Vertegenwoordig ons!

editoriaal
19/10/2008

De stemmen zijn geteld. Sinds vorige week weten we wie ons gaat vertegenwoordigen binnen de UA. Studenten konden zich kandidaat stellen voor centrale organen, zoals de Raad van Bestuur en de Studentenraad, en voor faculteits- en departementsgebonden mandaten. De door VUAS georganiseerde verkiezingen moeten een hoogtepunt zijn van studentenparticipatie aan onze universiteit.

 

De belangstelling van de studenten blijkt afhankelijk van hun leeftijd: masterstudenten stellen zich gemakkelijker kandidaat. Een spijtige trend, want de problemen die aangekaart kunnen worden door studentenvertegenwoordigers stellen zich vooral in de bachelorjaren.

 

Ook per richting zijn er verschillen merkbaar: terwijl er onder de studenten Geneeskunde en TEW meer kandidaten waren dan beschikbare mandaten, en er ijverig campagne werd gevoerd, waren de studenten van de Wetenschappen terughoudender. Voor de faculteit Wetenschappen werden meer dan 50 studentenvertegenwoordigers gezocht, maar als er voor elke richting van de faculteit drie studenten zich kandidaat stelden, was het al veel. Je zou ook verwachten dat de studenten van PSW veel interesse hebben voor studentenvertegenwoordiging: besluitvorming op de UA is ook een vorm van politiek, toch? Maar helaas.

 

De nieuwe rector, Alain Verschoren, wil dat studenten zich meer betrokken voelen. Daarom is hij van plan in te gaan op het voorstel van de Studentenraad om de inzet van studentenvertegenwoordigers te valideren met een certificaat. Wie zijn vrije tijd opoffert voor moeilijke dossiers mag dat ook op zijn cv vermelden.

 

In het interview met dwars (zie pagina 4) stelde de rector zich verder tot doel om meer informele contacten met de studenten te hebben. Zowel de rector als studenten hopen zo problemen sneller op te lossen, waar de administratieve molen heel omslachtig kan zijn. Of daar werkelijk iets van in huis komt, zal afhangen van onze nieuwe rector en onze nieuwe studentenvertegenwoordigers.