Resto’s duurder

Eénmaking catering niet zonder gevolgen
01/04/2004

Binnenkort is de universitaire fusie ook op ons bord een feit. De UA beëindigt immers haar samenwerking met cateringbedrijf Sodexho, dat tot nog toe voor de keuken van het studentenrestaurant op campus Drie Eiken instond. Net als op de Stads- en Middelheimcampus zullen de maaltijden er voortaan door UA-personeel bereid worden. dwars onderzocht welke gevolgen dat zoal heeft voor uw appetijt en portemonnee.

Bij een eengemaakte universiteit hoort een eengemaakte catering, moet men gedacht hebben. En bovendien draait Sodexho op campus Drie Eiken al jaren met verlies. Tijd dus voor ingrijpende verandering. Schaalvergroting moet daarbij de sleutel tot succes zijn: door de aankopen te centraliseren en grotere hoeveelheden per bestelling af te nemen zijn leveranciers sneller geneigd om kortingen toe te staan. En de hogescholen profiteren mee: ook de studentenrestaurants van de Academie en het HIVT (Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken) mogen hun bestellingen op het gezamenlijke boodschappenlijstje plaatsen.

 

Stijging

De eenmaking van de catering wordt alvast gepresenteerd als een echte goed-nieuwsshow. Het is afwachten of de realiteit even rooskleurig zal blijken. Echte prijsverminderingen zitten er voor ons alvast niet in. Uit voorlopige cijfers (zie kader) die de redactie van dwars kon inkijken blijkt dat bv. een dagschotel voortaan 2,70 euro zal kosten. Voor studenten van de Stadscampus betekent dit een daling met 10 cent, voor die van campussen Middelheim en Drie Eiken een stijging met respectievelijk 20 en 10 cent. Enig rekenwerk leert ons dat studenten globaal genomen een stijging van meer dan 5 procent van hun uitgaven in de resto’s mogen verwachten. Niet gering dus.

 

De balans voor de studenten is bepaald niet positief. Een prijsstijging komt er zeker.

 

De prijsstijging heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat Sodexho al jaren met verlies werkt, en dat de UA het – bedrijfseconomisch gezien althans – iets gezonder wil aanpakken. Dat maakt de prijsstijgingen op campus Drie Eiken alvast verdedigbaar. Voor de Stads- en Middelheimcampus geldt deze logica echter niet. Daar worden de resto’s al jaren in eigen beheer uitgebaat, en het lijkt erop dat de harmonisering van de universitaire catering wordt aangegrepen om op deze campussen een verdoken prijsstijging door te voeren. Nu ja, wat heet verdoken: waar je in Ten Prinsenhove vroeger 2,80 euro neertelde voor een steak, moet datzelfde stuk vlees voortaan 3,50 euro kosten. Kostenbesparingen door schaalvergroting?

 

Maaltijdcommissie

Dat tegenover deze prijsverhogingen ook een betere kwaliteit van de maaltijden staat, kunnen we ons moeilijk voorstellen. Iedereen die regelmatig in de resto’s luncht, weet dat het eten er meer dan behoorlijk tot echt lekker is. Nog betere kwaliteit weegt dus zeker niet op tegen hogere prijzen. Door de harmonisering van de catering zullen de maaltijden gevarieerder worden, zo luidt het. Of de gemiddelde UA-student daar op zit te wachten durven we betwijfelen. Hij of zij zal er alvast de prijs voor betalen.

 

Eén opportuniteit die volgt uit de eenmaking van de universitaire catering wil men alvast wel met beide handen grijpen. Om het menu in de resto’s voortaan beter te doen aansluiten bij de wensen van de studenten wordt een ‘maaltijdcommissie’ – over de precieze naam kregen we nog geen uitsluitsel – in het leven geroepen. In deze commissie, die een adviserende functie krijgt bij de samenstelling van het menu, zullen o.a. vertegenwoordigers van de overkoepelende studenten-verenigingen zetelen. Eindelijk inspraak dus, en dat valt enkel toe te juichen.

 

Uiteindelijk is de balans voor de studenten echter bepaald niet positief. Een prijsstijging komt er zeker, en het is twijfelachtig of deze gecompenseerd kan worden door een gevarieerder aanbod of meer inspraak voor studenten. Het grootste slachtoffer van de geharmoniseerde catering dreigt echter het personeel te worden. Een aantal mensen van Sodexho wordt weliswaar overgenomen – en wordt hiervoor beloond met de omschakeling van arbeiders- naar bediendenstatuut, de rest van het personeel op campus Drie Eiken moet allicht uitkijken naar een nieuwe baan. Het resterende UA-personeel zal zich in de toekomst ‘flexibeler’ moeten opstellen. Overplaatsingen tussen de campussen worden daarbij niet uitgesloten. We hopen ook in de toekomst toch nog met dezelfde glimlach bediend te worden.

 

 

    Prins. Atr. Pass. 3 Eik Tot. NU Nieuw
soep oz.         157,5 = 157,5
dagschotel pr*vk
oz
2,8*180
504
2,5*120
300
  2,6*200
520
1324 2,7*500
< 1350
vegetarisch pr*vk
oz
2,8*50
140
2,5*30
75
  2,6*50
130
345 2,7*130
< 351
keuze pr*vk
oz
2,8*40
112
3*20
60
  2,6*60
156
328 3,5*120
< 420
steak pr*vk
oz
2,8*60
168
3*10
30
  3,25*20
65
263 3,5*90
< 315
koude schotel pr*vk
oz
2,8*10
28
2,5*3
7,5
1,9*12
22,8
2,6*9
23,4
81,7 3*34
< 102
TOTAAL MAALTIJDEN           2499,2 < 2695,5
snack 1 pr*vk
oz
  1,1*5
5,5
1,1*65
71,5
n.a.
n.a.
77 = 77
snack 2 pr*vk
oz
    1,6*5
8
1,65*45
74,25
82,25 < 87,5
TOTAAL SNACKS           159,25 < 164,5
salades pr*vk
oz
0,8*15
12
  1,2*10
12
0,69*70
48,3
72,3 < 76
groenten pr*vk
oz
0,8*7
5,6
0,7*2
1,4
    7 = 7,2
aardappelen pr*vk
oz
0,8*30
24
0,7*50
35
  0,69*20
13,8
72,8 80
TOTAAL ‘GEZOND’           152,1 < 163,2
broodje oz         208,5 = 208,5
smos broodje oz         275 = 275
baguette oz         16 = 16
smos baguette pr*vk
oz
        272 < 285
TOTAAL BROODJE           783,25 < 796,25
koffiekoeken pr*vk
oz
  0,6*20
12
0,6*75
45
  57 0,7*95
< 66,5
yoghurt oz         31,8 = 31,8
fruit oz         7,5 = 7,5
dessert pr*vk
oz
  0,65*25
16,25
0,68*45
30,37
  46,62 0,675*70
< 47,25
snoep pr*vk
oz
  0,6*35
21
0,58*80
46
  67 0,65*115
< 74,75
frisdrank 0,5l pr*vk
oz
  0,8*30
24
1*70
70
1*75
75
169 1*175
< 175
frisdrank pr*vk
oz
0,7*125
87,5

0,7*150
101,25

0,7*225
151,88

1*65
65
405,625 0,75*565
< 423,75
warme drank pr*vk
oz
0,8*25
20
0,7*85
59,9
0,7*150
105
    0,8*260
208
melk oz         22,5 = 22,5
bier & wijn pr*vk
oz
1,35*5
6,75
1,35*5
6,75
1,35*1
1,35
0,58*5
2,9
17,75 1,35*16
< 21,6
ontbijt pr*vk
oz
  1,2*55
66
    66 2*55
< 110
lunchpakket pr*vk
oz
  1,7*1
1,7
    1,7 2*1
< 2
TOTAAL REST              
               
GROOT TOTAAL           4670,8 < 5012
               
VERSCHIL in %         +++ 7,29 %

 

Verklaring:

  • pr*vk staat voor de prijs vermenigvuldigd met de gemiddelde verkoop (gedurende de maand januari van 2004).
  • oz betekent dan het resultaat van die bewerking: de omzet
  • tot. NU staat voor de huidige totaalprijs over de drie campussen. Die wordt vergeleken met de nieuwe prijs in de laatste kolom.