Dossier ongelijkheid (3): Wat doet de UA?

De Cel Gelijke Kansen
04/05/2008
đź–‹: 

Op de voorgaande bladzijden van dit dossier interviewden we reeds docenten verbonden aan de K.U. Leuven en de UGent. Ook Antwerpen staat natuurlijk niet stil. In de Cel Gelijke Kansen, verbonden aan het departement Wetenschappelijke en Maatschappelijke dienstverlening, werkt men aan het operationaliseren van het UA-diversiteitsbeleid.

“Enkele jaren geleden merkten we dat de situatie van vele doelgroepen in het hoger onderwijs dramatisch is. Neem nu allochtonen: zij stromen erg weinig in, hebben vaak veel meer moeite om door hun studies te geraken en als ze uitstromen maken ze ook nog minder kans op de arbeidsmarkt”, zegt Hakima El Meziane van de Cel Gelijke Kansen. De eerste grootschalige initiatieven inzake gelijke kansen aan de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) ontstonden in 2004. In vergelijking met andere universiteiten was Antwerpen daar redelijk vroeg mee, verduidelijkt El Meziane. “De K.U. Leuven had bijvoorbeeld ook al een diversiteitsbeleid, maar dat was toen vooral op gender en functiebeperkingen gericht.” De Cel Gelijke Kansen werkt momenteel rond drie grote projecten: Tutorat, Klimop! en Trampoline. Daarnaast worden er nog andere initiatieven omtrent diversiteit genomen, uitgaande van de studiebegeleiders, Centrum West dat zich specifiek met werkstudenten bezighoudt en Linguapolis dat extra cursussen Academisch Nederlands aanbiedt. “Sinds kort is er ook een Stuurgroep Gelijke Kansen om al deze initiatieven te coördineren”, vertelt El Hassan Aouraghe, de tweede van de drie Cel-medewerkers. “Momenteel proberen we te zien of er in ons aanbod nog leemtes zijn die we kunnen opvullen.”

 

Deficit of diversiteit?

De meeste projecten lijken erop gericht specifieke achterstanden weg te werken en struikelblokken te voorkomen. Moet er ook niet gewerkt worden aan een beleid dat de grotere structuren aanpakt om tot een verdere democratisering te komen? “Natuurlijk zijn deze projecten alleen niet voldoende”, zegt Aouraghe. “Momenteel is de kloof tussen het secundair en het hoger onderwijs vaak nog te groot. Dat wil niet zeggen dat er in het hoger onderwijs lesgegeven moet worden zoals in het middelbaar, maar de twee moeten wat naar elkaar toegroeien. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen bewerkstelligen.” De Vlaamse hogeronderwijsinstellingen ondertekenden enkele jaren geleden een charter waarin zij te kennen gaven dat zij diversiteit als een meerwaarde voor het onderwijs zien. “De bedoeling is de studenten – álle studenten – te doen excelleren”, zegt El Meziane. “Multiculturaliteit is ook een meerwaarde in de praktijk: meer en meer internationale ondernemingen zien ervaring hiermee al als een troef op de arbeidsmarkt. Als de Antwerpse bevolking ook verder blijft diversifiëren, zal dat hier even sterk doordringen. Het deficitdenken dat je nu soms nog ziet, moet plaatsmaken voor een werkelijke diversiteitsgedachte.”

 

Tutorat

In het Tutorat-project geven AUHA-studenten bijlessen aan allochtone en kansarme jongeren van de tweede en derde graad ASO en TSO. De eerste taak van deze tutoren is natuurlijk vorming aan te bieden, maar ook om de leerlingen te motiveren en om rolmodellen te kunnen aanbieden. Ondertussen is het project aan z'n derde academiejaar toe, nemen er veertien scholen deel en worden er bijna honderd bijlessen per week gegeven.

 

Klimop!

Voor Klimop! gaan studententeams van de AUHA naar de secundaire scholen om interactieve presentaties te geven rond vijf concrete thema’s: de structuur van het hoger onderwijs, de studiekeuze, centen voor studenten (de financiële kant), knelpunten en succesfactoren en tot slot studeren en de arbeidsmarkt. De bedoeling is de leerlingen te motiveren, omdat veel kansarme of allochtone leerlingen de stap naar het hoger onderwijs niet zetten. Ook zij die dit wel doen, wil Klimop! helpen door hen beter te informeren over de mogelijke struikelblokken. In het kader van Klimop! wil de Cel Gelijke Kansen de scholen ook informeren over hoe ze hun leerlingen kunnen voorbereiden op het hoger onderwijs.

 

Trampoline

Trampoline is gericht op de doorstroom. Studenten die een verkeerde studierichting gekozen hebben, kunnen zich door dit project gemakkelijker en beter begeleid heroriënteren. De studenten krijgen meer informatie over de verschillende richtingen, kunnen een weekje try-outlessen volgen en mogen zich hetzelfde academiejaar nog gratis herinschrijven in een andere opleiding binnen de AUHA voor maximaal 30 studiepunten. Ook na de heroriëntatie worden ze nog opgevolgd door de Cel Gelijke Kansen en door hun studiebegeleiders. Trampoline staat niet enkel open voor specifieke doelgroepen, maar voor iedereen.