Stage lopen in de tropen

Frans-Guyana
01/11/2002
🖋: 
Auteur extern
BW

dwars-fotograaf en freelance biologiestudent AMOZ werkte enige tijd in de tropen aan zijn licentiethesis. Biologen zien blijkbaar niet op tegen de gepeperde (*) rekening van een kortverblijf in Cayenne, in Frans-Guyana. (* vergezocht grapje: peper ↔ Cayenne, nvdr.)

AMOZ meent dat de achterkant van elke dwars sowieso in het teken van de foto’s moet staan, vermits “te veel gezwam daarrond afbreuk doet aan de pure visuele kracht die ervan zou moeten uitgaan.”

 

Ons hiervan terdege vergewissend en diep overtuigd van de brede culturele achtergrond van de gemiddeld xenofiele UA-student, lijkt enige duiding ten behoeve van niet reguliere dwarslezer ons niet onzinvol.

 

Men verwacht toch niet dat eenieder zich ooit verdiepte in de smeltkroes culturen die Frans-Guyana bevolken en onmiddellijk de Mongoolse groenteverkopers (links-boven) onderscheidt van de Surinaamse maniokverwerker (rechts-boven).

 

Of dat de Creolen, nazaten van de slaven die vanuit Afrika naar de Caraïben werden ingevoerd, (links-onder) aanstonds alsdusdanig werden herkend. Zij die echter het voorgaande als zelfsprekend beschouwden zullen geenszins moeilijkheden ondervinden bij het plaatsen van de gedroogde bloemen en kruiden verkopende vrouw rechts-onder.

 

Ach, konden we maar allemaal voor onze thesis naar de “Place des palmistes” (centrum), op 5ºNB en 53ºOL.