Nieuw in Antwerpen!

Extra onderwijsbevoegdheid voor de UA
01/05/2002
🖋: 
Auteur extern
Danny Mathysen

De eenmaking van de Universiteit Antwerpen. Er wordt tegenwoordig zo vaak mee naar je hoofd geslingerd, dat je op den duur niet goed meer kan volgen wat dat nu in de praktijk aan voordelen kan bieden. Ongetwijfeld moet die eenmaking positieve gevolgen hebben voor onze universiteit op onderwijsniveau, maar welke zijn die dan juist? Met dit stukje proberen wij u een beetje meer duidelijkheid hierover te verschaffen.

Zoals u ongetwijfeld wel weet, wordt vanaf volgend academiejaar de zogenaamde BaMa-structuur ingevoerd. Praktisch gezien komt dit erop neer dat de benamingen kandidaat en licentiaat niet langer gehandhaafd worden, maar vervangen worden door bachelor en master. Momenteel bestaan nog steeds de drie afzonderlijke instellingen waar de nu gedoceerde studierichtingen gewoon behouden kunnen blijven in de nieuwe BaMa-structuur.

 

Van zodra RUCA, UFSIA en UIA definitief verenigd zullen zijn tot de Universiteit Antwerpen krijgt deze “nieuwe” universiteit de onderwijsbevoegdheden van een “volwaardige” Vlaamse Universiteit. Praktisch gezien komt dit erop neer dat de Universiteit Antwerpen onderwijsbevoegdheid krijgt voor het uitreiken van graad van master voor wijsbegeerte, geschiedenis en toegepaste biologische wetenschappen. Bovendien krijgt de Universiteit Antwerpen dan ook de mogelijkheid om de graden van bachelor en master uit te reiken voor onderwijskunde.

 

Voor wat betreft die graad van master voor de toegepaste biologische wetenschappen moet de Universiteit Antwerpen dan nog wel een samenwerkingsakkoord sluiten met een andere universiteit die hierover onderwijsbevoegdheid heeft. Details over mogelijke onderhandelingen met andere universiteiten en hun houding ten opzichte van de oprichting van de Universiteit Antwerpen hebben we jammer genoeg nog niet kunnen lospeuteren. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...

 

Extra onderwijsbevoegdheden van de eengemaakte Universiteit Antwerpen:

 

  • master wijsbegeerte
  • master geschiedenis
  • master bio-ingenieur
  • bachelor en master onderwijskunde