academische carrière. Zie ook www.kvhv.be/antwerpen.

 

Liebran

Liebran is een onafhankelijke vereniging van jongeren met uiteenlopende overtuigingen en politieke visies. Net die verschillen vinden wij interessant om samen te werken rond samenlevingsproblemen anno 2007. Onder de noemer van actief pluralisme treden we daarvoor in dialoog met eigen leden, docenten, politici, middenvelden … Wij willen problemen begrijpen én naar concrete oplossingen zoeken. Hierbij sta jij als individu centraal, namelijk hoe jijzelf problemen hier en nu kan aanpakken. Onze slogan is ' durven-denken-doen'. Liebran organiseert heel diverse activiteiten waarbij ludiek, creatief en samenwerking de sleutelwoorden zijn. Wil jij dat er ook iets met jouw mening gebeurt? Heb je zin om op een ludieke manier actie te voeren, nieuwe mensen te leren kennen en jezelf verder te ontplooien? Geef ons dan een seintje via lode_de_waele@liebran.com of surf eens naar www.liebran.com.

 

LVSV

Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond verenigt in Vlaanderen al meer dan 75 jaar studenten met politiek-filosofische interesses. De waardevolle inzichten die het (klassieke) liberalisme ons kunnen bieden zijn vandaag meer dan ooit noodzakelijk om de juiste antwoorden te vinden. Het is de betrachting van het LVSV om door middel van kritische reflectie studenten te voorzien van een intellectuele bagage opdat zij het liberale project mee vorm kunnen geven. We bieden daartoe tal van activiteiten aan. Elke week organiseren we een Blauwe Woensdag. Dit kan gaan van een discussieavond tot een groot(s) debat en het uitnodigen van een gastspreker etc. Ook het studentikoze aspect onderbreekt uiteraard niet. De kracht onze vereniging is haar onafhankelijkheid. LVSV is geen synoniem voor Jong-VLD. Ons denken is niet onderworpen, noch aan een dogma, noch aan een partij. Tot op één van onze activiteiten!
www.lvsvantwerpen.be

 

NSV!

De NSV! is de enige Vlaams-radikale en rechtse studentenvereniging aan de Universiteit Antwerpen. Wij baseren onze werking op "Actie" (actie in het teken van het studentenleven en de Vlaamse Beweging), "Vorming" (het vormen van degelijk gevormde leden die weten waarom en waarvoor ze strijden) en " Studentikoziteit" (kameraadschap en het gezellig beleven van het studentenleven, zonder daarbij te vervallen in gore dopen en ontgroeningen). De NSV! is herkenbaar aan de grijze petten en de zwart/wit/rode linten. We beschouwen de Belgische staat als onze grootste vijand en verzetten ons tegen iedere vorm van linkse multi-kul aan onze Universiteit. De boog kan echter ook niet altijd gespannen zijn en de vriendschappen die in de NSV! gesmeed worden, zijn banden voor het leven. Bezoek zeker eens onze webstek www.nsv-antwerpen.org of kom een kijkje nemen op een NSV!-activiteit!