over mijn lijk

necrologie leeft aan de UA
01/02/2004
🖋: 
Auteur extern
Spookje

Lijdt u er ook onder dat uw leven geen hoger doel dient? Zou u iets willen verwezenlijken dat de vaart der volkeren een stevige zwengel geeft? Niets is makkelijker op te lossen dan dat. U vult een formulier van de dienst ‘Anatomie van de Mens en Embryologie’ in. Lang hoeft dat niet te duren, zich inschrijven aan de universiteit, om maar een voorbeeld te noemen, is beduidend ingewikkelder.

Op het vier bladzijden tellende document stipuleert u helder en humanistisch dat u uw lichaam aan de wetenschap afstaat. Daarmee schrijft u uzelf in in een edele traditie die begint bij Vesalius. Hou hier even halt om het hijgen der geschiedenis in uw nek te voelen.
Maak u geen zorgen, de wetenschap zal uw geschenk pas aanvaarden na uw overlijden. Ze zal u balsemen, al hoeft u zich daar geen oliën en windsels bij voor te stellen. Het bloed in uw aderen zal volledig worden vervangen door alcohol, 1000 promille. Kan u zich de extase voorstellen?

 

Dan komt het moment om u te specialiseren. Wordt u een speerpunt van het onderwijsbeleid? In de practica anatomie zal men een aandacht aan u besteden waar de meesten in dit duffe leven slechts van kunnen dromen. Maar u kan ook nog dienen in het onderzoek, als ervaringsdeskundige in het bezit en gebruik van ledematen of als evaluatieconsulent van chirurgische technieken. Helaas, aan alles komt een einde, en na enkele weken of enkele jaren, wat maakt dat uit in het zicht van de eeuwigheid, zult u alsnog rusten in aarde of as.

 

Er zijn echter kapers op de kust. Liefst houdt u zich verre van intriges en criminaliteit. Als men het na uw heengaan nodig acht een autopsie op u te verrichten, en als u zich dan nog steeds in de provincie ophoudt die thans de onze is, dan… dan komt u in handen van de Heer Balliauw, hoofdverpleegkundige van het UZA.
Vrees niet, hij is een beminnelijk man. Sinds enkele jaren ontvangt het UZA in haar mortuarium alle lichamen die het gerecht even achter de hand wil houden, voor autopsie, identificatie of in afwachting van nieuwe feiten.

 

Omdat dat geen vanzelfsprekende zaak is, heeft men het personeel in het mortuarium na die verruimingsoperatie volledig moeten vervangen. Een nette dode uit het ziekenhuis is nu eenmaal niet hetzelfde als een halfvergane onverlaat die men uit het kanaal heeft gevist.

 

Het aantal onderzochte lichamen nam toe van 170 in 2001 tot 365 (!) in 2003. Worden we gewelddadiger, of enkel wat nieuwsgieriger? Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 500 overledenen uit het ziekenhuis zelf.
In de nabije toekomst zullen de twee categorieën gescheiden worden in een vernieuwd mortuarium, met in totaal 32 plaatsen, twee autopsiezalen en zelfs een speciale kamer voor rituele wassingen. Het geheel beslaat een lange gang op het gelijkvloers, er heerst geen metalen koelte en het is er niet In de practica anatomie zal men een aandacht aan u besteden waar de meesten in dit duffe leven slechts van kunnen dromen. doodstil. Waar kan een eerlijk spook nu nog heen?