De strijd om het rode potlood

Stemrecht derdelanders onder vuur
01/03/2002
🖋: 
Auteur extern
Stein Pée

Radio 1 toert door Vlaanderen. De komende weken zullen verschillende universiteiten gastheer zijn voor de debatcyclus van de trots van het Vlaamse oor. De Universiteit Antwerpen beet op 18 februari 2002 de spits af met een praatje over migrantenstemrecht. Vier politici en een academica in de arena van de Jan Fabre-zaal op het RUCA.

De nulmeridiaan loopt door het gat van elke Antwerpenaar. Niets nieuws natuurlijk, maar duidelijk bepalend voor problematiek, invalshoek en panelkeuze. Aan ladies geen gebrek op dit avondje uit. Sp.a, Agalev en CD&V vaardigden Kathleen Van Brempt, Fanzaya Talhaoui en Nahima Lanjri af. Een vrouwelijk front dat zonder omwegen pro zegt, mits een aantal verblijfsvoorwaarden. Het partijstandpunt van de CD&V balanceert op een dunne rand en voegt het begrip integratie toe, waarbij taal, verblijf en veiligheid de regel zijn. VLD’er Hugo Coveliers vormde het tegen- en overgewicht. Stemrecht: ja en op alle niveaus, maar enkel voor mensen met de Belgische nationaliteit. Even rekenen leert ons dat derdelanders in dat geval geen derdelanders meer zijn en er dus geen sprake is van stemrecht voor migranten. U merkt het ook al: geen blokkers in het panel, wel in de zaal. Voor even toch.

 

Integratie bevorderen

Thuisspeelster en professor Chris Timmerman houdt van de kern van de zaak: het doel moet het beter functioneren van de samenleving zijn. Vijf, zes of zeven Europese landen – daar werden ze het niet over eens – gaven het voorbeeld. De Ieren zetten de trend in 1963. Het is in ons aller belang zoveel mogelijk burgers in de Belgische samenleving in te sluiten. Het is een manier om de integratie te bevorderen. Negatieve gevolgen werden nergens vastgesteld.

 

Over de nabije toekomst van het stemrecht valt niets met zekerheid te zeggen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn voor 2006. Niemand vond dan ook dat er echt haast bij is. Wel of niet in het regeerakkoord, het blijft een discussiepunt. De volgende legislatuur kan beter voorbereid zijn. En nu de PRL van Michel bevestigt dat ze geen crisis wensen en daarnaar ook zullen stemmen, is de kans klein dat er nog een meerderheid wordt gevonden. Een kleine slotopmerking over een andere minderheid: de studenten stuurden hun kat, of misschien twee. Is er dan echt een gebrek aan debatcultuur en politieke interesse zoals dat ons zo vaak wordt verweten?