De strijd der titanen revisited

Wie wordt de nieuwe rector?
08/03/2008

Al zijn ze nog niet afgelopen, de huidige rectorverkiezingen zullen ongetwijfeld een eervolle vermelding opstrijken in de UA-geschiedenis. Op 27 februari, in de tweede stemronde, gebeurde namelijk het ondenkbare: de twee overgebleven kandidaten Alain Verschoren en Dirk Van Dyck kregen precies even veel stemmen. Niemand had zich aan een dergelijke patstelling verwacht. Een pasklaar antwoord op de impasse is er dan ook niet: moet er een derde kiesronde komen of beginnen we van vooraf aan? Ondertussen dringt de verkiezingskoorts door in alle geledingen en hangt er een klimaat van onzekerheid over onze universiteit. “Stilstaan is achteruitgaan”, de verkiezingsslogan van het duo Van Dyck-Cantillon, krijgt nu een wel zeer ironische ondertoon.

dwars schetst kort het profiel van beide kandidaten en vroeg hen om een reactie op de hallucinante (voorlopige) verkiezingsuitslag. Maar voor de lezer die ondertussen, begrijpelijkerwijs, door het bos de bomen niet meer kan zien, bieden we eerst een overzicht van het verloop van de verkiezingen.

 

7/01: Drie mannen stellen zich kandidaat voor het ambt van rector: Karel Soudan (decaan TEW), Dirk Van Dyck (vice-rector Onderzoek) en Alain Verschoren (voorzitter van de Raad van Bestuur). Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat Soudan de eerste stemronde niet zal overleven. Opvallend is dat vice-rector Bea Cantillon haar eieren in het mandje van Van Dyck legt: als hij rector wordt, gaat zij voor het Associatievoorzitterschap. 7 januari is ook de uiterste datum voor personeel en studenten om zich kandidaat te stellen voor het kiescollege. Dat deze kandidaatstelling moet gebeuren vóór bekend is wie de uiteindelijke kandidaat-rectoren zijn, doet een aantal wenkbrauwen fronsen.

 

28/01: De precieze data van de kiesverrichtingen worden bekendgemaakt: woensdag 20 februari en (indien een tweede ronde nodig blijkt) woensdag 27 februari. De late bekendmaking van de verkiezingsdata zorgt voor heel wat gemor bij kiezers die op die woensdagen gebonden zijn aan andere verplichtingen (een congres in het buitenland bijvoorbeeld) en geen volmacht mogen geven omdat het reglement dat niet toestaat.

 

11/02 – 15/02: Op de verschillende campussen worden meerdere debatten georganiseerd. Vooral op de Stadscampus lag de opkomst voor deze debatten opvallend laag. 20/02: Eerste stemronde. Uitslag: Soudan haalt 54 stemmen (11,6%), Van Dyck sleept 198 stemmen in de wacht (42,6%), Verschoren wint met 212 stemmen (45,6%).

 

26/02: Karel Soudan, die na zijn povere uitslag de handdoek in de ring gooit, verklaart in een e-mail aan alle kiesmannen en -vrouwen zijn steun aan Alain Verschoren. Sindsdien doet het gerucht de ronde dat Verschoren aan Soudan een postje zou hebben beloofd. Tegelijkertijd maakt dwars bekend dat huidig rector Francis Van Loon zich kandidaat heeft gesteld voor het Associatievoorzitterschap. Sommigen leiden daaruit af dat Van Loon en Verschoren een geheime alliantie zouden hebben aangegaan. Ondertussen zetten Van Dyck en Cantillon een ijverige belcampagne op touw.

 

27/02: Tweede stemronde. Uitslag: Van Dyck 226 stemmen, Verschoren 226 stemmen. Het statistisch onwaarschijnlijke is gebeurd. Beide kandidaten laten al snel weten dat de Raad van Bestuur op 11 maart de knoop moet doorhakken: komt er een derde stemronde, komen er nieuwe verkiezingen of stelt de Raad van Bestuur meteen een van de twee kandidaten aan als nieuwe rector?

 

5/03: Rector Francis Van Loon stuurt een e-mail naar alle studenten en personeel. Daarin verklaart hij op de Raad van Bestuur te zullen pleiten voor een derde stemronde in de week van 19 maart. Zowel Van Dyck als Verschoren kunnen zich daarin vinden. Verder benadrukt Van Loon dat hij voor volgend jaar een sabbatjaar heeft aangevraagd (ondanks "berichten die de laatste tijd in de pers zijn verschenen"), waarmee hij impliceert dat hij het Associatievoorzitterschap niet (meer) ambieert.

 

11/03: De Raad van Bestuur beslist of er nieuwe verkiezingen komen dan wel of men een derde stemronde organiseert in de week van 19 maart. Bij het ter perse gaan van deze dwars is de beslissing nog niet gevallen. Aangezien de huidige rector echter voorstander is van een derde stemronde en de kandidaten hier niet tegen gekant zijn, lijkt de kans op volledig nieuwe verkiezingen klein.