academisch jaaroverzicht 2021

tweedecarrièrestudent

11/01/2021

Fantastisch nieuws. Na 2020 belooft ook 2021 een onvergetelijk jaar te worden of toch een soort van. En niet in de laatste plaats voor de onovertroffen geluksvogels die studenten zijn die in deze onvergetelijke jaren waarachtig de mooiste tijd van hun leven beleven. Een tijd die hen leert proeven van vrijheid en met die vrijheid leert omgaan. Een tijd die een schier onuitputtelijke bron zal blijken van dierbare herinneringen, straffe caféverhalen, hilarische aulamomenten en vriendschappen voor het leven na dwaze nachtelijke avonturen. U snapt meteen, een tijd die je zelfs niet voor het fortuin van Bezos wilt missen.

januari

- In de strijd tegen COVID-19 (zie onder andere Wikipedia voor meer informatie) gelden er extra maatregelen. Je naar het examen verplaatsen geldt als een niet-essentiële verplaatsing, tenzij je slaagt voor het examen. Studenten die niet slagen worden in de maand februari opgespoord en voor de strafrechter geleid. Hen hangen boetes van €250,00 per gebuisd examen boven het hoofd.

- Examens kunnen doorgaan, geen probleem.

 

februari

- Het vaccin kwam te laat om een derde golf tegen te houden. Voor het hele land gelden er strengere maatregelen. De studenten volgden al louter afstandsonderwijs. Iedereen gelijk en dus verstrengen de maatregelen ook voor universiteitsstudenten. Hen wordt verplicht om online colleges voortaan altijd te volgen met camera aan. Voor hogeschoolstudenten komen er geen extra verstrengingen omdat de regering oordeelt dat hogeschoolstudent zijn zo al pijnlijk genoeg is.

 

maart

- Uit onderzoek blijkt dat de schrijfvaardigheid bij Vlaamse studenten sinds maart 2020 met een grote sprong vooruit is gegaan. De oorzaak ligt voor de hand: al de onbeantwoorde open brieven die studenten schrijven waarin ze om perspectief smeken.

 

april

- Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid bij Vlaamse volwassenen sinds maart 2020 met een grote sprong achteruit is gegaan. De oorzaak ligt voor de hand: al de open brieven die studenten schrijven waarin ze zonneklaar om perspectief smeken die voor een groot publiek te moeilijk blijken om te begrijpen.

 

mei

- Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België voor de onmenselijke behandeling van verdachten in strafzaken. Om sneller tot bekentenissen over te gaan laat de Belgische politie verdachten soms langer dan een uur online videocolleges volgen. Dat druist, aldus het Hof, in tegen artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat bepaalt dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

 

juni

- Om tegemoet te komen aan de zorgen van studenten, eindigen al de schriftelijke examens met de hoopvolle mededeling ‘Houd vol, studenten!’.  

- Examens kunnen doorgaan, geen probleem.

 

juli

- De universiteiten gooien prompt de deuren dicht. Vakantie.  

 

augustus

- In een open brief stellen vier studenten zich vragen bij de vaccinstrategie, met name het feit dat honden en katten eerder dan studenten gevaccineerd worden vechten ze aan. De vier studenten worden fel bekritiseerd op sociale media. "Dikke egoïsten, denk eens aan de mensen in de zorg die een hond of een kat hebben", schrijft @anon1264545545 op Twitter.

- Tweede zit kan doorgaan, geen probleem.

- Een viertal studenten krijgt politiebewaking.

 

september

- Nu de lagere en middelbare scholen volledig opengaan, telewerk voor een eeuwigheid ten grave wordt gedragen, het laatste dozijn niet in diepe treurnis verzopen cultuurmakers weer aan de slag mag, talkshows nog maar gemiddeld één viroloog per uitzending uitnodigen en het aantal verkeersslachtoffers weer het vertrouwde niveau bereikt, is het onverantwoord om aula’s met studenten te vullen. De universiteiten nemen hun verantwoordelijkheid en beslissen om het academiejaar in code rood te starten. UGent start in code bloedrood.

 

oktober

- De coronacijfers stijgen weer. Het onverantwoord gedrag van studenten ligt, zo zeggen experts, aan de basis. Nieuwbakken Vlaams minister-president Cathy Berx draalt niet. Zij kondigt aan dat voor het eind van de maand QR-codes moeten worden aangebracht op alle studentenkoten. Ze kan niet uitleggen waarom, maar de politie vindt het nuttig.  

 

november

- Aan studenten wordt gevraagd om nog even vol te houden.

- Canvas begint plots met het uitzenden van documentaires over de Tweede Wereldoorlog om studenten eraan te herinneren dat ze niets te klagen hebben.

 

december

- Corona is inmiddels afgezwakt tot een kriebelkuchje. Code teringzwart op de universiteiten wordt veiligheidshalve verlengd tot juni 2022. Uit onderzoek blijkt dat het slecht gaat met het mentaal welzijn van studenten. Men reageert verrast. In het Canvas-praatprogramma De Afspraak zegt iemand dat studenten niet worden gehoord. De andere gasten knikken.