Van Loon wint nipt

rectorverkiezing
01/02/2004
🖋: 
Auteur extern
Tom Smits

Vrijdag 16 januari 2004 vonden op de drie campussen van onze universiteit deelverkiezingen plaats met als doel het aanduiden van een nieuwe rector voor onze bijna evenzo nieuwe Alma Mater. Verkozen werd de vierenvijftigjarige voormalige rectorvoorzitter en huidige FWO-voorman prof. dr. Francis Van Loon en dit na een spannende, maar vriendschappelijke verkiezingsslag waarbij uiteindelijk twee stemronden nodig waren.

De gewone student of studente op de campus heeft er misschien niet veel van gemerkt, maar de voorbije twee maanden stonden in het teken van de rectorverkiezingen – met zelfs een heus publiek verkiezingsdebat toe. Afgevaardigden van zowel studenten, assistenten, professoren als technisch en administratief personeel mochten hun stem uitbrengen over wie zij als meest geschikte rector inschatten.

 

De keuze was tussen prof. dr. Karel Soudan (ondervoorzitter Commissie Internationale Relaties van de faculteit TEW), prof. dr. Dirk Van Dyck (departementsvoorzitter Natuurkunde – fac. WET), prof. dr. Francis Van Loon (fac. PSW) en prof. dr. Alain Verschoren (voormalig RUCA-rector en voorzitter van de Onderwijsraad – fac. WET).

 

Een eerste stembusgang vond plaats op vrijdag 9 januari en had tot gevolg dat twee kandidaten (Dirk Van Dyck en Karel Soudan, nvdr.) afvielen voor de volgende ronde. Deze was noodzakelijk omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen behaalde.

 

Dat was een week later wel het geval: Francis Van Loon kreeg toen 52,15 procent van de stemmen achter zijn naam, Alain Verschoren haalde 47,37 procent van de uitgebrachte stemmen binnen. Zo werd Van Loon – weliswaar met een kleine voorsprong – de eerste verkozen rector van de eengemaakte Universiteit Antwerpen, een taak die hij plichtbewust op zich neemt: “Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de Universiteit Antwerpen in hoge mate in onze eigen handen ligt en op onze campussen wordt geschreven. Samen kunnen wij er op een dynamische manier aan voortbouwen.”