De baksteen in de maag van de UA

01/12/2003
🖋: 

Jongstleden smolt de Heilige Drievuldigheid (UFSIA, UIA en RUCA) samen tot één Almachtigheid, de Universiteit Antwerpen. Dit zal in de nabije toekomst het einde betekenen van de ‘humane’ aanwezigheid tussen het Wilrijkse vee en het begin van een massale volksverhuizing naar het Mekka van de student. Tijd dus om het universitair complex in het stadscentrum uit te breiden. Maar de ‘exacte’ achterblijvers daar ergens in de bossen moeten hun gal nog niet spuwen. Ook voor hen is er een extraatje: een nieuwe letter van het alfabet.

Eerstdaags zullen een aantal mannen in een blauwe broek en met een bezweet, gespierd bovenlichaam op de hoek van de Sint-Jacobsstraat en het Kipdorp beginnen met de bouw van een wezen, half mens half vis, de Meerminne.

 

Mythische figuur

De naam werd ontleend aan het buurmeisje van Kipdorp 50. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit geklasseerde bouwwerk in zijn oorspronkelijke toestand van 1770 te herstellen en later te integreren in de nieuwe meermin, maar het mocht niet baten. De bureaucratische rompslomp die eigen is aan ons land en een tekort aan financiële middelen maakten dat dit visje nog even op het droge moet blijven en pas in een verdere toekomst te water wordt gelaten.

 

De grote zeemeermin

Hoe gaat dit wezen er nu vanbinnen uitzien? Wel, als we de poort naar de magische, door de mensheid onontgonnen wereld openen, krijgen we een dertig meter brede trap die ons beneden het zeeniveau brengt. Daar vinden we, aan de zijde van het Kipdorp, één grote aula voor 294 PSW-ertjes, in de kelder twee kleine hoorzalen voor elk 70 personen en aan de linkerzijde twee leslokalen voor 150 personen. Boven de aula’s in de kelder komt een grote brug met daarop een computerruimte met een tachtigtal computers. Voor de sportieve student komt er ook een bewaakte fietsenstalling waar zo’n honderdtachtig fietsen gestationeerd kunnen worden als het baasje college heeft. Achteraan is er ruimte voorzien voor valven en affiches. Aangezien er geen cafetaria voorzien is in het gebouw, zullen dorstige of hongerige studenten zich moeten bevoorraden aan de snoep- en drankautomaten die eveneens hier te vinden zijn.

 

Op zeeniveau vindt men een soort secretariaat in loketvorm, een vergaderzaal, lockers, sanitaire voorzieningen en last but not least: een trap en drie liften die elk student, personeelslid of toevallig bezoeker leiden naar de ruimte die zich boven het zeeniveau bevindt. Zowel de trap als de liften komen uit op een lange gang die uitzicht heeft op zowel de binnenhal als de binnentuin. Naast een mooi uitzicht, kan je op deze etage ook nog twee grote en vijf kleine seminarielokalen (respectievelijk 48 en 25 personen per lokaal) vinden. De overige ruimte wordt ingenomen door kantoren, vier verdiepingen aan de rechterzijde en twee verdiepingen aan de linkerzijde. De Meerminne zal erg aantrekkelijk worden. De gelijkvloerse verdieping zal bestaan uit glas, de etage in de St-Jacobsstraat uit arduin en de kantoren aan het Kipdorp zullen in het wit worden bezet.

 

De zeemeermin zal – als er geen zeeheks opduikt althans – definitief een gebouw zijn in 2006. Haar staart wordt dan de fundering, haar vinnen worden de muren en haar innerlijke gemoedstoestand wordt de vreugde, stress, opluchting en verdriet van menig student. Haar uiterlijke schoonheid zal ze blijven behouden.

 

De Meerminne verloochent, ondanks haar verstening, haar natuurlijk biotoop echter niet. Ze zal het regenwater recupereren voor het spoelen van de toiletten, zorgen voor een boom op de hoek van de St-Jacobsstraat en het Kipdorp, en ze zal een binnentuin met allerlei lage planten herbergen.

 

Over de kunst die geplaatst zal worden, is op dit moment nog niet veel geweten. Wel gaat men een poging doen om een beeldengroep, die in het koetshuis van de geboorteplaats van de Meerminne is teruggevonden, te recupereren. Die beelden zouden zich nu ergens in een ons tot hiertoe onbekend park bevinden. Wie zich geroepen voelt, mag altijd komen meezoeken.

 

Voor de minder sportieve PSW-studenten nog een weetje in mineur: er komt geen extra parking aan de nieuwe habitat. Wél wordt de tramhalte in het Kipdorp vernieuwd zodat het wachten op het openbaar vervoer aangenamer wordt.

 

Venus en de grauwe zusters

Eén extra gebouw is echter niet voldoende om de verhuis voor de humane wetenschappers in spé goed te praten. Ze krijgen als troost voor hun verplicht vertrek uit het groene ook nog een extra gebouw in de Venusstraat. Daar zullen, in de voormalige drukkerij ‘De Schutter’, de nieuwe bibliotheek van de faculteiten Rechten, Romaanse en Germaanse talen, én het departement Rechten een nieuw onderdak vinden.

 

Om het katholieke aspect na de fusie niet helemaal te verloochenen wordt ook het voormalige klooster van de Grauwzusters in de Lange St-Annastraat geïntegreerd van de UA. Deze zal in de toekomst waarschijnlijk onderdak bieden aan de inschrijvingsdienst en enkele onderzoeksgroepen.

 

Campus 3 Eiken van A tot V

Zoals het een goede herder betaamt laat de UA zijn schaapjes natuurlijk niet in de kou staan, en geeft zodoende ook de exacte wetenschappers een extraatje: de letter V. Kwestie van het ‘literaire’ gehalte in het Wilrijkse niet te veel achteruit te laten gaan... Het V-gebouw zal achter het T-gebouw en tussen Parking 4 en hoeve De Cock gebouwd worden. De weg die daar ligt, zal verdwijnen en wordt vervangen door een ringweg. Het nieuwe gebouw zal exclusief voorbehouden worden aan de Biomedische wetenschappen. Men is reeds gestart met de werken, die zouden afgerond moeten zijn binnen anderhalf jaar.

 

De benen van de V

Het V-gebouw zal bestaan uit een gelijkvloerse verdieping met een secretariaat, kantoren, een vergaderzaal, een bibliotheek en laboratoria. Op de eerste etage komen labo’s en wederom kantoren. De tweede verdieping zal een ‘technische etage’ worden. Hierin komen onder andere verwarmingsketels en luchtgroepen. Een paar laboratoria worden zo gebouwd dat ze in de toekomst eventueel als P3-laboratoria gebruikt kunnen worden. Voor de biomedische leken onder ons verklaren wij ons nader: P3-labo’s zijn laboratoria waar elk persoon de mogelijkheid heeft zich eerst te douchen en desinfecteren voordat hij/zij het labo betreedt. Het is de bedoeling dat er vier groepen worden ondergebracht, die elk kunnen beschikken over één vierde van de laboratoria en kantoren. De architect heeft de eerste etage zo ingericht dat de laboratoria zelf centraal liggen rond een gemeenschappelijke ruimte. Rond die labo’s is er een gang voorzien en aan de zijkanten bureauruimte. De gang biedt niet enkel laboranten de mogelijkheid hun bevindingen te verwerken, wat in de labo’s zelf niet toegestaan is, maar geeft anderen ook de kans toezicht te houden op het werk dat zich afspeelt binnen de labo’s.

 

Groen Wilrijk was groen, is groen en zal altijd groen blijven. Een extra gebouw betekent niet dat de natuur verwaarloosd moet worden. Rondom het nieuwe gebouw zullen extra grasdallen aangelegd worden.

 

Ere wie ere toekomt

De Meerminne is ontworpen door architect Jo Crepain. Het gebouw V is een creatie van Didier Holemans van het architectenbureau Modulo.

 

 

U kan het gebouw de Meerminne bezoeken vanaf 2006. Gebouw V stelt zijn deuren open in 2005.

Met dank aan Kristoff Wouters en Dirk Godderis (ook voor de illustratie)