Studentenvertegenwoordiging zonder studenten

editoriaal
15/04/2007
🖋: 

U weet het misschien niet, maar elke Vlaamse student wordt vertegenwoordigd door de Vlaamse Vereniging voor Studenten. Onder meer de studentenpers bericht geregeld over het reilen en zeilen van VVS. Helaas merken we voortdurend dat de overgrote meerderheid van de studenten nog nooit van de organisatie heeft gehoord.

VVS overkoepelt alle studentenraden in Vlaanderen en zou bijgevolg moeten fungeren als spreekbuis en aanspreekpunt van de student in het hoger onderwijs. Onze belangen worden door hen onder andere verdedigd bij de overheid; hun functie mag dus niet worden onderschat. Dat de VVS goed werk verricht en heel wat talent en bekwame medewerkers herbergt, staat buiten kijf. De manier waarop hun beleid naar de student wordt gecommuniceerd is echter lamentabel.

 

Ik ontken niet dat het een moeilijke opdracht betreft. Het blijkt niet simpel om het studerende volkje warm te maken voor zaken als democratisering van het onderwijs en studentenrechten. De schouderophalende student is ons niet onbekend. Ook aan onze universiteit staan ze niet te springen als het gaat om studentenvertegenwoordiging. De verkiezingen verlopen hier zonder enig inhoudelijk debat. Men is al blij als er iemand kandidaat is en als er gestemd moet worden, is de opkomst steevast mager. Eigenlijk kan daardoor eender wie eender wat beweren in naam van de student. Je kan je grote vragen stellen bij de legitimiteit van een dergelijk beleid.

 

Dat het om een structureel probleem gaat, wil niet zeggen dat men zich er mag bij neerleggen. Studentenvertegenwoordiging is een angstwekkend holle term als de studenten in kwestie geen weet hebben van hun vertegenwoordigers. Een vereniging die pretendeert de stem te zijn van alle Vlaamse studenten heeft de plicht zich naar haar achterban te profileren.

 

Het lijkt me bijzonder dringend dat zowel VVS als de studentenraden – die in deze een niet mis te verstane functie moeten vervullen – zoeken naar andere dan de beproefde communicatietechnieken. Hoe goed hun bedoelingen ook zijn, het kan en mag niet dat een klein clubje beslissingen neemt boven de hoofden van de betrokkenen. Van authentieke studentenparticipatie is alvast geen sprake.