Hallo?

editoriaal
04/02/2005

“Antwerps imago schaadt universiteit” (DS, 11 december 2004) kopte De Standaard goed twee maanden terug. Met name het aantrekken van nieuwe studenten zou bemoeilijkt worden door het beeld dat jongeren van onze stad hebben, zo bleek uit een onderzoek naar het imago van de pluralistische UA onder potentiële, huidige en vroegere studenten.

Eens je hier studeert, keert die perceptie helemaal om: de meeste studenten en alumni laten zich erg positief uit over hun verblijf aan onze universiteit. Jongeren die onze stad niet zo goed kennen, kiezen liever voor Leuven of Gent. Met name aan de UGent, waar het stadsimago bij jongeren al een tijdje in de lift zit, was er de voorbije jaren een sterke stijging van het aantal inschrijvingen.

 

Dat veel jongeren Antwerpen niet als studentenstad zien, is jammer maar begrijpelijk. Onze stad heeft immers heel wat meer te bieden dan bijvoorbeeld Leuven. Het is een echte stad, waar alle lagen van de bevolking hun plaats hebben. Hier wonen in het weekend even veel mensen als tijdens de week.

 

Minder begrijpelijk is echter dat de plaatselijke overheden daar zo slecht over communiceren naar de rest van het land. De visa-blamage ligt al even achter ons, maar een nieuwe golf van negativisme dreigt er aan te komen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Antwerpen wereldboekenstad? De meeste Vlamingen hebben er nauwelijks van gehoord. Files op de ring daarentegen, dat is pas nieuws.

 

Toch denk ik dat de tegenvallende inschrijvingscijfers aan de UA niet in de eerste plaats aan een tanend stadsimago te wijten zijn. Wat doet onze universiteit immers zelf om jongeren aan te spreken? Goede bedoelingen te over, maar om op lange termijn een sterkere positie te verwerven, is een coherent beleid met visie nodig. Wie al eens langs de websites van de KULeuven en de UGent surft, begrijpt vast wat ik bedoel. Wat de UA schijnbaar niet lukt, kan daar wel: een overzichtelijke webstek, vol informatie en met een bijzondere aandacht voor toekomstige studenten. Niet verwonderlijk dus dat de keuze van een 18-jarige snel gemaakt is. Tot mijn grote verwondering en genoegen echter, ontdekte ik recent het project www.virtuelecampus.be. Deze website, operationeel vanaf het begin van dit semester, informeert mogelijke toekomstige studenten uitgebreid en overzichtelijk over wat studeren aan onze universiteit inhoudt. Eindelijk! Mogen de inschrijvingscijfers van volgend academiejaar bewijzen dat de juiste weg werd ingeslagen.