“Tegen de betutteling”

nieuwe academieroosters vanaf 2004
01/06/2003

Als het aan de UA ligt, beginnen vanaf 2004 de Antwerpse hogescholen en universiteit reeds in de week van 15 september met hun lessen. Hierdoor valt de proclamatie in de week van 1 juli. Deze data maken deel uit van een radicaal voorstel dat de indeling van het academiejaar in de Associatie Antwerpen wil regelen, wanneer de bachelor-master structuur van start gaat.

“De motivering achter dit nieuwe systeem is tweeledig”, zegt Cis Van Den Bogaert, opdrachthouder onderwijs en onderwijsinnovatie van de UA. “Ten eerste zullen we in de bachelor-master structuur anders moeten nadenken over onderwijs. De vorm van dit nieuwe rooster komt daaraan tegemoet. Ten tweede willen we optimaal gebruik maken van de associatie met de hogescholen. Een gemeenschappelijke indeling van het academiejaar versterkt deze band.”

 

Concurrentieel nadeel

Bij de studentenvertegenwoordigers heerst er echter nog veel scepsis. “Waarom wil Antwerpen desnoods als enige dit drastisch voorstel uitvoeren”, vragen Inneke Remeysen en Jochen Clockaerts van Unifac en ASK-Stuwer zich af. “Twee weken vroeger beginnen dan de rest van Vlaanderen zal volgens ons een concurrentieel nadeel zijn voor onze universiteit. Vakantie is nu eenmaal een gevoelig punt bij de studenten.” De hoofdreden achter dit vervroegde begin is de verdwaalde lesweek na de kerstvakantie. “We willen streven naar twee gelijke semesters, waarin de inspanningen van de studenten ook beter gepland kunnen worden”, verklaart Cis Van Den Bogaert. “Ook willen we van die ene lesweek na de kerstvakantie af. Nu is de status daarvan onduidelijk: is het een lesweek of een blokweek? De oplossing is volgens ons het vervroegen van de start naar 15 september. Een extra voordeel is dat we kunnen stoppen in de week van 1 juli, wat ervoor zorgt dat studenten in juli een vakantiejob kunnen uitoefenen.” En wat betreft de solo slim van Antwerpen? “Inzake de invoering van het semestersysteem waren we jaren geleden voorloper in Vlaanderen. Ik denk dat we deze ervaring nu kunnen gebruiken om het systeem te verbeteren en zo koploper te blijven.”

 

Aanpassingen mogelijk

De Gemeenschappelijke Onderwijsraad heeft ondertussen al enkele bekommernissen van de studentengemeenschap beantwoord. Zo wordt voorgesteld om toch geen krokusvakantie in te voeren die samenvalt met die van de middelbare scholen, maar om de bestaande semestervakantie te behouden. Ook vindt men dat een vakantieweek tussen het einde van de tweede zit en het begin van het nieuwe academiejaar behouden moet blijven.

 

“Dit is een stap in de goede richting,” geven Inneke en Jochen toe, “maar het lost niet alle problemen op. Er wordt beweerd dat we op 1 juli vrij zullen zijn, maar in de praktijk kan de proclamatie nog steeds op 5 juli plaatsvinden. Moeten studenten dan verlof nemen op hun vakantiewerk om hun uitslag te vernemen? Dit ondergraaft één van de motiveringen van het voorstel.” Een hoofdbekommernis blijft ook de begindatum. “Dit vroege en gelijktijdige begin zal vooral in Antwerpen centrum voor een chaos zorgen. Er zijn slechts drie grote feestzalen (Den Aalmoezenier, Zaal Jacob en Red & Blue), en het reserveren daarvan zorgt nu reeds voor problemen. Dit zal nog verergeren als universiteit en hogescholen op hetzelfde moment hun openings-TD’s willen geven. Ook de gelijktijdige stormloop op de cursusdienst Universitas zal niet te controleren blijken.”

 

Voorstel referentiedata academiejaren 2004 – 2005 tot 2009 – 2010
  begin
1ste semester
begin
2de semester
einde
2de semester
einde
zomervakantie
2004 – 2005 13 sept. 14 febr. 1 juli 14 aug.
2005 – 2006 12 sept. 6 febr. 30 juni 13 aug.
2006 – 2007 11 sept. 5 febr. 29 juni 12 aug.
2007 – 2008 17 sept. 11 febr. 4 juli 17 aug.
2008 – 2009 15 sept. 9 febr. 3 juli 16 aug.
2009 – 2010 14 sept. 8 febr. 2 juli 15 aug.

 

Modulair werken

Het nieuwe academierooster moet het tevens mogelijk maken om meer modulair te werken. Dit wil zeggen dat een semester nog kan worden opgedeeld in kleinere gehelen, om bepaalde stukken leerstof geconcentreerd aan te bieden en te evalueren. “Deze nieuwe onderwijsvorm is zeer studentgericht, en zal zorgen voor minder studiedruk”, motiveert Cis Van Den Bogaert. “In de geneeskunde wordt die al met succes toegepast.”

 

“Door het modulair werken zal het studentenleven achteruitgaan”, zegt Inneke. “Als je naar een universiteit gaat, kies je voor meer vrijheid dan aan een hogeschool”, vult Jochen aan. Beiden vinden ze een semestersysteem aanvaardbaar, maar examens na elke module is echt teveel van het goede. “De waarde van een diploma hangt ook af van hoe stressbestendig je gebleken bent. Teveel betutteling is nergens goed voor.”

 

De discussie, die serieus en sereen verloopt, is nog niet afgelopen. Ook in het volgende academiejaar zal dwars u op de hoogte houden van de aanstormende BaMa-hervorming en haar totstandkoming in Antwerpen.