De Kees-study 2.0

Nederlandse studenten komen massaal naar Antwerpen
22/02/2012
🖋: 

In dwars 63 berichtten wij uitgebreid over de stijging van het aantal Nederlandse studenten aan de Universiteit Antwerpen. Door de verstrenging van het hoger-onderwijssysteem van het Kabinet-Rutte, dat vanaf volgend academiejaar in voegen treedt, mag het niet verwonderen dat het contingent Nederlanders in Antwerpen zal groeien.

Op dit moment studeren 1.275 Nederlanders (of 8,5 procent van de totale studentenpopulatie) aan onze universiteit, dat zijn 141 meer Nederlandse inschrijvingen dan een jaar geleden. Dat aantal zal volgens de Nederlandse Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), de Universiteit Antwerpen en het Ministerie van Onderwijs enkel nog maar groter worden.

 

Harde knip en langstudeerboete

Het nieuwe Nederlandse systeem is beduidend strenger dan het Vlaamse. Zo werd de ‘langstudeerboete’ voor uitlopers ingevoerd; wie meer dan één jaar extra nodig heeft om zijn of haar bachelor of master af te werken, is de Nederlandse staat voortaan 3.000 euro per jaar verschuldigd. Ook pendelen wordt voor uitlopers een stukje duurder. Voorts is de basisbeurs voor masterstudenten flink verlaagd; vanaf september bedraagt die beurs nog 35 procent van het huidige bedrag. Daarnaast hanteert men de ‘harde knip’; de master mag pas aangevat worden indien de bachelor volledig is afgerond. Niet alleen de langstudeerders moeten betalen, ook de veelstudeerders mogen diep in de geldbeugel tasten. De Nederlandse overheid subsidieert slechts één bachelor- en één masteropleiding. Wie een extra bachelor of master wil aanvangen, zal het volledige bedrag moeten ophoesten. Kortom, redenen genoeg om de Belgische grens over te steken.

 

Geen Nederlanders lokken

Volgens de LVSb mag “Vlaanderen zich klaar maken voor een golf van studenten die het hier niet meer kunnen betalen, maar wel de intelligentie hebben om te studeren.” De Universiteit Antwerpen is zich bewust van de Nederlandse verandering, maar zal haar campagnes in Nederland niet opvoeren. “Wij blijven op dezelfde manier in Nederland campagne voeren als de voorgaande jaren”, aldus Sonia Brunel van de Dienst Studie-informatie. “De Universiteit Antwerpen staat, net zoals de meeste Vlaamse universiteiten en hogescholen, op een bachelorbeurs in Eindhoven en een beurs over masters in Maastricht.” Ook de specifieke folder, ‘Nederlanders in Antwerpen’ blijft ongewijzigd.

 

Wie gaat dit betalen?

Net zoals de gehele overheid staat ook Onderwijs voor een moeilijke besparingsoefening. Op de vraag hoe de kosten van de Nederlandse studenten worden opgevangen, kan men kort zijn: niet. “We kunnen geen studenten weigeren omwille van het vrij verkeer van studenten die een beroepsopleiding volgen”, zegt Bieke Volcke kabinetsmedewerker Onderwijs. “Het Europees Hof van Justitie heeft in 1985 gevonnist dat het gehele hoger onderwijs, als beroepsonderwijs, onder het principe van het vrij verkeer valt.” De vraag blijft of deze Nederlandse trek naar het zuiden betaalbaar blijft, want de studiefinanciering van 8,5 procent Nederlandse studenten aan de Universiteit Antwerpen wordt immers betaald met Vlaams belastinggeld. In het kader van Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), zitten de ministers van Onderwijs tweejaarlijks samen. “Het zou goed zijn om dat thema eens op tafel te leggen”, zegt Volcke. De kabinetsmedewerkster zal de financiering van de Nederlandse studenten op de agenda van de semestriële vergaderingen van de directeurs-generaal hoger onderwijs plaatsen. Het ‘probleem’ met de Nederlanders wordt dus van naderbij bekeken, maar oplossingen zijn nog niet voor morgen. In tussentijd zal de Universiteit Antwerpen de Nederlanders met open armen ontvangen.