Meer studentenparticipatie

editoriaal
24/11/2011

De studenten die volgend academiejaar hun universitaire studies aanvangen zullen daar naar alle waarschijnlijkheid minstens vijf jaar over doen. Dat is het gevolg van de afspraak tussen de zes Vlaamse rectoren, verzameld in de Vlaamse Interuniversitaire Raad, om vanaf 2015-2016 ook in de humane wetenschappen tweejarige masters in te voeren.

Het is een goede zaak dat jongeren die de komende maanden een studiekeuze maken, weten waaraan ze beginnen. Een eventuele eerdere invoerdatum zou de huidige eerstejaars tot een onaangekondigd extra jaar studeren hebben gedwongen. Dat zoiets onaanvaardbaar is, vonden ook de Vlaamse studentenvertegenwoordigers – die van onze universiteit protesteerden het felst. Iets meer dan een week na een studentikoze protestactie gericht aan de bestuurders van de Universiteit Antwerpen, kwam de VLIR terug op de beslissing om al in 2014-2015 met de verdubbelde master van start te gaan. Dat studentenparticipatie wél belangrijk is, werd zo nog maar eens bewezen, net als het feit dat top-downbeslissingen niet worden getolereerd.

 

Onze samenleving heeft nood aan groeperingen die vragen stellen bij overhaast en ondoordacht beleid. Er zijn vandaag voldoende voorbeelden die deze conclusie ondersteunen. Zonder apocalyptisch te willen klinken, er loopt in ons land heel wat fout op politiek, financieel en economisch vlak. Daarom is het belangrijk dat de studenten die binnenkort met deze complex erfenis aan de slag moeten, zich vandaag al oefenen in een democratische en kritische benadering van wat ‘het beleid’ heet. Los van de vraag wie in het (ongevoerde) debat over tweejarige masters gelijk heeft, kunnen de studentenvertegenwoordigers van álle universiteiten dus niet genoeg worden geprezen voor hun inzet de voorbije weken. Jammer dat de voorzitter van de Gentse Studentenraad in Schamper enkel het eigen protest prijst.

 

Ook betreurenswaardig is het gebrek aan kandidaten wanneer aan onze universiteit studentenvertegenwoordigers verkozen moeten worden. Hierdoor worden sommige functies niet ingevuld, laat staan dat er een echte stemming plaatsvindt. Het valt dus te hopen dat het succes van de studentenprotesten van de voorbije weken twijfelaars overhaalt om zich bij de volgende verkiezingen kandidaat te stellen. De rector van Universiteit Antwerpen – nog zo’n functie waar blijkbaar weinig kandidaten voor zijn – beloofde dwars dat deze studentenvertegenwoordigers de komende jaren meer dan voordien betrokken zullen worden bij de invulling van de tweejarige masters. Zowel voor de academische overheid als voor de studenten zal het de komende jaren dus erg interessant worden, met naast de invoering van de tweejarige masters ook de integratie van academische hogeschoolopleidingen. Sinds de Bologna-akkoorden in 1999 is het hoger onderwijs voortdurend aan het hervormen. Als we willen dat die hervormingen op maat van de studenten zijn, dan zullen we ons moeten laten horen.